Với chủ đề "Bảo hiểm xã hội-điểm tựa của bạn và gia đình”, lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân do Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức chỉ trong ngày đầu trên toàn quốc (8/5) đã thu hút hơn 22 nghìn người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và hơn 53 nghìn người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, khoảng 168 nghìn người được truyền thông, tư vấn, vận động trực tiếp...


Truyền thông chính sách Bảo hiểm xã hội tự nguyện đến người lao động tự do tại tỉnh Bắc Giang. (Ảnh TRUNG TÂM)

Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trong hơn hai năm qua đã tạo nên những khó khăn, thách thức không nhỏ tới công tác mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, những mô hình vận động, tuyên truyền linh hoạt được triển khai ở các địa phương đã giúp số lượng người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng đều theo từng năm.

Truyền thông-cánh tay nối dài

Phát biểu tại Lễ ra quân, Tổng Giám đốc Bưu điện Việt Nam Chu Quang Hào cho biết, những năm qua, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam với hệ thống đại lý thu và mạng lưới cộng tác viên đông đảo, luôn đồng hành cùng Bảo hiểm xã hội Việt Nam, khẳng định vai trò là "cánh tay nối dài” của Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình.

Thời gian qua, Bưu điện Việt Nam là một trong những đơn vị linh hoạt, chủ động phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội các cấp triển khai các hình thức truyền thông, như: Tổ chức các lễ ra quân, hội nghị khách hàng, hội nghị truyền thông trực tuyến, tư vấn trực tiếp tới từng cá nhân, hộ gia đình... Kết quả, trong những năm qua, Bưu điện Việt Nam đã phát triển được gần một triệu người tham gia mới bảo hiểm xã hội tự nguyện và gần sáu triệu người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình trên toàn quốc.

Với mục tiêu góp phần hiệu quả cùng ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam phấn đấu hoàn thành mục tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân theo tinh thần các nghị quyết của Ðảng, Tổng Giám đốc Chu Quang Hào cho biết, trong năm 2022 và những năm tiếp theo, Bưu điện Việt Nam xác định công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện-bảo hiểm y tế hộ gia đình là nhiệm vụ chính trị, đồng thời cũng là nhiệm vụ trọng tâm của ngành bưu điện để đưa ra nhiều giải pháp cụ thể nhằm triển khai hiệu quả mặt công tác này.

Khó khăn chung do đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ tới công tác vận động, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Ðào Việt Ánh cho biết, tinh thần chủ động, luôn xác định truyền thông phải "đi trước một bước”, ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thực hiện linh hoạt, đa dạng các giải pháp truyền thông. Kết quả, độ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế liên tục tăng và mở rộng.

Tính đến hết ngày 30/4/2022, số người tham gia bảo hiểm xã hội đạt hơn 16,6 triệu người, chiếm 33,6% lực lượng lao động trong độ tuổi, tăng 521 nghìn người so cùng kỳ năm 2021, trong đó, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt hơn 15,3 triệu người, tăng 369 nghìn người so cùng kỳ, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt gần 1,3 triệu người, tăng 152 nghìn người so cùng kỳ năm 2021; số người tham gia bảo hiểm y tế hơn 85,8 triệu người, đạt tỷ lệ 86,8% dân số.  

Vì mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân

Ðể có thể hoàn thiện mục tiêu phát triển người tham gia, mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân theo tinh thần các nghị quyết của Ðảng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với lộ trình, giải pháp cụ thể; đặc biệt là có các chính sách hỗ trợ mức đóng để tạo "đà” cho người tham gia, nhất là với chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện; chủ động báo cáo Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Ủy ban nhân dân các cấp về kết quả thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại địa phương để có các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời.

Hệ thống chính trị địa phương cần vào cuộc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; vận dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp tình hình thực tế của địa phương để nâng cao tỷ lệ tham gia, hoàn thành chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. 

Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố cần chú trọng nâng cao hiệu quả công tác truyền thông để "dân hiểu, dân biết, dân tin, dân nghe, dân theo, dân làm” trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tiếp tục tổ chức các đợt truyền thông cao điểm gắn với phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhất là bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, trong đó tập trung truyền thông sâu rộng về những giá trị, lợi ích các chính sách đem đến cho nhân dân, những thiệt thòi khi người lao động lựa chọn nhận bảo hiểm xã hội một lần, qua đó tạo hiệu ứng lan tỏa, lâu dài nhằm phát triển nhanh và duy trì bền vững người tham gia vào hệ thống an sinh xã hội của đất nước.


Theo Báo Nhân Dân

Các tin khác


Để nông dân về già có lương, có thẻ BHYT đi khám bệnh

(HBĐT) - Hội Nông dân (HND) tỉnh có hơn 130 nghìn hội viên. Tính đến hết năm 2021, đạt 92,8% số hội viên tham gia BHYT. Mục tiêu đến năm 2025, có 96,9% hội viên tham gia BHYT.

BHXH Việt Nam hướng dẫn chi trả trợ cấp thất nghiệp qua dịch vụ công trực tuyến

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 1433/QĐ-BHXH về việc ban hành dịch vụ công trực tuyến chi trả trợ cấp thất nghiệp.

Bảo hiểm xã hội huyện Lạc Sơn: Hiệu quả công tác tuyên truyền về bảo hiểm đến với Nhân dân

(HBĐT) - Những năm qua, một trong nhiều giải pháp quan trọng góp phần đưa BHXH, BHYT đến với người dân được BHXH huyện Lạc Sơn chú trọng thực hiện đó là công tác tuyên truyền. Bằng hình thức đa dạng, thiết thực, hiệu quả đã nâng cao nhận thức của người lao động, người dân, các đối tượng thụ hưởng chính sách, lợi ích của BHXH, BHYT. Nhờ đó, trong 5 tháng đầu năm 2022, BHXH huyện đạt được nhiều kết quả khả quan.

Vai trò của chính quyền trong phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT

(HBĐT) - Tính đến ngày 30/5, toàn tỉnh có trên 13,1 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện và 777,1 nghìn người tham gia BHYT. Theo mục tiêu của BHXH tỉnh, đến hết năm 2022 có hơn 23 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện, trên 832 nghìn người tham gia BHYT.

Khuyến khích người hưởng lương, chế độ BHXH không dùng tiền mặt

(HBĐT) - Nhằm khuyến khích người dân thanh toán và nhận chế độ không dùng tiền mặt (KDTM), Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 22/CT-TTg về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán KDTM. UBND tỉnh ban hành Công văn số 1177/UBND-KGVX về đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán KDTM. BHXH Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán KDTM. BHXH tỉnh giao chỉ tiêu BHXH huyện, phòng nghiệp vụ về việc vận động, khuyến khích người lao động (NLĐ) khi đến nộp hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và người đang hưởng lương hưu trợ cấp BHXH nhận lương qua phương tiện thanh toán KDTM.

Nỗ lực thực hiện mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân

(HBĐT) - Tính đến tháng 5/2022, toàn tỉnh có trên 91 nghìn người tham gia BHXH, đạt 19% so với lực lượng trong độ tuổi lao động. Trong đó, số người tham gia BHXH tự nguyện trên 13 nghìn người, đạt 3% so với lực lượng trong độ tuổi lao động; số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên 69 nghìn người, đạt 14,2% so với lực lượng trong độ tuổi lao động. Số người tham gia BHYT trên 771 nghìn người, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân là 89% dân số.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục