(HBĐT) -UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3026/QĐ-UBND về việc nhập, đặt tên, đổi tên thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định: Nhập, điều chỉnh 175 tổ dân phố và đặt tên đối với 90 tổ dân phố, đổi tên đối với 10 tổ dân phố; nhập, điều chỉnh 641 thôn, xóm và đặt tên đối với 320 thôn, xóm, đổi tên đối với 8 thôn, xóm thuộc 125 xã, phường, thị trấn trên địa bàn 9 huyện, thành phố như sau:
- TP Hòa Bình: Nhập, điều chỉnh 141 tổ dân phố và đặt tên đối với 73 tổ dân phố, đổi tên đối với 9 tổ dân phố; nhập, điều chỉnh 26 xóm và đặt tên đối với 14 xóm, đổi tên đối với 3 xóm thuộc 11 xã, phường. Sau khi nhập, điều chỉnh, TP Hòa Bình còn 155 xóm, tổ dân phố (109 tổ dân phố, 46 xóm).
- Huyện Cao Phong: Nhập 6 khu và đặt tên đối với 3 khu, đổi tên đối với 1 khu; nhập, điều chỉnh 59 xóm và đặt tên đối với 30 xóm thuộc 13 xã, thị trấn. Sau khi nhập, điều chỉnh, huyện Cao Phong còn 88 xóm, khu (7 khu, 81 xóm).
- Huyện Đà Bắc: Nhập 33 xóm và đặt tên đối với 16 xóm thuộc 8 xã. Sau khi nhập, điều chỉnh, huyện Đà Bắc còn 143 xóm, tiểu khu (7 tiểu khu, 136 xóm).
- Huyện Kim Bôi: Nhập 68 xóm và đặt tên đối với 31 xóm thuộc 17 xã. Sau khi nhập, điều chỉnh, huyện Kim Bôi còn 159 xóm, khu (6 khu, 153 xóm).
- Huyện Kỳ Sơn: Nhập 6 khu và đặt tên đối với 3 khu; nhập, điều chỉnh 42 xóm và đặt tên đối với 22 xóm thuộc 9 xã, thị trấn. Sau khi nhập, điều chỉnh, huyện Kỳ Sơn còn 59 xóm, khu (3 khu, 56 xóm).
- Huyện Lạc Sơn: Nhập 8 phố và đặt tên đối với 4 phố; nhập, điều chỉnh 176 xóm và đặt tên đối với 91 xóm, đổi tên 3 xóm thuộc 25 xã, thị trấn. Sau khi nhập, điều chỉnh, huyện Lạc Sơn còn 274 xóm, phố (5 phố, 269 xóm).
- Huyện Lạc Thủy: Nhập 6 khu và đặt tên đối với 3 khu; nhập 36 thôn và đặt tên đối với 17 thôn thuộc 6 xã, thị trấn. Sau khi nhập, điều chỉnh, huyện Lạc Thủy còn 116 thôn, khu (15 khu, 101 thôn).
- Huyện Lương Sơn: Nhập 6 tiểu khu và đặt tên đối với 3 tiểu khu; nhập, điều chỉnh 63 thôn, xóm và đặt tên đối với 30 thôn, xóm thuộc 15 xã, thị trấn. Sau khi nhập, điều chỉnh, huyện Lương Sơn còn 148 thôn, xóm, tiểu khu (14 tiểu khu, 134 thôn, xóm).
- Huyện Tân Lạc: Nhập 2 khu và đặt tên đối với 1 khu; nhập, điều chỉnh 138 xóm và đặt tên  đối với 69 xóm, đổi tên đối với 2 xóm thuộc 21 xã, thị trấn. Sau khi nhập, điều chỉnh, huyện Tân Lạc còn 159 xóm, khu (7 khu, 152 xóm).
UBND tỉnh cũng quyết định rõ việc hỗ trợ cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn, xóm, tổ dân phố nghỉ việc do bố trí, sắp xếp lại thôn, xóm, tổ dân phố.
Nguồn kinh phí để thực hiện được giao trong thời kỳ ổn định ngân sách Nhà nước từ nay đến hết năm 2020 cho các địa phương, đơn vị.

                                                                          PV

Các tin khác


Danh mục hàng hóa nguy hiểm khi vận chuyển

(HBĐT) - Ngày 8/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 42/2020/NĐ-CP quy định về Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thuỷ nội địa.

Giảm lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam

(HBĐT) - Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 920/QĐ-NHNN về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam, theo quy định tại khoản 2, Điều 13, Thông tư số 39/2016/TT-NHNN, ngày 30/12/2016 như sau:

Những lưu ý khi giải quyết chế độ trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(HBĐT) - Để việc giải quyết chế độ trợ cấp tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN) cho người lao động (NLĐ) hiệu quả, vừa qua, BHXH tỉnh ban hành Công văn số 714 đề nghị các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động lưu ý:

Tái cấp vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội để hỗ trợ người dân gặp khó khăn

Đây là nội dung được đề cập tại Thông tư số 05/2020/TT-NHNN quy định về tái cấp vốn đối với Ngân hàng CSXH.

8 khoản Ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu

(HBĐT) - Bộ GD&ĐT ban hành Công văn số 1620/BGDĐT-KHTC về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2019-2020; 2020-2021. 

Phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

(HBĐT) - Ngày 15/5, Tỉnh ủy ban hành Công văn số 767-CV/TU về việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục