(HBĐT) - Bộ Y tế ban hành Công văn số 1608/BYT-KH-TC ngày 27/3/2019 về thực hiện thanh toán chi phí khám, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) khi người bệnh sử dụng dịch vụ theo yêu cầu.


Theo đó, hướng dẫn việc thanh toán chi phí KCB BHYT (như khám bệnh, ngày giường, các dịch vụ kỹ thuật y tế, thuốc, vật tư y tế…) khi người bệnh sử dụng dịch vụ theo yêu cầunhư sau:

 

- Đối với các dịch vụ được chỉ định theo yêu cầu chuyên môn thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT: Quỹ BHYT thanh toán theo phạm vi được hưởng và mức hưởng.

 

 

Phần chênh lệch giữa chi phí KCB theo yêu cầu và mức thanh toán của quỹ BHYT do người bệnh thanh toán cho cơ sở KCB.

 

 

- Đối với các dịch vụ không được chỉ định theo yêu cầu chuyên môn hoặc không thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT: Người bệnh tự chi trả toàn bộ chi phí các dịch vụ đó.

 

 

Đinh Hòa (T.H)


Các tin khác


Hướng dẫn thông báo việc thành lập pháp nhân thuộc quỹ xã hội

(HBĐT) - Ngày 13/10/2020, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 04/2020/TT-BNV hướng dẫn Nghị định số 93/2019/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện (sau đây gọi chung là quỹ).

Năm trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

(HBDDT) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) về thuế, hóa đơn. Theo đó, không ra quyết định xử phạt VPHC về thuế, hóa đơn trong các trường hợp sau:

Căn cứ để Quản lý thị trường kiểm tra đột xuất từ ngày 1/12/2020

(HBĐT) - Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 27/2020/TT-BCT về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính (VPHC) và thực hiện biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường (QLTT).

Sửa đổi, bổ sung một số điều về bộ đơn giá bồi thường đối với tài sản khi Nhà nước thu hồi đất

(HBĐT) - UBND tỉnh ban hành Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 23/10/ 2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND, ngày 18/11/ 2019 của UBND tỉnh về việc ban hành bộ đơn giá bồi thường đối với tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND).

Hướng dẫn cho vay để trả lương ngừng việc cho người lao động do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

(HBĐT) - Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) vừa ban hành văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động (NSDLĐ) để trả lương ngừng việc đối với người lao động (NLĐ) theo Nghị quyết số 154/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập đúng quy định pháp luật

(HBĐT) - Sở Tài chính vừa có Công văn số 2421/STC-QLG&CS về việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục