(HBĐT) - UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 57/KH-UBND, ngày 16/4/2020 về việc thực hiện Đề án phát triển Thông tin cơ sở (TTCS) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.


Theo đó, nhằm nâng cao chất lượng hệ thống TTCS, đổi mới phương thức cung cấp thông tin, nâng cao chất lượng nội dung thông tin để cung cấp, trao đổi thông tin theo hướng chủ động, kịp thời, chính xác và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. UBND tỉnh đã để ra mục tiêu cụ thể đến năm 2025: 100% các xã, phường, thị trấn có đài truyền thanh cấp xã, các đài được đảm bảo về phòng máy, mạng Internet và thiết bị phụ trợ, từng bước xây dựng hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng CNTT – viễn thông phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị, đảm bảo tránh lãng phí trong đầu tư. 100% người làm việc tại Đài truyền thanh cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và được đào tạo, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, ứng dụng CNTT hằng năm theo từng chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ được giao. 100% các đài truyền thanh xã thực hiện phát sóng với thời lượng phát sóng tối thiểu 3 giờ/ngày. 100% các xã, phường, thị trấn có Trang thông tin điện tử. 100% người làm việc cho trang thông tin điện tử của cấp huyện, cấp xã được đào tạo, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ. 100% các xã, phường, thị trấn có đội ngũ báo cáo viên thông tin cơ sở. 100% báo cáo viên cơ sở được tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, trong đó 80% sử dụng thành thạo phần mềm powerpoint...

Kế hoạch cũng đề ra cụ thể các giải pháp thực hiện và mục tiêu tầm nhìn đến năm 2030: Người dân tiếp nhận đầy đủ thông tin thiết yếu và phản ánh thông tin về hiệu quả thực thi các chính sách, pháp luật ở cơ sở trên hệ thống TTCS. Hiện đại hóa đồng bộ hệ thống TTCS để góp phần làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền và nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về TTCS.

P.V (TH)

Các tin khác

Không có hình ảnh

Phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

(HBĐT) - Ngày 15/5, Tỉnh ủy ban hành Công văn số 767-CV/TU về việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Từ ngày 23/4/2020, các tòa án lên lịch xét xử kể cả thứ Bảy, Chủ nhật

(HBĐT) - TAND tối cao ban hành Công văn số 141A/ TANDTC-VP về việc phòng, chống dịch Covid-19.

Huyện Kim Bôi: 91,6% cán bộ, đảng viên đăng ký học tập làm theo lời Bác  chuyên đề năm 2020

(HBĐT) - BTV Huyện ủy Kim Bôi đã ban hành Kế hoạch 258-KH/HU, ngày 3/2/2020 về học tập chuyên đề năm 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Mức thu phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường

(HBĐT) - Thông tư số 22/2020/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 26/5/2020.

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2020-2025

(HBĐT) - Ngày 22/4, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 918/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) giai đoạn 2020-2025.

Bổ sung ứng dụng lập giấy đề nghị gia hạn nộp thuế điện tử

(HBĐT) - Để tạo thuận lợi cho người nộp thuế, Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.3.8, đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục