Dự báo thời tiết đêm 10/12, ngày 11/12/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự báo thời tiết đêm 10/12, ngày 11/12/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Ít mây, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, ngày nắng, trời rét đậm. Gió nhẹ. Nhiệt độ: 6 – 24C. Độ ẩm: 40 – 97 %.

Dự báo thời tiết đêm 7/12, ngày 8/12/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự báo thời tiết đêm 7/12, ngày 8/12/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Ít mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trời rét đậm. Ngày trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ: 6 – 23. Độ ẩm: 30 – 97 %.

Dự báo thời tiết đêm 5/12, ngày 6/12/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự báo thời tiết đêm 5/12, ngày 6/12/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trời rét đậm. Ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ: 8 – 24. Độ ẩm: 35 – 98 %.

Dự báo thời tiết đêm 4/12, ngày 15/12/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự báo thời tiết đêm 4/12, ngày 15/12/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trời rét đậm. Ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ: 9 – 24. Độ ẩm: 35 – 98 %.

Dự báo thời tiết đêm 3/12, ngày 4/12/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự báo thời tiết đêm 3/12, ngày 4/12/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Đêm ít mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, trời rét. Ngày mây thay đổi, trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ: 14 – 24. Độ ẩm: 45 – 95 %.

Dự báo thời tiết đêm 2/12, ngày 3/12/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự báo thời tiết đêm 2/12, ngày 3/12/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Đêm ít mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, trời rét. Ngày mây thay đổi, trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ: 15 – 23. Độ ẩm: 50 – 90 %.

Dự báo thời tiết đêm 1/12, ngày 2/12/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự báo thời tiết đêm 1/12, ngày 2/12/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời chuyển rét. Gió nhẹ. Nhiệt độ: 17 – 20. Độ ẩm: 65 – 96 %.

Dự báo thời tiết đêm 29/11, ngày 30/11/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự báo thời tiết đêm 29/11, ngày 30/11/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng trời rét, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ: 18 – 26. Độ ẩm: 65 – 93 %.

Dự báo thời tiết đêm 28/11, ngày 29/11/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự báo thời tiết đêm 28/11, ngày 29/11/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Nhiều mây, không mưa, đêm và sáng trời rét. Gió nhẹ. Nhiệt độ: 18 – 24. Độ ẩm: 70 – 96 %.

Ngày 28/11/2019, tỉnh Hòa Bình nhiều mây, trời rét

(HBĐT) - Theo Đài Khí tượng thủy văn Hòa Bình, khu vực tỉnh Hòa Bình ngày 28/11/2019 nhiều mây, trời rét, gió nhẹ. Nhiệt độ: 20 – 26. Độ ẩm: 70 – 96 %.

Dự báo thời tiết đêm 26/11, ngày 27/11/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự báo thời tiết đêm 26/11, ngày 27/11/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Nhiều mây, có mưa nhỏ và sương mù nhẹ vài nơi. Đêm và sáng trời rét, gió nhẹ. Nhiệt độ: 18 – 25. Độ ẩm: 70 – 96 %.

Dự báo thời tiết ngày 26/11/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự báo thời tiết ngày 26/11/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi. Sáng trời rét, gió nhẹ. Nhiệt độ: 17 – 25. Độ ẩm: 60 – 95 %.

Dự báo thời tiết đêm 24/11, ngày 25/11/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự báo thời tiết đêm 24/11, ngày 25/11/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trời rét. Trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ: 18 – 28. Độ ẩm: 55 – 98 %.

Dự báo từ đêm 25/11/2019, khu vực tỉnh Hòa Bình trời trở rét

(HBĐT) - Hiện nay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo: Khoảng chiều ngày 25/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến tỉnh Hòa Bình. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, đêm 24 ngày 25/11 có mưa vài nơi. Đêm 25/11 trời trở rét.

Dự báo thời tiết ngày 24/11/2019 tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự báo thời tiết ngày 24/11/2019 tỉnh Hòa Bình: Mây thay đổi, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, trời lạnh. Trưa chiều trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ: 20 – 29. Độ ẩm: 60 – 95 %.

Dự báo thời tiết đêm 22/11, ngày 23/11/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự báo thời tiết đêm 22/11, ngày 23/11/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trời rét. Trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ: 16 – 29. Độ ẩm: 55 – 98 %.

Dự báo thời tiết đêm 21/11, ngày 22/11/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự báo thời tiết đêm 21/11, ngày 22/11/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trời rét. Trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ: 17 – 27. Độ ẩm: 76 – 98 %.

Dự báo thời tiết đêm 20/11, ngày 21/11/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự báo thời tiết đêm 20/11, ngày 21/11/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trời rét. Trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ: 16 – 28. Độ ẩm: 60 – 98 %.

Dự báo thời tiết đêm 19/11, ngày 20/11/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự báo thời tiết đêm 19/11, ngày 20/11/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, trời rét. Trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ: 17 – 25. Độ ẩm: 65 – 98 %.

Dự báo thời tiết đêm 18/11, ngày 19/11/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự báo thời tiết đêm 18/11, ngày 19/11/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và dông vài nơi; ngày không mưa. Trời chuyển rét, gió nhẹ. Nhiệt độ: 16 – 24. Độ ẩm: 70 – 98 %.

Tin gió mùa Đông Bắc và cảnh báo mưa dông ở khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Theo Đài Khí tượng thủy văn Hòa Bình, hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo: Đến khoảng trưa chiều ngày 18/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực tỉnh Hòa Bình. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, ngày 18/11 khu vực tỉnh Hòa Bình có mưa, mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, các nơi khác có mưa vài nơi. Từ đêm 18/11 trời trở rét.

Thời tiết tỉnh Hòa Bình ngày 17/11

(GBĐT) - Thời tiết tỉnh Hòa Bình ngày 17/11: Mây thay đổi, ngày nắng. Sáng trời lạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ: 20 – 30. Độ ẩm: 55 – 95%.

Dự báo thời tiết đêm 15/11, ngày 16/11/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự báo thời tiết đêm 15/1, ngày 16/11/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét. Gió nhẹ. Nhiệt độ: 18 – 29. Độ ẩm: 55 – 95 %.

Dự báo thời tiết đêm 14/11, ngày 15/11/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự báo thời tiết đêm 14/11, ngày 15/11/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét. Gió nhẹ. Nhiệt độ: 17 – 27. Độ ẩm: 60 – 95 %.