(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Thuận (Lạc Thuỷ) hỏi: Đề nghị cho biết đối tượng nào được mua nhà ở để phục vụ tái định cư?

Giải đáp pháp luật:
Hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy công lập

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Liên (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy công lập được quy định như thế nào?

Đối tượng bị truy nã

(HBĐT) - Ông Vũ Văn Học (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết những đối tượng nào bị phát lệnh truy nã?

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT: Quy định về hình phạt tử hình

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Hải (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết pháp luật quy định về hình phạt tử hình như thế nào?

Giải đáp pháp luật:
Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Thủy (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết điều kiện để giao dịch dân sự có hiệu lực là gì?

Quy định về thẩm quyền thu hồi đất

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Thoa (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết quy định của pháp luật về thẩm quyền thu hồi đất (THĐ)?

Trách nhiệm của người tiếp cận bí mật Nhà nước

(HBĐT) - Ông Bùi Văn Vĩnh (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết người tiếp cận bí mật Nhà nước (BMNN) có trách nhiệm gì?

Quy định nghĩa vụ của người sử dụng lao động

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Hảo (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết người sử dụng lao động có những nghĩa vụ gì? Trả lời: Khoản 2, Điều 6, Bộ luật Lao động quy định người sử dụng lao động có các nghĩa vụ sau:

Điều kiện lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

(HBĐT) - Bà Vũ Thị Thoa (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cần đáp ứng những điều kiện gì?

Quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo tại trụ sở tiếp công dân

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Sơn (Kim Bôi) hỏi: Đề nghị cho biết pháp luật quy định người khiếu nại, tố cáo (KN-TC) tại trụ sở tiếp công dân (TCD) có quyền, nghĩa vụ gì?

Thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Hương (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) có hiệu lực trong bao lâu?

Xử phạt trường hợp doanh nghiệp chậm trả lương cho người lao động

(HBĐT) - Ông Đinh Văn Vỹ (Mai Châu) hỏi: Đề nghị cho biết trường hợp doanh nghiệp chậm trả lương cho người lao động (NLĐ) bị xử phạt như thế nào?

Quy định những người không được bào chữa

(HBĐT)-Bà Nguyễn Thị Thanh (Cao Phong) hỏi: Đề nghị cho biết pháp luật quy định những người nào không được bào chữa trong vụ án hình sự?

Các trường hợp không đưa vào trường giáo dưỡng

(HBĐT) - Bà Lê Thị Thủy (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết những trường hợp nào không áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng?

Các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy

(HBĐT) - Ông Đinh Văn Hiệp (Cao Phong) hỏi: Đề nghị cho biết những hoạt động nào liên quan đến ma túy được xác định là hợp pháp?

Điều kiện được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Loan (TP Hòa Bình) hỏi: Đề nghị cho biết để được nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em cần những điều kiện gì?

Hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với cán bộ, công chức

(HBĐT) - Bà Đinh Thị Hoàn (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với cán bộ, công chức (CB, CC) áp dụng trong những trường hợp nào?

Giải đáp pháp luật:
Đối tượng bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

(HBĐT) - Ông Bùi Văn Duy (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết những đối tượng nghiện ma túy nào bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc?

Trách nhiệm bảo vệ môi trường nơi công cộng

(HBĐT) - Ông Bùi Văn Thành (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết pháp luật quy định về trách nhiệm bảo vệ môi trường (BVMT) nơi công cộng như thế nào?

Quy định về làm thêm giờ trong trường hợp đặc biệt

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Hải (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết những trường hợp nào người lao động (NLĐ) không được từ chối yêu cầu làm thêm giờ?

Các công việc cấm đưa người đi lao động làm việc ở nước ngoài

(HBĐT) - Bà Lê Thị Hương (Mai Châu) hỏi: Đề nghị cho biết những công việc nào cấm người lao động làm việc ở nước ngoài:

Trường hợp đưa người từ 12 đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Loan (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết trẻ từ 12 đến 18 tuổi bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trong những trường hợp nào?