(HBĐT) - Ngày 17/9/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 78/2021/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ. Theo đó, từ ngày 1/7/2022, hóa đơn giấy sẽ không còn hiệu lực, thay vào đó là áp dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT).

HĐĐT cũng được áp dụng đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh kể từ ngày 1/7/2022. Riêng trường hợp không thực hiện giao dịch với cơ quan thuế (CQT) bằng phương tiện điện tử, không có hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) thì sử dụng hóa đơn giấy của CQT trong thời gian tối đa 12 tháng, đồng thời CQT có giải pháp chuyển đổi dần sang áp dụng HĐĐT. 

Thông tư số 78/2021/TT-BTC cũng nêu rõ lộ trình triển khai hệ thống quản lý HĐĐT của CQT. Cụ thể, Tổng cục Thuế có trách nhiệm đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật hệ thống HĐĐT để sẵn sàng tiếp nhận đề nghị và kết nối với tất cả các tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định từ ngày 1/7/2022. Đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu triển khai HĐĐT trước ngày 1/7/2022, Tổng cục Thuế có trách nhiệm tận dụng mọi nguồn lực về cơ sở hạ tầng kỹ thuật CNTT hiện có để triển khai thực hiện. Khuyến khích các tổ chức có năng lực tham gia cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử với CQT.

Tổng cục Thuế có trách nhiệm công bố lộ trình, căn cứ lựa chọn tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử kết nối với CQT đảm bảo công khai, minh bạch. 

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, HĐĐT không có mã của CQT hoặc đã đăng ký áp dụng HĐĐT có mã của CQT, đã mua hóa đơn của CQT trước ngày thông tư này được ban hành, được tiếp tục sử dụng hóa đơn đang sử dụng kể từ ngày thông tư này ban hành đến hết ngày 30/6/2022 và thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP, ngày 17/1/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Trường hợp cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng CNTT mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo các hình thức nêu trên thì cơ sở kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến CQT theo Mẫu số 03/DL-HĐĐT, Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng. Đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập trong thời gian từ ngày thông tư này được ban hành đến ngày 30/6/2022, trường hợp CQT thông báo cơ sở kinh doanh thực hiện áp dụng HĐĐT theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Nghị định số 119/2018/NĐ-CP, ngày 12/9/2018, Thông tư số 68/2019/TT-BTC và thông tư này thì cơ sở kinh doanh thực hiện theo hướng dẫn của CQT.
Trường hợp chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng CNTT mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ thì thực hiện như các cơ sở kinh doanh theo quy định tại Thông tư số 78/2021/TT-BTC.                                                                             

 Văn Hồng Quý
 (Cục Thuế tỉnh)

Các tin khác


Công chức, viên chức không phải bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học

(HBĐT) - Đây là nội dung mới tại Nghị định số 89/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, có hiệu lực từ ngày 10/12/2021.

Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

(HBĐT) - Ngày 16/11/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 102/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập.

Giữ bí mật thông tin, bảo vệ người tố cáo

(HBĐT) - Thông tư số 05/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh có hiệu lực từ ngày 15/11/2021.

Quy chế thi đánh giá năng lực tiếng Việt cho người nước ngoài

(HBĐT) - Thông tư số 27/2021/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT quy định quy chế thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài, có hiệu lực thi hành từ ngày 22/11/2021.

Chế độ kế toán cho hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh theo quy định mới

(HBĐT) - Ngày 11/10/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 88/2021/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh (HKD), cá nhân kinh doanh (CNKD). Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022. Theo đó, HKD, CNKD nộp thuế theo phương pháp kê khai theo quy định của pháp luật về thuế sẽ thực hiện việc lập chứng từ kế toán và ghi sổ kế toán theo quy định tại TT số 88.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục