Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (TN, TG) được Quốc hội khóa XIV, Kỳ họp thứ hai thông qua ngày 18/11/2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018. So với Pháp lệnh TN, TG và Nghị định số 92/2012/NĐ-CP, ngày 8/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh TN, TG, Luật đã có những thay đổi, bổ sung nhiều nội dung, quy định mới, thể hiện ngày càng đầy đủ hơn quyền, nghĩa vụ của mọi người trong lĩnh vực TN, TG.

Bổ sung 1 chương về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo

Chương 2 của Luật TN, TG đã làm rõ quyền tự do tín ngưỡng của mọi người,  phản ánh rõ hơn phạm vi điều chỉnh của Luật cũng như thể hiện một cách cơ bản nhất chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam trong việc công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền tự do TN, TG theo Hiến pháp và pháp luật.

Chương này gồm 4 điều quy định về quyền tự do TN, TG của mọi người; quyền của tổ chức tôn giáo trực thuộc; quyền tự do TN, TG của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong thực hiện quyền tự do TN, TG.

Đồng thời, Luật bổ sung nhiều thuật ngữ mới để phản ánh đầy đủ hơn các thiết chế tôn giáo, nội dung hoạt động của TN, TG để vừa bảo đảm tốt hơn quyền sinh hoạt của người có TN, TG, vừa quản lý Nhà nước tốt hơn với các hoạt động này. Đó là các thuật ngữ: Tín ngưỡng, lễ hội TN, TG, chức việc, sinh hoạt tôn giáo, địa điểm hợp pháp, người đại diện và đặc biệt là cách hiểu về tổ chức tôn giáo trực thuộc.
Luật đã loại bỏ một số thuật ngữ đã được sử dụng tại Pháp lệnh TN, TG: hội đoàn, dòng tu (mang tính chuyên biệt của một tôn giáo), tổ chức tôn giáo cơ sở. Bởi trong Luật, tổ chức tôn giáo trực thuộc được hiểu bao hàm cả tổ chức tôn giáo cơ sở, hội đoàn, dòng tu, các ban, ngành, viện từ T.Ư đến cơ sở của tổ chức tôn giáo. Các tổ chức này khi thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất sẽ thực hiện theo quy định tại Điều 28, Điều 29 của Luật.

Phân cấp rõ, cụ thể hơn công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở các cơ quan cấp Trung ương

Theo quy định của Pháp lệnh TN, TG, một số nội dung thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, nay Luật TN, TG phân cấp cho cơ quan quản lý Nhà nước về TN, TG ở T.Ư: Công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo; giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo.

Việc thay đổi này sẽ góp phần giảm tải công việc cho Thủ tướng Chính phủ, tăng thẩm quyền, trách nhiệm cho cơ quan chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong việc tham mưu quản lý nhà nước về TN, TG, giải quyết nhanh gọn, kịp thời, hiệu quả nhu cầu về TN, TG của các tổ chức, cá nhân có liên quan.
(Còn nữa)

Minh Phượng (TH)
(Sở Tư pháp)
Các tin khác


Ghi âm, ghi hình trái phép tại phiên tòa bị phạt đến 15 triệu đồng

(HBĐT) - Tại phiên họp chuyên đề pháp luật sáng 18/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng với 4 chương và 8 điều, có hiệu lực từ ngày 1/9/2022.

Cấm dùng xe Limousine được cải tạo từ xe 16 chỗ để chở khách

(HBĐT) - Có hiệu lực từ ngày 1/9/2022, Nghị định số 47/2022/NĐ-CP sẽ mang đến nhiều thay đổi đáng chú ý mang tính siết chặt hoạt động kinh doanh vận tải. Một trong số đó phải kể đến yêu cầu không được sử dụng xe ô tô cải tạo từ xe có sức chứa từ 10 chỗ trở lên thành xe ô tô dưới 10 chỗ (tính cả người lái xe) để kinh doanh vận tải hành khách.

Lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng từ năm 2022

(HBĐT) - Bộ trưởng Bộ KH&ĐT ban hành Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT, ngày 31/5/2022 hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong đó lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng từ năm 2022 quy định như sau:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục