(HBĐT) - Hàng năm, ngay từ tháng 1, 100% cán bộ, đảng viên (CB, ĐV), công chức, viên chức nghiêm túc xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo (HT) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu HT Bác được cá nhân hóa, đảm bảo phù hợp với vị trí việc làm, vai trò, trách nhiệm của từng người, không rập khuôn, hình thức. Điều đáng ghi nhận trong quá trình Đảng bộ huyện Cao Phong triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, đó là vừa phát huy được vai trò nêu gương của CB, ĐV, vừa tạo sự hưởng ứng tích cực từ các tầng lớp nhân dân và người lao động. Vì thế, Đảng bộ huyện đã đưa việc HT Bác đi sâu vào cuộc sống.


Lãnh đạo Đảng ủy thị trấn Cao Phong (Cao Phong) triển khai đến đảng viên nội dung cần thực hiện để hoàn thành kế hoạch cá nhân học tập và làm theo Bác Hồ năm 2022.

Tại Đảng bộ thị trấn Cao Phong, từ tháng 12/2021, Đảng ủy thị trấn đã ban hành công văn gửi các chi bộ cơ sở để hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch cá nhân HT tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Theo đó, đối với đảng viên, việc xây dựng cam kết HT Bác là căn cứ để chi bộ theo dõi, giám sát quá trình thực hiện; đồng thời là tiêu chí quan trọng để chi bộ nhận xét, đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên vào dịp tổng kết công tác cuối năm. Còn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (không phải là đảng viên), việc xây dựng cam kết HT Bác cũng được khuyến khích, vì đây là giải pháp thiết thực giúp nâng cao hiệu quả công vụ, hướng tới xây dựng đội ngũ đủ đức, đủ tài, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.  

Đồng chí Phạm Văn Hùng, Phó Bí thư TT Đảng ủy thị trấn Cao Phong cho biết: Đảng bộ thị trấn có 481 đảng viên, sinh hoạt tại 14 chi bộ. Cũng như mọi năm, từ tháng 1/2022, 100% CB, ĐV đã xây dựng kế hoạch cá nhân HT tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2022 cũng được hoàn thành với tinh thần trách nhiệm cao, nội dung cam kết phù hợp vị trí việc làm của từng cá nhân, có tính thực tiễn nên đảm bảo thực chất, hiệu quả. Đặc biệt, nhờ phát huy tốt vai trò nêu gương và tuyên truyền tích cực của các đồng chí bí thư chi bộ, quyết tâm HT Bác đã lan tỏa sâu rộng, thu hút sự hưởng ứng, tham gia của các đối tượng quần chúng, người lao động chứ không chỉ bó hẹp trong nội bộ Đảng.

"Chú trọng phát huy vai trò nêu gương của đảng viên cũng chính là giải pháp thiết thực để chi bộ trường THPT Thạch Yên triển khai hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị” - đồng chí Dương Đức Thắng, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường khẳng định. Những năm gần đây, chi bộ luôn được đánh giá là điển hình tiên tiến trong HT tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ huyện Cao Phong. Hàng năm, chi bộ đều tổ chức cho toàn thể CB, ĐV xây dựng nội dung cam kết thực hiện HT Bác bám sát chuyên đề hàng năm, phù hợp với chuyên môn, chức trách, nhiệm vụ. Hàng tháng, trong cuộc họp chi bộ định kỳ đều có nội dung đánh giá việc HT Bác. Từ đó giúp nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ, nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên, giúp đảng viên phát huy tốt vai trò nêu gương trong tập thể nhà trường. Sự nêu gương còn có tác dụng truyền động lực, thu hút sự tham gia của những người chưa đứng trong hàng ngũ của Đảng, giúp nhà trường nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục thanh thiếu niên và học sinh, thắp sáng tinh thần HT Bác trong môi trường giáo dục THPT. 

Trên phạm vi toàn huyện, Đảng bộ huyện hiện có 27 chi, đảng bộ trực thuộc với trên 3.700 đảng viên. Đến ngày 20/1, có trên 3.000 đảng viên, gần 300 cán bộ, công chức không phải là đảng viên đã xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2022. Đến nay, chuyên đề HT tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 đã được triển khai sâu rộng trong toàn Đảng bộ, hướng đến đông đảo người lao động và quần chúng nhân dân. Để có được kết quả này, Ban Tuyên giáo Huyện ủy ngay từ những ngày đầu năm đã gửi công văn đôn đốc đến các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; kịp thời cung cấp tài liệu, hướng dẫn việc tổ chức triển khai, theo dõi, đôn đốc thực hiện và tuyên truyền Kết luận số 01-KL/TW, các nội dung chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và chuyên đề năm 2022. Trước đó, BTV Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội bám sát nội dung Kết luận số 01-KL/TW để xây dựng kế hoạch cụ thể của cấp ủy, cơ quan, đơn vị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Với sự vào cuộc quyết liệt, đôn đốc sát sao và có trách nhiệm cao, Đảng bộ huyện Cao Phong tiếp tục thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, tạo nền tảng đạo đức quan trọng để tăng cường sức mạnh của Đảng bộ trong tình hình mới.

                                                                                           
Thu Trang


Các tin khác


Trách nhiệm vì mục tiêu tăng trưởng 9% năm 2022

(HBĐT) - Với sự đổi mới trong chỉ đạo, điều hành, sự chuyển động của cả hệ thống chính trị, 6 tháng đầu năm, tăng trưởng kinh tế ước đạt 5,13%, nhiều lĩnh vực như sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, du lịch, dịch vụ đạt kết quả khá. Tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương khẩn trương xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả kịch bản tăng trưởng các quý còn lại của năm 2022, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, quyết liệt chỉ đạo giải ngân hấp thụ các nguồn vốn trong và ngoài ngân sách, tạo động lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 9% năm 2022.

Đảng bộ huyện Kim Bôi nâng cao chất lượng hệ thống chính trị: Bài 2 - Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng - giải pháp căn cơ

(HBĐT) - Tập trung đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc; mở rộng dân chủ, đi đôi với siết chặt kỷ luật, kỷ cương và phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu… Đó là những giải pháp căn cơ giúp Kim Bôi xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển. Và để thực hiện nhóm giải pháp đó, Kim Bôi xác định: Tập trung cho công tác cán bộ là nhiệm vụ tiên quyết.

Đảng bộ huyện Kim Bôi nâng cao chất lượng hệ thống chính trị: Bài 1 - Đề cao vai trò cơ sở

(HBĐT) - Hệ thống chính trị vững mạnh thể hiện bằng hiệu quả các hoạt động tại địa phương. Thực tiễn ở huyện Kim Bôi cho thấy nơi nào quan tâm xây dựng hệ thống chính trị thì ở đó có sự phát triển.

Khó khăn trong phát triển đảng viên mới ở huyện Kim Bôi

(HBĐT) - Năm 2021, Đảng bộ huyện Kim Bôi là một trong những điểm sáng khi hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới trước 2 tháng so với kế hoạch đề ra, với chất lượng đảng viên đảm bảo. Tuy nhiên, 5 tháng đầu năm nay, Đảng bộ huyện chỉ phát triển thêm 46 đảng viên, trong khi chỉ tiêu được giao là 150, tức là dù đã nửa năm nhưng số đảng viên kết nạp mới chỉ đạt 30,7%.

Huyện Lạc Sơn: Tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác cán bộ

(HBĐT) - Bên cạnh những chuyển biến tích cực, công tác cán bộ của huyện Lạc Sơn còn có một số hạn chế, bất cập như: Trình độ chuyên môn của một bộ phận cán bộ cấp huyện chưa cao. Cán bộ lãnh đạo quản lý chưa mạnh về năng lực tổng hợp, tầm nhìn, kỹ năng lãnh đạo, quản lý. Cán bộ cấp xã phần lớn từ cơ sở, không được đào tạo ngay từ đầu nên chất lượng, hiệu quả có phần hạn chế. Trong quản lý, giải quyết công việc còn ảnh hưởng của lối tư duy kinh nghiệm, văn hoá gia đình. Đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Bí thư Huyện uỷ cho rằng, đây là những rào cản trong lãnh đạo, quản lý, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển KT-XH của địa phương và lòng tin của Nhân dân.

Không bỏ lỡ cơ hội phát triển

(HBĐT) - Với lợi thế cảnh quan, môi trường, bản sắc văn hoá, kề cận và nằm trong quy hoạch vùng Thủ đô, tỉnh đứng đang đứng trước những cơ hội rất lớn để bứt phá, vươn lên mạnh mẽ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục