(HBĐT) - Quán triệt tư tưởng của Bác Hồ và các quan điểm của Đảng về công tác cán bộ (CTCB) có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, đó là "Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”, "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, "CTCB là then chốt của nhiệm vụ then chốt", BTV Huyện uỷ Lạc Sơn đã rà soát triển khai những giải pháp toàn diện các mặt CTCB, trong đó tập trung vào công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, lấy "sản phẩm", kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị là thước đo năng lực cán bộ, đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển mới.
Cấp uỷ, chính quyền xã Yên Phú (Lạc Sơn) gần gũi cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. 

Đồng chí Bí thư Huyện uỷ Lạc Sơn Nguyễn Ngọc Điệp cho biết: Lạc Sơn đang đứng trước yêu cầu phát triển mới, các nghị quyết chuyên đề, việc làm, đấu giá đất, phát triển đô thị, thu hút các dự án lớn… đều mới, bắt buộc cần có con người mới, cán bộ mới đủ năng lực để lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, thu hút đầu tư, phát triển KT-XH. BTV Huyện uỷ đã ban hành nghị quyết chuyên đề về CTCB đề ra mục tiêu đến năm 2025, 100% cán bộ tuyển mới cấp huyện, xã có bằng đại học. 30% cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng được luân chuyển ngang giữa các phòng, ban, hoặc luân chuyển dọc về xã, thị trấn. 100% lãnh đạo chủ chốt không phải người địa phương, trong đó có 2 vị trí chủ chốt không phải là người địa phương. Cán bộ khi tuyển vào phải có chuyên môn đại học, ưu tiên đối tượng được tập trung đào tạo dài hạn. Tuyển dụng cán bộ phải phù hợp với ngành nghề được đào tạo. Đánh giá cán bộ phải thực chất, thông qua thực tiễn, dựa trên kết quả công việc, không dựa trên bằng cấp, học vị, hoàn cảnh xuất thân, đánh giá cán bộ là cơ sở để khen thưởng, nâng lương, điều động, bổ nhiệm cán bộ. Về bổ nhiệm cán bộ thực hiện đúng quy trình, quy định về tài, đức, không dựa vào quan hệ gia đình, họ hàng, trong đó năng lực là yêu cầu bắt buộc, ưu tiên cán bộ đã luân chuyển.

Việc điều động cán bộ thực hiện theo đúng nghị quyết của T.Ư, tỉnh, đặc biệt là Văn bản số 29-TB/TU thông báo kết luận của BTV Tỉnh ủy về kết quả rà soát thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với các chức danh từ phó phòng đến phó ngành ở cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện. Trong đó cán bộ cấp trưởng, phó chuyên viên các phòng, ban, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp nếu không hoàn thành nhiệm vụ, hoặc hoàn thành ở mức thấp, hoặc có biểu hiện gây mất đoàn kết, nhũng nhiễu trong giải quyết thủ tục hành chính thì phải chuyển vị trí công tác sang các cơ quan ít liên quan đến lĩnh vực nhạy cảm, xuống chức thấp hơn, có thể xem xét cho nghỉ hưu trước tuổi. Ở cấp xã cũng tương tự. Đến nay, huyện đã luân chuyển cơ bản các phòng, ban, cán bộ cấp xã. Về công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ tuân thủ các quy trình, quy định, thực hiện công khai, minh bạch, có sự lựa chọn, nhiều chức danh cho 1 vị trí... 

