(HBĐT) - Dự báo thời tiết đêm 11/10, ngày 12/10/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ: 23 – 33 độ. Độ ẩm: 60 – 95 %.

Dự báo thời tiết đêm 10/10, ngày 11/10/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự báo thời tiết đêm 10/10, ngày 11/10/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ: 23 – 33 độ. Độ ẩm: 55 – 95 %.

Dự báo thời tiết đêm 9/10, ngày 10/10/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự báo thời tiết đêm 9/10, ngày 10/10/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và rải rác có dông; ngày có mưa, mưa rào nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ: 22 – 32 độ. Độ ẩm: 70 – 98 %.

Dự báo thời tiết đêm 8/10, ngày 9/10/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

Dự báo thời tiết đêm 8/10, ngày 9/10/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông khả năng xảy ra gió giật mạnh. Nhiệt độ: 23 – 32 độ. Độ ẩm: 65 – 98 %.

Dự báo thời tiết đêm 7/10, ngày 8/10/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự báo thời tiết đêm 7/10, ngày 8/10/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Mây thay đổi, có mưa, mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa. Trong cơn dông khả năng xảy ra gió giật mạnh. Nhiệt độ: 21 – 31 độ. Độ ẩm: 55 – 98 %.

Dự báo thời tiết đêm 6/10, ngày 7/10/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự báo thời tiết đêm 6/10, ngày 7/10/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ: 23 – 33 độ. Độ ẩm: 55 – 98 %.

Dự báo thời tiết đêm 3/10, ngày 4/10/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự báo thời tiết đêm 3/10, ngày 4/10/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Nhiều mây, có mưa rào và dông nhiều nơi, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Nhiệt độ: 24 – 29 độ. Độ ẩm: 70 – 98 %.

Dự báo thời tiết đêm 2/10, ngày 3/10/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự báo thời tiết đêm 2/10, ngày 3/10/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ: 23 – 33 độ. Độ ẩm: 60 – 97 %.

Dự báo thời tiết đêm 1/10, ngày 2/10/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự báo thời tiết đêm 1/10, ngày 2/10/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ: 20 – 34 độ. Độ ẩm: 45 – 97%.

Dự báo thời tiết đêm 30/9, ngày 1/10/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự báo thời tiết đêm 30/9, ngày 1/10/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.Nhiệt độ: 19– 35 độ. Độ ẩm: 38 – 97 %.

Dự báo thời tiết đêm 28/9, ngày 29/9/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự báo thời tiết đêm 28/9, ngày 29/9/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ: 20 – 33. Độ ẩm: 45 – 97 %.

Dự báo thời tiết ngày 27/9/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) – Dự báo thời tiết ngày 27/9/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Ít mây, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ: 19 – 34 độ. Độ ẩm: 45 – 96 %.

Dự báo thời tiết đêm 25/9, ngày 26/9/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự báo thời tiết đêm 25/9, ngày 26/9/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ: 19 – 33 độ. Độ ẩm: 45 – 95 %.

Dự báo thời tiết ngày 25/9/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự báo thời tiết ngày 25/9/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Ít mây, ngày nắng. Gió nhẹ. Sáng trời lạnh. Nhiệt độ: 19 – 33 độ. Độ ẩm: 45 – 95 %.

Dự báo thời tiết đêm 23/9, ngày 24/9/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự báo thời tiết đêm 23/9, ngày 24/9/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ: 19 – 33 độ. Độ ẩm: 45 – 95 %.

Dự báo thời tiết đêm 20/9, ngày 21/9/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự báo thời tiết đêm 20/9, ngày 21/9/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ: 24 – 33 độ. Độ ẩm: 55 – 97 %.

Dự báo thời tiết đêm 18/9, ngày 19/9/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự báo thời tiết đêm 18/9, ngày 19/9/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và rải rác có dông; một số nơi mưa vừa; ngày có mưa, mưa rào. Trong cơn dông khả năng xảy ra gió giật mạnh. Nhiệt độ: 24 – 33 độ. Độ ẩm: 65 – 97 %.

Dự báo thời tiết đêm 17/9, ngày 18/9/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự báo thời tiết đêm 17/9, ngày 18/9/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ: 24 – 35 độ. Độ ẩm: 60 – 97 %.

Dự báo thời tiết đêm 16/9, ngày 17/9/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự báo thời tiết đêm 16/9, ngày 17/9/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ: 24 – 35 độ. Độ ẩm: 60 – 97 %.

Dự báo thời tiết đêm 15/9, ngày 16/9/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự báo thời tiết đêm 15/9, ngày 16/9/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ: 24 – 35 độ. Độ ẩm: 52 – 97 %.

Dự báo thời tiết đêm 14/9, ngày 15/9/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự báo thời tiết đêm 14/9, ngày 15/9/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ: 24 – 35 độ. Độ ẩm: 50 – 98 %.

Dự báo thời tiết đêm 12/9, ngày 13/9/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

Dự báo thời tiết đêm 12/9, ngày 13/9/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ: 25 – 34 độ. Độ ẩm: 60 – 98 %.

Dự báo thời tiết đêm 11/9, ngày 12/9/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự báo thời tiết đêm 11/9, ngày 12/9/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác; ngày trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ: 25 – 33 độ. Độ ẩm: 70 – 98 %.

Dự báo thời tiết đêm 10/9, ngày 11/9/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự báo thời tiết đêm 10/9, ngày 11/9/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật manh. Nhiệt độ: 25 – 29 độ. Độ ẩm: 70 – 99 %.

Dự báo thời tiết đêm 9/9, ngày 10/9/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự báo thời tiết đêm 9/9, ngày 10/9/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật manh. Nhiệt độ: 25 – 33 độ. Độ ẩm: 65 – 98 %.