(HBĐT) - Triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2020, UBND tỉnh xác định nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là đẩy mạnh thực hiện 5 chỉ tiêu (dự báo khó đạt) Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đây cũng chính là quyết tâm chung của cấp ủy, chính quyền địa phương trong nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.


Thời gian qua, tỉnh luôn tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần thúc đẩy KT-XH. Ảnh: Công ty TNHH GGS Việt Nam tạo việc làm ổn định cho người lao động.

Tại huyện Lương Sơn, đồng chí Bùi Văn Dậu, Bí thư Huyện ủy cho biết: Công tác thu ngân sách Nhà nước (NSNN) được BTV Huyện ủy lãnh đạo triển khai với quyết tâm chính trị cao và nhóm giải pháp đồng bộ. Tại cuộc họp chuyên đề về thu NSNN năm 2020, BTV Huyện ủy đã giao UBND huyện xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cho các phòng, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, đấu giá tài sản công với 26 danh mục; giao rà soát các quy hoạch để đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phấn đấu đến hết ngày 30/6 hoàn thành 50% dự toán thu tiền sử dụng đất năm 2020. Đồng thời, BTV Huyện ủy cũng yêu cầu UBND huyện định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả thu NSNN trên địa bàn, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình không nộp thuế, nợ đọng thuế… Tất cả nhằm hướng tới hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết đề ra về thu NSNN trên địa bàn giai đoạn 2015 - 2020.

Được biết, 5 năm qua, Lương Sơn là huyện trọng điểm đã thực hiện tốt công tác thu NSNN. Từ năm 2016 - 2019, số thu NSNN trên địa bàn huyện tăng bình quân 19,5%/năm, vượt kế hoạch nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện (12-15%/năm), cao hơn chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh (17%/năm). Năm 2020, BTV Huyện ủy đã quyết định chỉ tiêu thu ngân sách đạt khoảng 372 tỷ đồng, tăng 18,8% so với dự toán tỉnh giao, tăng 48,5% so với thực hiện năm 2019. Dự kiến, tốc độ tăng thu bình quân 5 năm (2015-2020) là 20,6%, tăng 3 chỉ số % so với nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh và gần 8 chỉ số % so với nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện.

Trên phạm vi toàn tỉnh, nhiệm vụ thu NSNN năm 2020 đang phải chịu áp lực lớn để có thể hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra: Đạt mức 5.000 tỷ đồng vào năm 2020, trong khi thực tế đang có nhiều thách thức, kết quả thu NSNN năm 2019 chỉ đạt khoảng 3.643 tỷ đồng. Tại cuộc họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3 vừa qua, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh đã khẳng định: Mục tiêu hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2020 góp phần quan trọng hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Chính vì thế, đề nghị các cấp, ngành, địa phương quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp thu, chi ngân sách, trong đó, ưu tiên các giải pháp nhằm tăng thu NSNN năm 2020.

Theo chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, trong các tháng còn lại của năm, trước mắt trong quý II, toàn tỉnh tập trung các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ các dự án đầu tư sớm đi vào hoạt động theo kế hoạch. Trong bối cảnh KT-XH đang có nhiều khó khăn, thách thức như hiện nay, nhiệm vụ thu NSNN năm 2020 càng đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt với quyết tâm chính trị cao nhất của các cấp, ngành, địa phương.

Cùng với nhiệm vụ thu NSNN, các địa phương đang nỗ lực triển khai kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu dự báo khó đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Đây là các chỉ tiêu thuộc lĩnh vực kinh tế đã được BCH Đảng bộ tỉnh sau khi rà soát, đánh giá vào giữa năm 2018 xác định là những chỉ tiêu khó hoàn thành vào năm 2020. Theo đó, ngoài chỉ tiêu về thu NSNN, 4 chỉ tiêu còn lại gồm: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân; chuyển dịch cơ cấu kinh tế đến năm 2020; số doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động hiệu quả; tỷ lệ đô thị hóa. Thống kê đến hết quý I/2020: GRDP của tỉnh đạt 6,62%; trong đó, nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 2,65%; công nghiệp – xây dựng tăng 9,99%; dịch vụ tăng 4,78%; thuế sản phẩm tăng 3,34%. Về cơ cấu các ngành kinh tế trong GRDP, tỷ trọng ngành công nghiệp – xây dựng đang cao nhất với 47,09%; ngành dịch vụ chiếm 36,03%; ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 12,31%; thuế sản phẩm 4,57%. Với diễn biến này, toàn tỉnh đang có đà thuận lợi để đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra về tăng trưởng GRDP, và chuyển dịch cơ cấu kinh tế đến năm 2020. Kết quả thực hiện chỉ tiêu về số doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động hiệu quả cũng có những tín hiệu khả quan để cuối năm đạt nghị quyết đề ra.

Riêng đối với chỉ tiêu về tỷ lệ đô thị hóa, theo đánh giá mới đây của Sở Xây dựng: Tính đến hết tháng 12/2019, tỷ lệ đô thị hóa của toàn tỉnh đạt 24,88%. Tuy nhiên, thực hiện Nghị quyết số 830 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh, tính đến tháng 1/2020, sau khi hoàn thành việc sắp xếp, dân số nội thị đã tăng thêm 49.170 người so với năm 2019, nâng tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đến năm 2020 đã đạt hơn 25%. Như vậy, về nội dung này, tỉnh đã hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Trong thời gian tới, toàn tỉnh tiếp tục triển khai các nhóm giải pháp về nâng cao chất lượng đô thị trên địa bàn, tạo sự đồng bộ về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của các đô thị. Từ đó, củng cố vững chắc hơn các nền tảng để phát triển KT-XH, hướng tới các mục tiêu cao hơn trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.


Thu Trang

Các tin khác


Huyện Đà Bắc tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng

(HBĐT)-Làm tốt công tác xây dựng Đảng (XDĐ) được xác định là yếu tố tiên quyết góp phần thúc đẩy KT-XH địa phương. Chính vì thế, trong bối cảnh đang chịu nhiều áp lực như hiện nay, huyện Đà Bắc quyết tâm tạo chuyển biến tích cực trong công tác XDĐ. Từ đó, huy động hiệu quả sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong toàn huyện.

Nỗ lực thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

(HBĐT) - Thời gian qua, tỉnh tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất - kinh doanh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương.

Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh

(HBĐT) - Năm 2019, Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện cơ bản toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (KTGS) theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Kết luận số 156-TB/TW, ngày 1/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị BCH T.Ư khóa X "về tăng cường công tác KTGS của Đảng”, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và chương trình công tác năm 2019 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện công tác KTGS phục vụ nhiệm vụ của cấp mình và chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Xã Xuân Phong thực hiện quy chế dân chủ tạo đồng thuận trong nhân dân

(HBĐT) - Việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở xã, phường, thị trấn theo Pháp lệnh số 34 thời gian qua tại xã Xuân Phong (Cao Phong) đã cho thấy những tín hiệu tích cực trên các mặt đời sống xã hội. Cấp ủy Đảng, chính quyền xã thể hiện rõ sự sát sao trong công tác chỉ đạo, điều hành, đảm bảo tính dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, lấy sự đồng thuận của nhân dân làm thước đo cho việc thực hiện.

Chăm lo đời sống đoàn viên và người lao động

(HBĐT) - Huyện Lương Sơn hiện có gần 4.700 công nhân, viên chức, lao động (CNVC-LĐ), trong đó có hơn 4.200 đoàn viên công đoàn, tham gia sinh hoạt ở 107 Công đoàn cơ sở (CĐCS). Thực hiện chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVC-LĐ, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Lương Sơn thường xuyên quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Chuyển biến trong cải cách hành chính ở huyện Kim Bôi

(HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước giai đoạn 2011-2020 và các văn bản của T.Ư, của tỉnh về công tác CCHC, UBND huyện Kim Bôi tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác CCHC. Qua đó, lề lối làm việc, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có nhiều chuyển biến. Năm 2018, huyện đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng các địa phương trong tỉnh về chỉ số CCHC.  

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục