(HBĐT) - Xác định Nghị quyết T.ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng rất quan trọng, huyện Kỳ Sơn đã kịp thời chỉ đạo thực hiện với những giải pháp đồng bộ. Huyện đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết ở tất cả 34 chi, Đảng bộ. Sau đó, CB, ĐV viết thu hoạch. Người đứng đầu cấp ủy các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch hành động cá nhân phù hợp với nhiệm vụ được giao gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Huyện đang tích cực chuẩn bị cho hội thi tuyên truyền Nghị quyết và Chỉ thị số 05 đúng dịp kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ 19/5.

 

  Cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kỳ Sơn tập hợp bản kế hoạch hành động cá nhân của bí thư cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị  thực hiện NQT.ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Để Nghị quyết đi vào cuộc sống, ngày 31/3, BCH Đảng bộ huyện Kỳ Sơn đã ban hành Chương trình hành động nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ về tình hình, nguyên nhân, nhận diện những biểu hiện suy thoái. Qua đây, soi chiếu để phát huy kết quả và khắc phục hạn chế, yếu kém. Đồng chí Nguyễn Hữu Thiệp, Bí thư Huyện ủy cho biết: Chương trình hành động đặt ra yêu cầu phải nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật. Kết hợp giữa “xây” và “chống”. “Xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. Kiên quyết, kiên trì thực hiện với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp một cách đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm. Cấp ủy cần thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Người đứng đầu phải thực sự gương mẫu và có giải pháp cụ thể để khắc phục hạn chế đã được chỉ ra. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình cần kết hợp với giám sát, thanh - kiểm tra, xử lý vi phạm. Tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc bức xúc; nói ít, làm nhiều, làm đến đâu chắc đến đó. Trong thực hiện cần chuẩn bị kỹ lưỡng, chú ý các giải pháp tạo động lực cho CB, CC, VC nâng cao chất lượng công vụ, tận tụy phục vụ nhân dân; phát huy vai trò của nhân dân, báo chí, công luận.

Trên cơ sở mục đích, yêu cầu đề ra, huyện tập trung thực hiện 5 chương trình, đó là: Nâng cao nhận thức của CB, ĐV, các tầng lớp nhân dân trong thực hiện Nghị quyết; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05. Thực hiện nghiêm việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Công tác tổ chức bộ máy và công tác cán bộ. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Phát huy vai trò của nhân dân, MTTQ và các tổ chức CT-XH.

Mỗi chương trình đều có mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Trong đó, một số nhiệm vụ, giải pháp đáng chú ý là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp cần coi trọng việc tiếp xúc, đối thoại, tiếp nhận và xử lý những kiến nghị, phản ánh của nhân dân. Xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử trong cơ quan, đơn vị. Trong kiểm điểm phải thực chất, tự giác, thẳng thắn, xây dựng, tránh nể nang, né tránh, ngại va chạm, làm qua loa. Song, phải phòng ngừa lợi dụng phê bình để quy chụp, nói xấu, thiếu ý thức xây dựng, gây chia rẽ nội bộ. Đổi mới, mở rộng dân chủ, đa dạng hóa các kênh thông tin trong kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức, cá nhân. Đưa việc “tự soi”, “tự sửa” vào nội dung sinh hoạt định kỳ của các chi bộ. Gợi ý kiểm điểm những nơi có vấn đề phức tạp, dư luận bức xúc, có biểu hiện suy thoái. Kiên quyết thay thế những cán bộ suy thoái, yếu kém về đạo đức, năng lực, không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác; những trường hợp người nhà, người thân của lãnh đạo chủ chốt có nhiều dư luận thắc mắc về sự rèn luyện, nêu gương, không đủ tiêu chuẩn. Tăng cường rà soát, sàng lọc và đưa ngay những người không đủ tư cách ra khỏi Đảng. Thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản và thẩm định, xác minh tính trung thực. Thực hiện tốt công tác phòng ngừa, chủ động nắm tình hình, phát hiện, xử lý những đối tượng chống đối, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị. Phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh chống suy thoái. Sớm phát hiện những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong CB, ĐV... Chương trình hành động đã chỉ rõ những nhiệm vụ thực hiện theo lộ trình gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị từ cấp huyện đến các chi, Đảng bộ cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Đức Vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: Theo dõi sau một thời gian thực hiện Nghị quyết thấy rằng, trách nhiệm, vai trò của từng cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ tốt hơn. Tính tiên phong, gương mẫu của CB, ĐV nâng lên. Hiệu quả được thể hiện trong CCHC, thái độ thực thi công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính... Song, đó mới là kết quả bước đầu, cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện. Soi vào 27 biểu hiện suy thoái nêu trong Nghị quyết có biểu hiện như ngại nói ra hạn chế người khác, không dám nhận khuyết điểm của mình, ngại học tập lý luận. Đánh giá cán bộ chuyển biến tốt hơn nhưng vẫn là khâu yếu... Huyện sẽ tiếp tục sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ, trước hết vào dịp đại hội các đoàn thể. Tập trung giải quyết những việc tồn đọng, vấn đề nhân dân quan tâm như giải phóng mặt bằng, tranh chấp đất đai, vi phạm hành lang giao thông, xây dựng trái phép... Khách quan, thực chất hơn trong đánh giá cán bộ. Từ quý I/2017, khối Đảng, đoàn thể huyện thực hiện đánh giá cán bộ theo quý…

Theo tìm hiểu của phóng viên, cán bộ, nhân dân huyện Kỳ Sơn rất kỳ vọng vào việc thực hiện Nghị quyết. Các giải pháp đã được xây dựng một cách đồng bộ. Vấn đề là sự kiên quyết, kiên trì thực hiện với quyết tâm cao như tinh thần Chương trình hành động đã xác định.

 

 

                                                                             Cẩm Lệ

 

 

 

Các tin khác


Hiệu quả dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo ở huyện Đà Bắc

(HBĐT) - Đà Bắc là huyện vùng cao khó khăn nhất của tỉnh do địa hình chia cắt, độ dốc lớn, giao thông khó khăn, cơ sở hạ tầng thiết yếu còn thiếu. Việc người dân tiếp cận với sản xuất hàng hóa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm. Đà Bắc thuộc diện huyện nghèo theo Quyết định số 293/QĐ-TTg của Chính phủ. Huyện có 19 xã và 1 thị trấn, trong đó 14 xã thuộc khu vực III, 5 xã khu vực II, 15 xã vùng chuyển dân lòng hồ sông Đà. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, nhiều chính sách giảm nghèo đã được triển khai trên địa bàn.

Nỗ lực xóa đói, giảm nghèo ở xã vùng cao Yên Lập

(HBĐT) - Là xã vùng cao, thuộc khu vực 135, đời sống kinh tế của bà con ở xã Yên Lập (Cao Phong) vẫn còn không ít khó khăn. Những năm qua, chính quyền và người dân không ngừng nỗ lực, tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế để từng bước xóa đói, giảm nghèo.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa những việc làm theo tấm gương Bác Hồ

(HBĐT) - Nhìn lại 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy Hòa Bình Quách Tùng Dương đánh giá: Việc quán triệt thực hiện Chỉ thị số 05 trên địa bàn thành phố được thực hiện nghiêm túc. Các cấp ủy, tổ chức Đảng đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII và nội dung sinh hoạt của chi bộ.

Xác định nội dung đột phá là cải cách hành chính; lắng nghe và giải quyết kịp thời kiến nghị chính đáng của nhân dân

(HBĐT) - Những năm qua, vấn đề cải cách thủ tục hành chính (TTHC) đã được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành quan tâm triển khai gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 03-CT/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tuy nhiên, CCHC vẫn được xác định là một trong những điểm “yếu” của tỉnh.

Những kỷ niệm khó quên

(HBĐT) - Sau ngày chiến dịch toàn thắng, các đơn vị đã tham gia chiến dịch tổ chức bình bầu những chiến sĩ tiêu biểu đại diện cho đơn vị lên gặp Bác. Chiều 19/5/1954, đoàn cán bộ, chiến sĩ đã lập công xuất sắc trong chiến dịch Điện Biên Phủ thay mặt cho các chiến sĩ toàn quân đến chúc mừng sinh nhật Bác. Khoảng 10 giờ đêm, Bác tới. Mọi người đều cảm động quá, lúng túng chào Bác. Bác bảo:“Bác bận việc, bây giờ mới đến thăm các cháu được. Các cháu đi đường có mệt không? Các cháu về chậm một ngày, Bác mong lắm! Bây giờ thấy các cháu khỏe, Bác yên tâm. Thôi Bác về để các cháu nghỉ”.

Góp sức trẻ dựng xây quê hương

(HBĐT) - Về Thung Trâm (xã Hưng Thi, Lạc Thủy) những ngày tháng tư, hiện lên trước mắt chúng tôi là những ngôi nhà ven đê, con đường nhỏ chạy giữa bãi ngô ngát xanh đón gió đầu hè. Vùng quê bình yên ấy chính là nơi sinh ra người anh hùng LLVT Bùi Văn Nê - tấm gương sáng của tuổi trẻ Hòa Bình đã ngã xuống trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.