1. Chủ tịch UBND tỉnh quyết định điều chuyển tài sản công đối với các loại tài sản sau:
 
a) Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, tài sản khác gắn liền với đất, xe ô tô và phương tiện vận tải khác giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
 
b) Tài sản có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng trở lên /1 đơn vị tài sản giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc dự toán ngân sách cấp tỉnh, giữa cấp tỉnh và cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.
 
2. Giám đốc Sở Tài chính quyết định điều chuyển tài sản (trừ trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, ô tô) có nguyên giá theo sổ sách kế toán dưới 500 triệu đồng /1 đơn vị tài sản giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc dự toán ngân sách cấp tỉnh, giữa cấp tỉnh và cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.
 
3. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và tương đương quyết định điều chuyển tài sản (trừ trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, ô tô) có nguyên giá theo sổ sách kế toán dưới 500 triệu đồng /1 đơn vị tài sản giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.
 
4. Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định điều chuyển tài sản (trừ trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, ô tô) có nguyên giá dưới 500 triệu đồng /1 đơn vị tài sản giữa các xã, thị trấn; giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc dự toán ngân sách cấp huyện.
 
5. Riêng đối với đơn vị sự nghiệp công lập, không thực hiện điều chuyển đối với tài sản công đang trong thời hạn thực hiện cho thuê, liên doanh, liên kết đúng quy định của pháp luật.
 
Việc thực hiện điều chuyển tài sản giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị phải đảm bảo nguyên tắc: tài sản được điều chuyển từ nơi thừa sang nơi thiếu, theo tiêu chuẩn định mức và nâng cao hiệu quả sử dụng của tài sản.
 
(Còn nữa) 
                                                                             PBĐ-TL (TH)

Các tin khác


Quy định về đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí

(HBĐT) - Ngày 6/5/2019, Bộ TT&TT ban hành Thông tư 03/2019/TT-BTTTT về đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí.

Các biện pháp ngăn chặn tai nạn giao thông do uống rượu, bia

(HBĐT) - Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 560/TTg-CN ngày 10/5/2019 về khẩn trương thực hiện các biện pháp ngăn chặn tai nạn giao thông (TNGT) do uống rượu, bia.

Bộ GD&ĐT yêu cầu hoàn thiện mọi mặt cho kỳ thi THPT quốc gia 2019

(HBĐT) - Ngày 24/4/2019, Bộ GD&ĐT ban hành Công văn số 1736/BGDĐT-QLCL về tăng cường chỉ đạo tổ chức kỳ thi THPT quốc gia.

Tuyển thẳng vào đại học với vận động viên hoàn thành thi đấu giải quốc tế

(HBĐT) - Đây là quy định tại Nghị định số 36/2019/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn Luật Thể dục, Thể thao sửa đổi.

Cách xếp lương nhân viên thiết bị, thí nghiệm trường THPT

(HBĐT) - Đây là nội dung tại Thông tư số 08/2019/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong các trường trung học và trường chuyên biệt công lập.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục