(HBĐT) - Xác định Nghị quyết T.ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng rất quan trọng, huyện Kỳ Sơn đã kịp thời chỉ đạo thực hiện với những giải pháp đồng bộ. Huyện đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết ở tất cả 34 chi, Đảng bộ. Sau đó, CB, ĐV viết thu hoạch. Người đứng đầu cấp ủy các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch hành động cá nhân phù hợp với nhiệm vụ được giao gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Huyện đang tích cực chuẩn bị cho hội thi tuyên truyền Nghị quyết và Chỉ thị số 05 đúng dịp kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ 19/5.

 

  Cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kỳ Sơn tập hợp bản kế hoạch hành động cá nhân của bí thư cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị  thực hiện NQT.ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Để Nghị quyết đi vào cuộc sống, ngày 31/3, BCH Đảng bộ huyện Kỳ Sơn đã ban hành Chương trình hành động nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ về tình hình, nguyên nhân, nhận diện những biểu hiện suy thoái. Qua đây, soi chiếu để phát huy kết quả và khắc phục hạn chế, yếu kém. Đồng chí Nguyễn Hữu Thiệp, Bí thư Huyện ủy cho biết: Chương trình hành động đặt ra yêu cầu phải nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật. Kết hợp giữa “xây” và “chống”. “Xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. Kiên quyết, kiên trì thực hiện với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp một cách đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm. Cấp ủy cần thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Người đứng đầu phải thực sự gương mẫu và có giải pháp cụ thể để khắc phục hạn chế đã được chỉ ra. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình cần kết hợp với giám sát, thanh - kiểm tra, xử lý vi phạm. Tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc bức xúc; nói ít, làm nhiều, làm đến đâu chắc đến đó. Trong thực hiện cần chuẩn bị kỹ lưỡng, chú ý các giải pháp tạo động lực cho CB, CC, VC nâng cao chất lượng công vụ, tận tụy phục vụ nhân dân; phát huy vai trò của nhân dân, báo chí, công luận.

Trên cơ sở mục đích, yêu cầu đề ra, huyện tập trung thực hiện 5 chương trình, đó là: Nâng cao nhận thức của CB, ĐV, các tầng lớp nhân dân trong thực hiện Nghị quyết; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05. Thực hiện nghiêm việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Công tác tổ chức bộ máy và công tác cán bộ. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Phát huy vai trò của nhân dân, MTTQ và các tổ chức CT-XH.

Mỗi chương trình đều có mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Trong đó, một số nhiệm vụ, giải pháp đáng chú ý là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp cần coi trọng việc tiếp xúc, đối thoại, tiếp nhận và xử lý những kiến nghị, phản ánh của nhân dân. Xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử trong cơ quan, đơn vị. Trong kiểm điểm phải thực chất, tự giác, thẳng thắn, xây dựng, tránh nể nang, né tránh, ngại va chạm, làm qua loa. Song, phải phòng ngừa lợi dụng phê bình để quy chụp, nói xấu, thiếu ý thức xây dựng, gây chia rẽ nội bộ. Đổi mới, mở rộng dân chủ, đa dạng hóa các kênh thông tin trong kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức, cá nhân. Đưa việc “tự soi”, “tự sửa” vào nội dung sinh hoạt định kỳ của các chi bộ. Gợi ý kiểm điểm những nơi có vấn đề phức tạp, dư luận bức xúc, có biểu hiện suy thoái. Kiên quyết thay thế những cán bộ suy thoái, yếu kém về đạo đức, năng lực, không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác; những trường hợp người nhà, người thân của lãnh đạo chủ chốt có nhiều dư luận thắc mắc về sự rèn luyện, nêu gương, không đủ tiêu chuẩn. Tăng cường rà soát, sàng lọc và đưa ngay những người không đủ tư cách ra khỏi Đảng. Thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản và thẩm định, xác minh tính trung thực. Thực hiện tốt công tác phòng ngừa, chủ động nắm tình hình, phát hiện, xử lý những đối tượng chống đối, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị. Phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh chống suy thoái. Sớm phát hiện những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong CB, ĐV... Chương trình hành động đã chỉ rõ những nhiệm vụ thực hiện theo lộ trình gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị từ cấp huyện đến các chi, Đảng bộ cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Đức Vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: Theo dõi sau một thời gian thực hiện Nghị quyết thấy rằng, trách nhiệm, vai trò của từng cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ tốt hơn. Tính tiên phong, gương mẫu của CB, ĐV nâng lên. Hiệu quả được thể hiện trong CCHC, thái độ thực thi công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính... Song, đó mới là kết quả bước đầu, cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện. Soi vào 27 biểu hiện suy thoái nêu trong Nghị quyết có biểu hiện như ngại nói ra hạn chế người khác, không dám nhận khuyết điểm của mình, ngại học tập lý luận. Đánh giá cán bộ chuyển biến tốt hơn nhưng vẫn là khâu yếu... Huyện sẽ tiếp tục sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ, trước hết vào dịp đại hội các đoàn thể. Tập trung giải quyết những việc tồn đọng, vấn đề nhân dân quan tâm như giải phóng mặt bằng, tranh chấp đất đai, vi phạm hành lang giao thông, xây dựng trái phép... Khách quan, thực chất hơn trong đánh giá cán bộ. Từ quý I/2017, khối Đảng, đoàn thể huyện thực hiện đánh giá cán bộ theo quý…

Theo tìm hiểu của phóng viên, cán bộ, nhân dân huyện Kỳ Sơn rất kỳ vọng vào việc thực hiện Nghị quyết. Các giải pháp đã được xây dựng một cách đồng bộ. Vấn đề là sự kiên quyết, kiên trì thực hiện với quyết tâm cao như tinh thần Chương trình hành động đã xác định.

 

 

                                                                             Cẩm Lệ

 

 

 

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(HBĐT) - Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị trong 2 năm qua ở Đảng bộ huyện Lạc Sơn đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện tích cực triển khai thực hiện, qua đó góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua phát triển KT -XH, ổn định ANCT -TTATXH trên địa bàn huyện.

Sức sống mới cho hai xã Hang Kia, Pà Cò

(HBĐT) -  Hệ thống chính trị 2 xã tiếp tục được kiện toàn, củng cố, hoạt động ngày càng nề nếp hơn. Hiệu lực lãnh đạo của cấp ủy, sự chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền được nâng lên. Vai trò tham mưu, tổ chức thực hiện của MTTQ và các ngành, đoàn thể được thực hiện có hiệu quả.

Đảng bộ thị trấn Bo giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh

(HBĐT) - Xác định công tác xây dựng Đảng là khâu then chốt, Đảng bộ thị trấn Bo (Kim Bôi) thường xuyên coi trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH. Nhiều năm liền đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, qua đó cho thấy năng lực lãnh đạo của Đảng không ngừng được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhiều cách làm mới, hiệu quả thiết thực trong học tập và làm theo Bác Hồ

(HBĐT) - Sau hơn 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xã Trung Sơn (Lương Sơn) đã có nhiều chuyển biến tích cực từ ý thức đến hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Từ đó, chất lượng, hiệu quả công việc ngày càng được nâng lên, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của địa phương.

Đảng bộ xã Hạ Bì khơi dậy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên

(HBĐT) - Trước cách mạng tháng 8/1945, xã Hạ Bì sống dưới chế độ Pháp thuộc và phong kiến lang đạo, đời sống nhân dân vô cùng khó khăn. Thế nhưng tinh thần yêu nước nồng nàn luôn sống mãi trong lòng những người con của mảnh đất anh hùng này.

Đảng bộ xã Thượng Tiến: Cán bộ, đảng viên nêu gương sáng trong các phong trào thi đua

(HBĐT) - Với 90 đảng viên sinh hoạt ở 8 chi bộ trực thuộc, những năm qua, Đảng bộ xã Thượng Tiến (Kim Bôi) luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, Đảng bộ gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nội dung đánh giá, phân loại đảng viên hàng năm. Từ đó, chất lượng cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng cao, giúp xã từng bước khắc phục khó khăn.