Với sự chỉ đạo tập trung, gắn với kiểm tra, đốn đốc, các mặt CTCB của huyện Lạc Sơn có chuyển biến rõ rệt. Cán bộ được điều động, luân chuyển được rèn luyện, trưởng thành và phát huy năng lực ở môi trường mới. Bí thư Đảng uỷ xã Yên Phú Quách Công Vinh từng giữ chức Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Xuất Hóa được BTV Huyện ủy điều động, luân chuyển nhận nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy xã Yên Phú vào tháng 4/2018, cùng với tập thể cấp uỷ xây dựng khối đoàn kết nội bộ, huy động cả hệ thống chính trị tham gia làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân ủng hộ chủ trương giải phóng mặt bằng 400 ha, di dời hàng trăm ngôi mộ để thực hiện dự án hồ Cánh Tạng, di dời Nhân dân lên 2 khu tái định cư mới. 100% cán bộ, công chức xã Yên Phú có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong giai đoạn hiện nay. Đồng chí Quách Công Vinh cùng tập thể cấp ủy chỉ đạo tốt công tác dồn điền, đổi thửa ở xã Yên Phú được 171 ha, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện đời sống Nhân dân, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 42 triệu đồng/năm; hộ nghèo giảm còn 3,64%. Đồng chí Quách Công Vinh tâm sự: Khi được điều động, luân chuyển tôi cũng có tâm tư, nguyện vọng. Song đây là chủ trương đúng đắn, khắc phục được việc cục bộ địa phương, quy hoạch khép kín, hầu hết cán bộ được rèn luyện và hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được phân công. Đến nay, cấp uỷ đoàn kết, thống nhất hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và các phong trào thi đua. Đảng bộ xã luôn được xếp loại trong sạch, vững mạnh, năm 2021 được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. 

Đánh giá của BTV Huyện ủy Lạc Sơn: Việc luân chuyển, tăng cường cán bộ về những địa bàn khó khăn, thiếu cán bộ; khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu cán bộ; mối quan hệ gia đình, dòng họ, cục bộ địa phương. Cán bộ được điều động, luân chuyển có dịp cọ xát với thử thách mới, được rèn luyện, ngày càng trưởng thành qua thực tiễn, cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết tốt các tình huống khó khăn tại cơ sở, thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo hệ thống chính trị địa phương. Các xã, thị trấn được bố trí cán bộ không phải là người địa phương đã có sự tiến bộ rõ nét, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Để thực hiện chủ trương bố trí cán bộ không phải là người địa phương đạt hiệu quả tốt, trong công tác lãnh đạo thực hiện phải gắn với trách nhiệm cấp ủy, các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy để lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là các chức danh dự kiến giới thiệu ứng cử vào các vị trí nhân sự. 
Cùng với đó, BTV Huyện uỷ tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định của T.Ư, của tỉnh về CTCB, đặc biệt quan tâm về công tác đánh giá cán bộ, công chức trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, có thái độ, biện pháp dứt khoát điều chuyển những cán bộ, viên chức gây phiền hà, nhũng nhiễu thực hiện các thủ tục cải cách hành chính và giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến doanh nghiệp, người dân và sự phát triển của huyện. Mới đây, qua nắm bắt, theo dõi, BTV Huyện uỷ đã kiến nghị cấp sở điều chuyển 1 Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai. Huyện tiếp tục kiểm tra, siết chặt việc thực thi công vụ, kỷ luật kỷ cương hành chính, kiên quyết xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. 

Trên cơ sở tham vấn ý kiến của ngành, ban chức năng, BTV Huyện uỷ Lạc Sơn vừa ban hành Nghị quyết số 10-NQ/HU về nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030. Nhằm nâng cao chất lượng GD&ĐT, đặt mục tiêu: Nâng chất lượng giáo dục toàn diện của huyện từ tốp cuối của tỉnh lên tốp giữa và từ tốp giữa lên tốp đầu của tỉnh. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên; đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm; gắn kết quả đánh giá với việc phân công, bố trí, sắp xếp, đào tạo, bồi dưỡng và tinh giản biên chế. Trong đó, thực hiện cơ chế đánh giá độc lập đối với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, xem xét giáng chức, cách chức đối với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng không hoàn thành nhiệm vụ hoặc đơn vị, trường học được phụ trách 2 năm liên tục xếp cuối thi đua của ngành do lỗi chủ quan trong lãnh đạo, quản lý; không bố trí giảng dạy, cho thôi việc và tinh giản biên chế đối với giáo viên không hoàn thành nhiệm vụ. Điều chuyển công tác đối với vị trí Trưởng phòng, Phó trưởng Phòng GD&ĐT có 2 năm liên tục xếp cuối thi đua của ngành…

Đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Bí thư Huyện uỷ cho biết: Các nghị quyết chuyên đề về thu hút đầu tư, CTCB được ban hành đều có được sự thống nhất cao trong BCH, BTV. Trong quá trình thực hiện có những băn khoăn của cán bộ, đảng viên. Song tất cả hướng tới mục tiêu tạo ra những sản phẩm cụ thể trong thu hút đầu tư, thực hiện nhiệm vụ chính trị, môi trường, điều kiện để thúc đẩy đổi mới, phát huy sáng tạo và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung, nắm bắt các cơ hội phát triển, cải thiện căn cơ chất lượng cuộc sống người dân Mường Vang.


Lê Chung

Các tin khác


Trách nhiệm vì mục tiêu tăng trưởng 9% năm 2022

(HBĐT) - Với sự đổi mới trong chỉ đạo, điều hành, sự chuyển động của cả hệ thống chính trị, 6 tháng đầu năm, tăng trưởng kinh tế ước đạt 5,13%, nhiều lĩnh vực như sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, du lịch, dịch vụ đạt kết quả khá. Tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương khẩn trương xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả kịch bản tăng trưởng các quý còn lại của năm 2022, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, quyết liệt chỉ đạo giải ngân hấp thụ các nguồn vốn trong và ngoài ngân sách, tạo động lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 9% năm 2022.

Đảng bộ huyện Kim Bôi nâng cao chất lượng hệ thống chính trị: Bài 2 - Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng - giải pháp căn cơ

(HBĐT) - Tập trung đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc; mở rộng dân chủ, đi đôi với siết chặt kỷ luật, kỷ cương và phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu… Đó là những giải pháp căn cơ giúp Kim Bôi xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển. Và để thực hiện nhóm giải pháp đó, Kim Bôi xác định: Tập trung cho công tác cán bộ là nhiệm vụ tiên quyết.

Đảng bộ huyện Kim Bôi nâng cao chất lượng hệ thống chính trị: Bài 1 - Đề cao vai trò cơ sở

(HBĐT) - Hệ thống chính trị vững mạnh thể hiện bằng hiệu quả các hoạt động tại địa phương. Thực tiễn ở huyện Kim Bôi cho thấy nơi nào quan tâm xây dựng hệ thống chính trị thì ở đó có sự phát triển.

Khó khăn trong phát triển đảng viên mới ở huyện Kim Bôi

(HBĐT) - Năm 2021, Đảng bộ huyện Kim Bôi là một trong những điểm sáng khi hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới trước 2 tháng so với kế hoạch đề ra, với chất lượng đảng viên đảm bảo. Tuy nhiên, 5 tháng đầu năm nay, Đảng bộ huyện chỉ phát triển thêm 46 đảng viên, trong khi chỉ tiêu được giao là 150, tức là dù đã nửa năm nhưng số đảng viên kết nạp mới chỉ đạt 30,7%.

Huyện Cao Phong: Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW: Quyết tâm, trách nhiệm, thực chất, chú trọng vai trò nêu gương

(HBĐT) - Hàng năm, ngay từ tháng 1, 100% cán bộ, đảng viên (CB, ĐV), công chức, viên chức nghiêm túc xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo (HT) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu HT Bác được cá nhân hóa, đảm bảo phù hợp với vị trí việc làm, vai trò, trách nhiệm của từng người, không rập khuôn, hình thức. Điều đáng ghi nhận trong quá trình Đảng bộ huyện Cao Phong triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, đó là vừa phát huy được vai trò nêu gương của CB, ĐV, vừa tạo sự hưởng ứng tích cực từ các tầng lớp nhân dân và người lao động. Vì thế, Đảng bộ huyện đã đưa việc HT Bác đi sâu vào cuộc sống.

Huyện Lạc Sơn: Tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác cán bộ

(HBĐT) - Bên cạnh những chuyển biến tích cực, công tác cán bộ của huyện Lạc Sơn còn có một số hạn chế, bất cập như: Trình độ chuyên môn của một bộ phận cán bộ cấp huyện chưa cao. Cán bộ lãnh đạo quản lý chưa mạnh về năng lực tổng hợp, tầm nhìn, kỹ năng lãnh đạo, quản lý. Cán bộ cấp xã phần lớn từ cơ sở, không được đào tạo ngay từ đầu nên chất lượng, hiệu quả có phần hạn chế. Trong quản lý, giải quyết công việc còn ảnh hưởng của lối tư duy kinh nghiệm, văn hoá gia đình. Đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Bí thư Huyện uỷ cho rằng, đây là những rào cản trong lãnh đạo, quản lý, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển KT-XH của địa phương và lòng tin của Nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục