(HBĐT) - Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư số 57/2019/TT-BTC hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được xem xét xử lý rủi ro trong 5 trường hợp sau:
- Khách hàng bị thiệt hại về tài chính, tài sản gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, dẫn đến không trả được nợ (gốc, lãi) đúng hạn theo hợp đồng nhận nợ bắt buộc đã ký do các nguyên nhân như:
+ Thiên tai, mất mùa, dịch bệnh, hỏa hoạn;
+ Rủi ro chính trị, chiến tranh.
- Khách hàng bị phá sản theo quy định hiện hành;
- Khách hàng không trả được nợ (gốc, lãi) đúng hạn theo hợp đồng nhận nợ bắt buộc đã ký do:
+ Nhà nước thay đổi chính sách làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của khách hàng;
+ Gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan khác ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của khách hàng.
- Khách hàng có khoản nợ xấu (từ nhóm 3 đến nhóm 5) theo kết quả phân loại nợ quy định tại Khoản 1, Điều 36, Nghị định số 34/2018/NĐ-CP của Chính phủ.
Thông tư số 57/2019/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2019.

Đ.H (TH) 

Các tin khác


Chứng chỉ ngoại ngữ đã cấp theo quyết định số 30 vẫn có giá trị sử dụng

(HBĐT) - Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư số 20/2019/TT-BGDĐT bãi bỏ quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT.

Bổ sung 20 nhóm công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển

(HBĐT) - Đây là nội dung tại Quyết định số 34/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 18/12/2019. Theo đó, bổ sung 20 nhóm công nghệ cao vào Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014, đơn cử như:

Bổ sung 20 nhóm công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển

(HBĐT) - Đây là nội dung tại Quyết định 34/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 18/12/2019.

Điều kiện tiếp nhận cán bộ xã vào công chức không qua thi tuyển

(HBĐT) - Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư số 13/2019/TT-BNV hướng dẫn quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Thêm trường hợp đăng ký thế chấp QSDĐ, tài sản gắn liền với đất

(HBĐT) - Ngày 25/11/2019, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BTP hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất (QSDĐ), tài sản gắn liền với đất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục