Dự báo thời tiết đêm 10/12, ngày 11/12/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự báo thời tiết đêm 10/12, ngày 11/12/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Ít mây, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, ngày nắng, trời rét đậm. Gió nhẹ. Nhiệt độ: 6 – 24C. Độ ẩm: 40 – 97 %.

Dự báo thời tiết đêm 7/12, ngày 8/12/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự báo thời tiết đêm 7/12, ngày 8/12/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Ít mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trời rét đậm. Ngày trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ: 6 – 23. Độ ẩm: 30 – 97 %.

Dự báo thời tiết đêm 5/12, ngày 6/12/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự báo thời tiết đêm 5/12, ngày 6/12/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trời rét đậm. Ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ: 8 – 24. Độ ẩm: 35 – 98 %.

Dự báo thời tiết đêm 4/12, ngày 15/12/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự báo thời tiết đêm 4/12, ngày 15/12/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trời rét đậm. Ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ: 9 – 24. Độ ẩm: 35 – 98 %.

Dự báo thời tiết đêm 3/12, ngày 4/12/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự báo thời tiết đêm 3/12, ngày 4/12/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Đêm ít mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, trời rét. Ngày mây thay đổi, trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ: 14 – 24. Độ ẩm: 45 – 95 %.

Dự báo thời tiết đêm 2/12, ngày 3/12/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự báo thời tiết đêm 2/12, ngày 3/12/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Đêm ít mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, trời rét. Ngày mây thay đổi, trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ: 15 – 23. Độ ẩm: 50 – 90 %.

Dự báo thời tiết đêm 1/12, ngày 2/12/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự báo thời tiết đêm 1/12, ngày 2/12/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời chuyển rét. Gió nhẹ. Nhiệt độ: 17 – 20. Độ ẩm: 65 – 96 %.

Dự báo thời tiết đêm 29/11, ngày 30/11/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự báo thời tiết đêm 29/11, ngày 30/11/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng trời rét, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ: 18 – 26. Độ ẩm: 65 – 93 %.

Dự báo thời tiết đêm 28/11, ngày 29/11/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự báo thời tiết đêm 28/11, ngày 29/11/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Nhiều mây, không mưa, đêm và sáng trời rét. Gió nhẹ. Nhiệt độ: 18 – 24. Độ ẩm: 70 – 96 %.

Ngày 28/11/2019, tỉnh Hòa Bình nhiều mây, trời rét

(HBĐT) - Theo Đài Khí tượng thủy văn Hòa Bình, khu vực tỉnh Hòa Bình ngày 28/11/2019 nhiều mây, trời rét, gió nhẹ. Nhiệt độ: 20 – 26. Độ ẩm: 70 – 96 %.

Dự báo thời tiết đêm 26/11, ngày 27/11/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự báo thời tiết đêm 26/11, ngày 27/11/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Nhiều mây, có mưa nhỏ và sương mù nhẹ vài nơi. Đêm và sáng trời rét, gió nhẹ. Nhiệt độ: 18 – 25. Độ ẩm: 70 – 96 %.

Dự báo thời tiết ngày 26/11/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự báo thời tiết ngày 26/11/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi. Sáng trời rét, gió nhẹ. Nhiệt độ: 17 – 25. Độ ẩm: 60 – 95 %.

Dự báo thời tiết đêm 24/11, ngày 25/11/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự báo thời tiết đêm 24/11, ngày 25/11/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trời rét. Trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ: 18 – 28. Độ ẩm: 55 – 98 %.

Dự báo từ đêm 25/11/2019, khu vực tỉnh Hòa Bình trời trở rét

(HBĐT) - Hiện nay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo: Khoảng chiều ngày 25/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến tỉnh Hòa Bình. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, đêm 24 ngày 25/11 có mưa vài nơi. Đêm 25/11 trời trở rét.

Dự báo thời tiết ngày 24/11/2019 tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự báo thời tiết ngày 24/11/2019 tỉnh Hòa Bình: Mây thay đổi, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, trời lạnh. Trưa chiều trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ: 20 – 29. Độ ẩm: 60 – 95 %.

Dự báo thời tiết đêm 22/11, ngày 23/11/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự báo thời tiết đêm 22/11, ngày 23/11/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trời rét. Trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ: 16 – 29. Độ ẩm: 55 – 98 %.

Dự báo thời tiết đêm 21/11, ngày 22/11/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự báo thời tiết đêm 21/11, ngày 22/11/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trời rét. Trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ: 17 – 27. Độ ẩm: 76 – 98 %.