Sáng 1/3, Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ Năm, bầu bổ sung 1 ủy viên vào Ban Chấp hành khoá IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đồng thời thảo luận các tiêu chí trong công tác thi đua, khen thưởng năm 2024.
Các đại biểu tham dự Hội nghị lần thứ Năm, Ban Chấp hành Hội khuyến học tỉnh khoá IV.

Thời gian qua, các cấp Hội Khuyến học từ tỉnh đến cơ sở chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, tham mưu, cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng các mô hình để công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đạt hiệu quả cao hơn, tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, hội viên về giáo dục người lớn, khuyến khích tự học thành tài...

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội từ tỉnh đến cơ sở được quan tâm, kịp thời kiện toàn và ổn định; việc phát triển hội viên trong các khu dân cư, trường học, đơn vị lực lượng vũ trang có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào nền nếp… 

Ngay từ đầu năm 2024, Hội Khuyến học tỉnh tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị” và "Xây dựng mô hình công dân học tập” giai đoạn 2021 - 2030; tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp với các cơ quan truyền thông xây dựng chuyên trang, chuyên mục về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; chú trọng tập huấn về nghiệp vụ khuyến học đối với cán bộ hội…H.T

Các tin khác


Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục