(HBĐT) - Năm 2021, Đảng bộ huyện Lương Sơn kết nạp được 121 đảng viên, vượt 34,4% kế hoạch tỉnh giao. Trong đó, đã kết nạp được 2 đảng viên trong doanh nghiệp (DN) ngoài khu vực Nhà nước (thuộc Công ty CP sản xuất đá xây dựng Lương Sơn, Công ty TNHH nông nghiệp VIBA). Kết quả này có được là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương với hàng loạt giải pháp hiệu quả.Năm 2021, công tác phát triển Đảng của xã Hòa Sơn (Lương Sơn) thực hiện đạt 180% kế hoạch được giao. Ảnh Chi bộ thôn Hạnh Phúc kết nạp đảng viên mới. 

Quyết liệt các giải pháp

Một bộ phận thanh niên thiếu ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, chưa xác định được động cơ vào Đảng, ý thức trách nhiệm trong công việc chưa cao; một số quần chúng là đoàn viên thanh niên (ĐVTN) không có việc làm tại địa phương, phải đi làm xa, không tham gia sinh hoạt đoàn thể tại địa phương nên khó khăn trong công tác theo dõi, tạo nguồn… Đó là những trở ngại trong công tác phát triển Đảng trên địa bàn huyện Lương Sơn thời gian qua. Xác định được chính xác những khó khăn, huyện đã có giải pháp quyết liệt, sát với tình hình thực tế để tháo gỡ khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Cúc, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: Huyện xác định công tác phát triển Đảng là nhiệm vụ hết sức quan trọng, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh và phát huy vai trò lãnh, chỉ đạo toàn diện. Để giải quyết những khó khăn đặt ra, huyện xác định công tác lãnh, chỉ đạo cần được triển khai quyết liệt, kịp thời, sát sao hơn nữa. Với quyết tâm cao hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên năm 2021, ngày 24/12/2020, BTV Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 16-KH/HU về kế hoạch phát triển đảng viên năm 2021; tiếp đó ngay những ngày đầu năm 2021, BTV Huyện ủy tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác phát triển đảng viên năm 2021. Sau hội nghị, BTV Huyện ủy ban hành thông báo yêu cầu cấp ủy các cấp, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, người đứng đầu cấp ủy các cấp phải tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao vai trò, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên. Làm tốt công tác phát hiện, tạo nguồn phát triển Đảng, trong đó quan tâm đối tượng kết nạp là cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang… Kết hợp chặt chẽ giữa kết nạp Đảng với giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện và sàng lọc đảng viên.

Ngoài ra, BTV Huyện ủy ban hành báo cáo chuyên đề đánh giá công tác phát triển đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện giai đoạn 2015 - 2020; nâng cao số lượng, chất lượng công tác phát triển đảng viên giai đoạn 2021 - 2025. BTV Huyện ủy giao chỉ tiêu cụ thể phát triển đảng viên năm 2021 cho từng chi, Đảng bộ cơ sở. Ban Tổ chức Huyện ủy kịp thời xây dựng, ban hành hướng dẫn chi tiết về công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên để tạo sự thống nhất trong quá trình triển khai, thực hiện. Bám sát tiến độ thực hiện của từng chi, đảng bộ cơ sở, Ban Tổ chức Huyện ủy ban hành công văn yêu cầu các chi, đảng bộ đẩy nhanh tiến độ kết nạp đảng viên. Ban chỉ đạo xây dựng tổ chức Đảng và các đoàn thể trong DN ngoài khu vực Nhà nước huyện được kiện toàn, tích cực tuyên truyền, vận động các công ty, DN quan tâm đến công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể.

Những kết quả đáng phấn khởi

Từ sự chỉ đạo, vào cuộc quyết liệt của BTV Huyện ủy, Ban chỉ đạo cấp huyện đã tạo nên những chuyển biến tích cực tại các địa phương. Đồng chí Bùi Đức Quyên, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Sơn cho biết: Tiếp thu và triển khai thực hiện các chỉ đạo quyết liệt của huyện ủy, các chi, đảng ủy cơ sở, tổ chức đoàn thể đã chủ động, khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phát triển đảng viên hiệu quả. Công tác phát triển đảng viên trở thành một nội dung sinh hoạt thường kỳ tại các chi bộ, đoàn thể khu dân cư. Các đoàn thể cũng đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức nhiều hoạt động để từ đó theo dõi, giúp đỡ, giới thiệu quần chúng ưu tú cho chi bộ xét cảm tình Đảng. Kết quả công tác phát triển đảng viên đã có nhiều khởi sắc. Năm 2020, Đảng bộ xã kết nạp đảng viên đạt 70% chỉ tiêu giao nhưng năm 2021 thực hiện đạt 180% chỉ tiêu giao. Trong 2 tháng đầu năm 2022, chúng tôi đã kết nạp được 1 quần chúng là thanh niên ưu tú vào Đảng.

Cùng với Hòa Sơn, công tác phát triển đảng viên ở một số đảng bộ năm 2021 có nhiều khởi sắc, tiêu biểu như xã Thanh Sơn kết nạp Đảng đạt 260% kế hoạch, Đảng bộ xã Liên Sơn đạt 178% kế hoạch, Đảng bộ Cơ quan chính quyền đạt 160% kế hoạch… Nhiều chi, đảng bộ cơ sở thực hiện đạt và vượt kế hoạch huyện giao.

Năm 2021, số quần chúng dự nguồn của Đảng bộ huyện là 283 người, trong đó đã có chứng nhận bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng 192 người. Trung tâm Chính trị huyện phối hợp các cơ quan, đơn vị mở 3 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 126 học viên, 2 lớp bồi dưỡng đảng viên mới cho 108 học viên. Toàn huyện kết nạp được 121/90 đảng viên, vượt 34,4% kế hoạch tỉnh giao. Việc theo dõi xét chuyển đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức, chuyển sinh hoạt Đảng đối với đảng viên đảm bảo đúng quy định. Đã thực hiện thủ tục xét chuyển Đảng chính thức cho 92 đảng viên dự bị. Chất lượng đảng viên mới kết nạp ngày một nâng lên, đa số đảng viên mới kết nạp đều có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ, sức khỏe, góp phần tích cực trong việc tạo nguồn cán bộ cho địa phương, cơ quan, đơn vị.


Dương Liễu

Các tin khác


Trách nhiệm vì mục tiêu tăng trưởng 9% năm 2022

(HBĐT) - Với sự đổi mới trong chỉ đạo, điều hành, sự chuyển động của cả hệ thống chính trị, 6 tháng đầu năm, tăng trưởng kinh tế ước đạt 5,13%, nhiều lĩnh vực như sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, du lịch, dịch vụ đạt kết quả khá. Tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương khẩn trương xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả kịch bản tăng trưởng các quý còn lại của năm 2022, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, quyết liệt chỉ đạo giải ngân hấp thụ các nguồn vốn trong và ngoài ngân sách, tạo động lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 9% năm 2022.

Đảng bộ huyện Kim Bôi nâng cao chất lượng hệ thống chính trị: Bài 2 - Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng - giải pháp căn cơ

(HBĐT) - Tập trung đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc; mở rộng dân chủ, đi đôi với siết chặt kỷ luật, kỷ cương và phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu… Đó là những giải pháp căn cơ giúp Kim Bôi xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển. Và để thực hiện nhóm giải pháp đó, Kim Bôi xác định: Tập trung cho công tác cán bộ là nhiệm vụ tiên quyết.

Đảng bộ huyện Kim Bôi nâng cao chất lượng hệ thống chính trị: Bài 1 - Đề cao vai trò cơ sở

(HBĐT) - Hệ thống chính trị vững mạnh thể hiện bằng hiệu quả các hoạt động tại địa phương. Thực tiễn ở huyện Kim Bôi cho thấy nơi nào quan tâm xây dựng hệ thống chính trị thì ở đó có sự phát triển.

Khó khăn trong phát triển đảng viên mới ở huyện Kim Bôi

(HBĐT) - Năm 2021, Đảng bộ huyện Kim Bôi là một trong những điểm sáng khi hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới trước 2 tháng so với kế hoạch đề ra, với chất lượng đảng viên đảm bảo. Tuy nhiên, 5 tháng đầu năm nay, Đảng bộ huyện chỉ phát triển thêm 46 đảng viên, trong khi chỉ tiêu được giao là 150, tức là dù đã nửa năm nhưng số đảng viên kết nạp mới chỉ đạt 30,7%.

Huyện Cao Phong: Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW: Quyết tâm, trách nhiệm, thực chất, chú trọng vai trò nêu gương

(HBĐT) - Hàng năm, ngay từ tháng 1, 100% cán bộ, đảng viên (CB, ĐV), công chức, viên chức nghiêm túc xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo (HT) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu HT Bác được cá nhân hóa, đảm bảo phù hợp với vị trí việc làm, vai trò, trách nhiệm của từng người, không rập khuôn, hình thức. Điều đáng ghi nhận trong quá trình Đảng bộ huyện Cao Phong triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, đó là vừa phát huy được vai trò nêu gương của CB, ĐV, vừa tạo sự hưởng ứng tích cực từ các tầng lớp nhân dân và người lao động. Vì thế, Đảng bộ huyện đã đưa việc HT Bác đi sâu vào cuộc sống.

Huyện Lạc Sơn: Tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác cán bộ

(HBĐT) - Bên cạnh những chuyển biến tích cực, công tác cán bộ của huyện Lạc Sơn còn có một số hạn chế, bất cập như: Trình độ chuyên môn của một bộ phận cán bộ cấp huyện chưa cao. Cán bộ lãnh đạo quản lý chưa mạnh về năng lực tổng hợp, tầm nhìn, kỹ năng lãnh đạo, quản lý. Cán bộ cấp xã phần lớn từ cơ sở, không được đào tạo ngay từ đầu nên chất lượng, hiệu quả có phần hạn chế. Trong quản lý, giải quyết công việc còn ảnh hưởng của lối tư duy kinh nghiệm, văn hoá gia đình. Đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Bí thư Huyện uỷ cho rằng, đây là những rào cản trong lãnh đạo, quản lý, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển KT-XH của địa phương và lòng tin của Nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục