(HBĐT) - Xác định Nghị quyết T.ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng rất quan trọng, huyện Kỳ Sơn đã kịp thời chỉ đạo thực hiện với những giải pháp đồng bộ. Huyện đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết ở tất cả 34 chi, Đảng bộ. Sau đó, CB, ĐV viết thu hoạch. Người đứng đầu cấp ủy các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch hành động cá nhân phù hợp với nhiệm vụ được giao gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Huyện đang tích cực chuẩn bị cho hội thi tuyên truyền Nghị quyết và Chỉ thị số 05 đúng dịp kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ 19/5.

 

  Cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kỳ Sơn tập hợp bản kế hoạch hành động cá nhân của bí thư cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị  thực hiện NQT.ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Để Nghị quyết đi vào cuộc sống, ngày 31/3, BCH Đảng bộ huyện Kỳ Sơn đã ban hành Chương trình hành động nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ về tình hình, nguyên nhân, nhận diện những biểu hiện suy thoái. Qua đây, soi chiếu để phát huy kết quả và khắc phục hạn chế, yếu kém. Đồng chí Nguyễn Hữu Thiệp, Bí thư Huyện ủy cho biết: Chương trình hành động đặt ra yêu cầu phải nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật. Kết hợp giữa “xây” và “chống”. “Xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. Kiên quyết, kiên trì thực hiện với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp một cách đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm. Cấp ủy cần thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Người đứng đầu phải thực sự gương mẫu và có giải pháp cụ thể để khắc phục hạn chế đã được chỉ ra. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình cần kết hợp với giám sát, thanh - kiểm tra, xử lý vi phạm. Tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc bức xúc; nói ít, làm nhiều, làm đến đâu chắc đến đó. Trong thực hiện cần chuẩn bị kỹ lưỡng, chú ý các giải pháp tạo động lực cho CB, CC, VC nâng cao chất lượng công vụ, tận tụy phục vụ nhân dân; phát huy vai trò của nhân dân, báo chí, công luận.

Trên cơ sở mục đích, yêu cầu đề ra, huyện tập trung thực hiện 5 chương trình, đó là: Nâng cao nhận thức của CB, ĐV, các tầng lớp nhân dân trong thực hiện Nghị quyết; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05. Thực hiện nghiêm việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Công tác tổ chức bộ máy và công tác cán bộ. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Phát huy vai trò của nhân dân, MTTQ và các tổ chức CT-XH.

Mỗi chương trình đều có mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Trong đó, một số nhiệm vụ, giải pháp đáng chú ý là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp cần coi trọng việc tiếp xúc, đối thoại, tiếp nhận và xử lý những kiến nghị, phản ánh của nhân dân. Xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử trong cơ quan, đơn vị. Trong kiểm điểm phải thực chất, tự giác, thẳng thắn, xây dựng, tránh nể nang, né tránh, ngại va chạm, làm qua loa. Song, phải phòng ngừa lợi dụng phê bình để quy chụp, nói xấu, thiếu ý thức xây dựng, gây chia rẽ nội bộ. Đổi mới, mở rộng dân chủ, đa dạng hóa các kênh thông tin trong kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức, cá nhân. Đưa việc “tự soi”, “tự sửa” vào nội dung sinh hoạt định kỳ của các chi bộ. Gợi ý kiểm điểm những nơi có vấn đề phức tạp, dư luận bức xúc, có biểu hiện suy thoái. Kiên quyết thay thế những cán bộ suy thoái, yếu kém về đạo đức, năng lực, không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác; những trường hợp người nhà, người thân của lãnh đạo chủ chốt có nhiều dư luận thắc mắc về sự rèn luyện, nêu gương, không đủ tiêu chuẩn. Tăng cường rà soát, sàng lọc và đưa ngay những người không đủ tư cách ra khỏi Đảng. Thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản và thẩm định, xác minh tính trung thực. Thực hiện tốt công tác phòng ngừa, chủ động nắm tình hình, phát hiện, xử lý những đối tượng chống đối, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị. Phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh chống suy thoái. Sớm phát hiện những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong CB, ĐV... Chương trình hành động đã chỉ rõ những nhiệm vụ thực hiện theo lộ trình gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị từ cấp huyện đến các chi, Đảng bộ cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Đức Vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: Theo dõi sau một thời gian thực hiện Nghị quyết thấy rằng, trách nhiệm, vai trò của từng cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ tốt hơn. Tính tiên phong, gương mẫu của CB, ĐV nâng lên. Hiệu quả được thể hiện trong CCHC, thái độ thực thi công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính... Song, đó mới là kết quả bước đầu, cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện. Soi vào 27 biểu hiện suy thoái nêu trong Nghị quyết có biểu hiện như ngại nói ra hạn chế người khác, không dám nhận khuyết điểm của mình, ngại học tập lý luận. Đánh giá cán bộ chuyển biến tốt hơn nhưng vẫn là khâu yếu... Huyện sẽ tiếp tục sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ, trước hết vào dịp đại hội các đoàn thể. Tập trung giải quyết những việc tồn đọng, vấn đề nhân dân quan tâm như giải phóng mặt bằng, tranh chấp đất đai, vi phạm hành lang giao thông, xây dựng trái phép... Khách quan, thực chất hơn trong đánh giá cán bộ. Từ quý I/2017, khối Đảng, đoàn thể huyện thực hiện đánh giá cán bộ theo quý…

Theo tìm hiểu của phóng viên, cán bộ, nhân dân huyện Kỳ Sơn rất kỳ vọng vào việc thực hiện Nghị quyết. Các giải pháp đã được xây dựng một cách đồng bộ. Vấn đề là sự kiên quyết, kiên trì thực hiện với quyết tâm cao như tinh thần Chương trình hành động đã xác định.

 

 

                                                                             Cẩm Lệ

 

 

 

Các tin khác


Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Ngày 11-10, sau bảy ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương đã bế mạc. Nhân Dân điện tử trân trọng đưa toàn văn bài phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ngày 11-10, sau bảy ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương đã bế mạc. Nhân Dân điện tử trân trọng đưa toàn văn bài phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Huyện Kỳ Sơn từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trẻ

(HBĐT) - Thanh niên là lực lượng nòng cốt trong mọi phong trào của cộng đồng xã hội và những đảng viên trẻ là mũi nhọn trong việc tiên phong thực hiện. "Hiền tài là nguyên khí quốc gia”, xác định rõ vấn đề này, đảng viên trẻ huyện Kỳ Sơn không ngừng nâng cao trình độ, nhận thức, một lòng hướng về Đảng, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Triển khai, thực hiện hiệu quả việc sáp nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố

(HBĐT) - LTS: Ngày 27/6/2017, UBND tỉnh đã ban hành Đề án "Thí điểm sáp nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố thuộc tỉnh Hòa Bình”. Đây là một chủ trương lớn cần sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị. Để làm rõ các vấn đề liên quan đến đề án, phóng viên Báo Hòa Bình đã phỏng vấn đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo triển khai, thực hiện Đề án "Thí điểm sáp nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố thuộc tỉnh Hòa Bình” (gọi tắt là Đề án 1084).

Góp phần củng cố lòng tin của dân với Đảng

(HBĐT) - Về Hợp Thịnh (Kỳ Sơn) - xã vùng hạ lưu sông Đà sau gần 2 năm được công nhận xã nông thôn mới, được gặp gỡ, trò chuyện với những người dân nơi đây, chúng tôi cảm nhận rõ niềm vui, phấn khởi trong từng ánh mắt, nụ cười của mỗi người trước sự đổi thay, phát triển của quê hương.

Những chuyển biến trong công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên

(HBĐT) - Năm 2016, toàn tỉnh chỉ kết nạp được 1 HS-SV vào Đảng. Trước thực tế đó, ngành giáo dục đã triển khai nhiều giải pháp và trong 8 tháng năm 2017 đã kết nạp được 8 HS-SV vào Đảng (trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ: 5, PT DTNT THPT tỉnh: 2, trường CĐ Sư phạm: 2). Ngoài ra hiện đang có 7 hồ sơ quần chúng ưu tú của trường CĐ Sư phạm đang chờ BTV Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh xét, ra quyết định kết nạp Đảng. Như vậy, công tác phát triển Đảng trong HS-SV bắt đầu có những chuyển biến.