(HBĐT) - Bà Lê Thị Thủy (Mai Châu) hỏi: Đề nghị cho biết trường hợp vi phạm quy định về tuyển dụng người lao động (NLĐ) Việt Nam làm việc cho tổ chức nước ngoài (NN) tại Việt Nam bị xử phạt như thế nào?

Trả lời: Theo Điều 32, Nghị định số 28/2020/NĐ-CP, ngày 1/3/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH, đưa NLĐ Việt Nam đi làm việc ở NN theo hợp đồng, vi phạm quy định về tuyển dụng, sử dụng NLĐ Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân NN tại Việt Nam xử phạt như sau:

- Phạt tiền từ 1 - 3 triệu đồng đối với tổ chức, cá nhân NN tại Việt Nam có hành vi sử dụng NLĐ Việt Nam nhưng không báo cáo tổ chức có thẩm quyền tuyển, quản lý NLĐ Việt Nam về tình hình tuyển dụng, sử dụng NLĐ Việt Nam theo quy định của pháp luật.

- Phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng đối với tổ chức, cá nhân NN tại Việt Nam có hành vi sử dụng NLĐ Việt Nam, mà không thông báo bằng văn bản kèm bản sao hợp đồng lao động đã ký kết với NLĐ Việt Nam cho tổ chức có thẩm quyền tuyển, quản lý NLĐ Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân NN tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

V.H (TH)


Các tin khác


Quy định về nâng ngạch công chức

(HBĐT) - Bà Lê Thị Loan (Yên Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết quy định của pháp luật về nâng ngạch công chức? Trả lời: Theo khoản 8, Điều 1, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức số 52/2019/QH14, quy định về nâng ngạch công chức như sau:

Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thư viện

Bà Bùi Thị Loan (TP Hòa Bình) hỏi: Đề nghị cho biết những hành vi nào bị nghiêm cấm trong hoạt động thư viện?

Quy định độ tuổi, thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ

(HBĐT) - Ông Trần Văn Hùng (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết quy định pháp luật về độ tuổi, thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ (DQTV) trong thời bình?

Các trường hợp chịu trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức về quản lý đất

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Hải (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết người đứng đầu của tổ chức chịu trách nhiệm đối với việc quản lý đất trong các trường hợp nào?

Quy định về vận chuyển vật liệu nổ quân dụng

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Thiện (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết việc vận chuyển vật liệu nổ quân dụng (VLNQD) được quy định như thế nào?

Xử phạt hành vi nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Thu (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết hành vi nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức theo quy định của pháp luật về đất đai thì bị xử phạt như thế nào?

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục