(HBĐT) -UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3026/QĐ-UBND về việc nhập, đặt tên, đổi tên thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định: Nhập, điều chỉnh 175 tổ dân phố và đặt tên đối với 90 tổ dân phố, đổi tên đối với 10 tổ dân phố; nhập, điều chỉnh 641 thôn, xóm và đặt tên đối với 320 thôn, xóm, đổi tên đối với 8 thôn, xóm thuộc 125 xã, phường, thị trấn trên địa bàn 9 huyện, thành phố như sau:
- TP Hòa Bình: Nhập, điều chỉnh 141 tổ dân phố và đặt tên đối với 73 tổ dân phố, đổi tên đối với 9 tổ dân phố; nhập, điều chỉnh 26 xóm và đặt tên đối với 14 xóm, đổi tên đối với 3 xóm thuộc 11 xã, phường. Sau khi nhập, điều chỉnh, TP Hòa Bình còn 155 xóm, tổ dân phố (109 tổ dân phố, 46 xóm).
- Huyện Cao Phong: Nhập 6 khu và đặt tên đối với 3 khu, đổi tên đối với 1 khu; nhập, điều chỉnh 59 xóm và đặt tên đối với 30 xóm thuộc 13 xã, thị trấn. Sau khi nhập, điều chỉnh, huyện Cao Phong còn 88 xóm, khu (7 khu, 81 xóm).
- Huyện Đà Bắc: Nhập 33 xóm và đặt tên đối với 16 xóm thuộc 8 xã. Sau khi nhập, điều chỉnh, huyện Đà Bắc còn 143 xóm, tiểu khu (7 tiểu khu, 136 xóm).
- Huyện Kim Bôi: Nhập 68 xóm và đặt tên đối với 31 xóm thuộc 17 xã. Sau khi nhập, điều chỉnh, huyện Kim Bôi còn 159 xóm, khu (6 khu, 153 xóm).
- Huyện Kỳ Sơn: Nhập 6 khu và đặt tên đối với 3 khu; nhập, điều chỉnh 42 xóm và đặt tên đối với 22 xóm thuộc 9 xã, thị trấn. Sau khi nhập, điều chỉnh, huyện Kỳ Sơn còn 59 xóm, khu (3 khu, 56 xóm).
- Huyện Lạc Sơn: Nhập 8 phố và đặt tên đối với 4 phố; nhập, điều chỉnh 176 xóm và đặt tên đối với 91 xóm, đổi tên 3 xóm thuộc 25 xã, thị trấn. Sau khi nhập, điều chỉnh, huyện Lạc Sơn còn 274 xóm, phố (5 phố, 269 xóm).
- Huyện Lạc Thủy: Nhập 6 khu và đặt tên đối với 3 khu; nhập 36 thôn và đặt tên đối với 17 thôn thuộc 6 xã, thị trấn. Sau khi nhập, điều chỉnh, huyện Lạc Thủy còn 116 thôn, khu (15 khu, 101 thôn).
- Huyện Lương Sơn: Nhập 6 tiểu khu và đặt tên đối với 3 tiểu khu; nhập, điều chỉnh 63 thôn, xóm và đặt tên đối với 30 thôn, xóm thuộc 15 xã, thị trấn. Sau khi nhập, điều chỉnh, huyện Lương Sơn còn 148 thôn, xóm, tiểu khu (14 tiểu khu, 134 thôn, xóm).
- Huyện Tân Lạc: Nhập 2 khu và đặt tên đối với 1 khu; nhập, điều chỉnh 138 xóm và đặt tên  đối với 69 xóm, đổi tên đối với 2 xóm thuộc 21 xã, thị trấn. Sau khi nhập, điều chỉnh, huyện Tân Lạc còn 159 xóm, khu (7 khu, 152 xóm).
UBND tỉnh cũng quyết định rõ việc hỗ trợ cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn, xóm, tổ dân phố nghỉ việc do bố trí, sắp xếp lại thôn, xóm, tổ dân phố.
Nguồn kinh phí để thực hiện được giao trong thời kỳ ổn định ngân sách Nhà nước từ nay đến hết năm 2020 cho các địa phương, đơn vị.

                                                                          PV

Các tin khác


Hướng dẫn mới về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng vi phạm

(HBĐT) -Vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành Hướng dẫn số 06-HD/UBKTTW thực hiện một số điều trong Quy định số 07-QĐi/TW về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng vi phạm.

Khen thưởng ngành Y tế: Ưu tiên nữ nếu có cùng thành tích

(HBĐT) - Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư số 38/2018/TT-BYT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Y tế.

Dự án nông nghiệp, nông thôn được ưu tiên khuyến khích đầu tư

(HBĐT) - Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư số 04/2018/ TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018. Theo đó, danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn được tổng hợp theo nguyên tắc ưu tiên các dự án sau:

Trong năm 2019 đồng loạt tăng mức hưởng chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động

(HBĐ) - Trong năm 2019, đồng loạt tăng mức hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc với người lao động (NLĐ) cho phù hợp với mức lương cơ sở mới tại Nghị quyết số 70/2018/QH14 ngày 9/11/2018. Cụ thể, từ ngày 1/7/2019, mức hưởng chế độ BHXH với NLĐ được thực hiện như sau:

5 tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

(HBĐT) - Ngày 8/10/2018, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT về quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

Thêm các trường hợp không được đề nghị đặc xá

(HBĐT) - Đây là nội dung nổi bật quy định tại Luật Đặc xá năm 2018 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 6. Theo đó, quy định thêm các trường hợp không được đề nghị đặc xá dù đã đủ điều kiện theo quy định tại Điều 11 Luật này, cụ thể không đề nghị đặc xá đối với người bị kết án phạt tù thuộc một trong các tội sau: