(HBĐT) - Xác định Nghị quyết T.ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng rất quan trọng, huyện Kỳ Sơn đã kịp thời chỉ đạo thực hiện với những giải pháp đồng bộ. Huyện đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết ở tất cả 34 chi, Đảng bộ. Sau đó, CB, ĐV viết thu hoạch. Người đứng đầu cấp ủy các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch hành động cá nhân phù hợp với nhiệm vụ được giao gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Huyện đang tích cực chuẩn bị cho hội thi tuyên truyền Nghị quyết và Chỉ thị số 05 đúng dịp kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ 19/5.

 

  Cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kỳ Sơn tập hợp bản kế hoạch hành động cá nhân của bí thư cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị  thực hiện NQT.ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Để Nghị quyết đi vào cuộc sống, ngày 31/3, BCH Đảng bộ huyện Kỳ Sơn đã ban hành Chương trình hành động nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ về tình hình, nguyên nhân, nhận diện những biểu hiện suy thoái. Qua đây, soi chiếu để phát huy kết quả và khắc phục hạn chế, yếu kém. Đồng chí Nguyễn Hữu Thiệp, Bí thư Huyện ủy cho biết: Chương trình hành động đặt ra yêu cầu phải nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật. Kết hợp giữa “xây” và “chống”. “Xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. Kiên quyết, kiên trì thực hiện với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp một cách đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm. Cấp ủy cần thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Người đứng đầu phải thực sự gương mẫu và có giải pháp cụ thể để khắc phục hạn chế đã được chỉ ra. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình cần kết hợp với giám sát, thanh - kiểm tra, xử lý vi phạm. Tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc bức xúc; nói ít, làm nhiều, làm đến đâu chắc đến đó. Trong thực hiện cần chuẩn bị kỹ lưỡng, chú ý các giải pháp tạo động lực cho CB, CC, VC nâng cao chất lượng công vụ, tận tụy phục vụ nhân dân; phát huy vai trò của nhân dân, báo chí, công luận.

Trên cơ sở mục đích, yêu cầu đề ra, huyện tập trung thực hiện 5 chương trình, đó là: Nâng cao nhận thức của CB, ĐV, các tầng lớp nhân dân trong thực hiện Nghị quyết; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05. Thực hiện nghiêm việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Công tác tổ chức bộ máy và công tác cán bộ. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Phát huy vai trò của nhân dân, MTTQ và các tổ chức CT-XH.

Mỗi chương trình đều có mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Trong đó, một số nhiệm vụ, giải pháp đáng chú ý là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp cần coi trọng việc tiếp xúc, đối thoại, tiếp nhận và xử lý những kiến nghị, phản ánh của nhân dân. Xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử trong cơ quan, đơn vị. Trong kiểm điểm phải thực chất, tự giác, thẳng thắn, xây dựng, tránh nể nang, né tránh, ngại va chạm, làm qua loa. Song, phải phòng ngừa lợi dụng phê bình để quy chụp, nói xấu, thiếu ý thức xây dựng, gây chia rẽ nội bộ. Đổi mới, mở rộng dân chủ, đa dạng hóa các kênh thông tin trong kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức, cá nhân. Đưa việc “tự soi”, “tự sửa” vào nội dung sinh hoạt định kỳ của các chi bộ. Gợi ý kiểm điểm những nơi có vấn đề phức tạp, dư luận bức xúc, có biểu hiện suy thoái. Kiên quyết thay thế những cán bộ suy thoái, yếu kém về đạo đức, năng lực, không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác; những trường hợp người nhà, người thân của lãnh đạo chủ chốt có nhiều dư luận thắc mắc về sự rèn luyện, nêu gương, không đủ tiêu chuẩn. Tăng cường rà soát, sàng lọc và đưa ngay những người không đủ tư cách ra khỏi Đảng. Thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản và thẩm định, xác minh tính trung thực. Thực hiện tốt công tác phòng ngừa, chủ động nắm tình hình, phát hiện, xử lý những đối tượng chống đối, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị. Phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh chống suy thoái. Sớm phát hiện những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong CB, ĐV... Chương trình hành động đã chỉ rõ những nhiệm vụ thực hiện theo lộ trình gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị từ cấp huyện đến các chi, Đảng bộ cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Đức Vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: Theo dõi sau một thời gian thực hiện Nghị quyết thấy rằng, trách nhiệm, vai trò của từng cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ tốt hơn. Tính tiên phong, gương mẫu của CB, ĐV nâng lên. Hiệu quả được thể hiện trong CCHC, thái độ thực thi công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính... Song, đó mới là kết quả bước đầu, cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện. Soi vào 27 biểu hiện suy thoái nêu trong Nghị quyết có biểu hiện như ngại nói ra hạn chế người khác, không dám nhận khuyết điểm của mình, ngại học tập lý luận. Đánh giá cán bộ chuyển biến tốt hơn nhưng vẫn là khâu yếu... Huyện sẽ tiếp tục sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ, trước hết vào dịp đại hội các đoàn thể. Tập trung giải quyết những việc tồn đọng, vấn đề nhân dân quan tâm như giải phóng mặt bằng, tranh chấp đất đai, vi phạm hành lang giao thông, xây dựng trái phép... Khách quan, thực chất hơn trong đánh giá cán bộ. Từ quý I/2017, khối Đảng, đoàn thể huyện thực hiện đánh giá cán bộ theo quý…

Theo tìm hiểu của phóng viên, cán bộ, nhân dân huyện Kỳ Sơn rất kỳ vọng vào việc thực hiện Nghị quyết. Các giải pháp đã được xây dựng một cách đồng bộ. Vấn đề là sự kiên quyết, kiên trì thực hiện với quyết tâm cao như tinh thần Chương trình hành động đã xác định.

 

 

                                                                             Cẩm Lệ

 

 

 

Các tin khác


Tuổi trẻ xã Tuân Lộ phát huy vai trò xung kích vì cộng đồng

(HBĐT) - Mặc dù có khoảng 30% ĐV-TN đi làm xa, nhưng những năm qua, phong trào thanh niên tham gia xây dựng NTM, phát triển KT -XH của tuổi trẻ xã Tuân Lộ (Tân Lạc) vẫn ghi đậm những dấu ấn. Đặc biệt là phong trào xung kích vì cuộc sống cộng đồng với nhiều hoạt động thiết thực.

Xã Vĩnh Đồng vận dụng tư tưởng Bác Hồ trong giải quyết vấn đề phát sinh ở cơ sở

(HBĐT) - Những năm 2012, 2013, đất đai là vấn đề "nóng” tại xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi), đến nay, nhân dân đã tự nguyện hiến đất thực hiện các chương trình, đề án, dự án. Đồng chí Bùi Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Kinh nghiệm của Đảng ủy xã là thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ theo lời Bác Hồ dạy. Chúng tôi xin ý kiến CB,ĐV và nhân dân trước mọi đề án, dự án sắp được triển khai. Khi các yếu tố như: vốn, quy mô, mục đích hay sự cần thiết của công trình... được công khai, minh bạch sẽ tạo nên sự đồng thuận trong nhân dân.

Huyện Kỳ Sơn phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng

(HBĐT) - Khu 5, thị trấn Kỳ Sơn (Kỳ Sơn) nằm ở địa bàn trung tâm huyện với trên 100 hộ dân, chi bộ có 27 đảng viên, đa phần là cán bộ, công chức, hưu trí. 10 năm ở cương vị bí thư chi bộ và người có uy tín trong cộng đồng được nhân dân tín nhiệm bình bầu, bà Đinh Thị Hương luôn hết mình với công việc bằng sự nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Chủ động, sáng tạo đưa Nghị quyết vào cuộc sống

(HBĐT) - Đồng chí Hoàng Ngọc Mỹ, Chủ tịch Hội LHPN huyện Lạc Thủy cho biết: Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và các phong trào thi đua, nhiệm vụ thường xuyên của Hội, của địa phương, năm 2018, Hội LHPN huyện tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua: "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và rèn luyện phẩm chất đạo đức "Tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang”. Các cấp Hội tăng cường công tác tuyên truyền, nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay, gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là những điển hình làm kinh tế giỏi. Đồng thời, Hội tập trung triển khai các nhiệm vụ cụ thể đối với từng cấp, phát huy nội lực, chú trọng vận động các nguồn lực, nắm bắt tư tưởng hội viên, chủ động, sáng tạo để Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống.

Xã Định Cư qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ

(HBĐT) - Là xã vùng 135 còn nhiều khó khăn, trong hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy xã Định Cư (Lạc Sơn) đã lãnh đạo chính quyền và nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói - giảm nghèo… Qua đó, xã hoàn thành đạt và vượt 5/13 chỉ tiêu đề ra, gồm: tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt từ 10% trở lên; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm bình quân 1%; xây dựng được 1 trường đạt chuẩn quốc gia; bê tông hóa các tuyến đường liên xóm đạt trên 50%; tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 100%.

Học Bác để thêm yêu quê hương

(HBĐT) - "Trong những điều học được từ Bác, đảng viên chúng tôi thấm thía vô cùng lời dạy về tấm lòng yêu nước và lẽ sống cống hiến cho xã hội. Vì thế mà càng thêm yêu và mong muốn đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của thôn xóm, quê hương mình…” – Đó là chia sẻ mộc mạc của đồng chí Hoàng Văn Vượng, Bí thư chi bộ xóm Rậm (xã Cư Yên, huyện Lương Sơn).