(HBĐT) - Tính đến tháng 5/2022, toàn tỉnh có trên 91 nghìn người tham gia BHXH, đạt 19% so với lực lượng trong độ tuổi lao động. Trong đó, số người tham gia BHXH tự nguyện trên 13 nghìn người, đạt 3% so với lực lượng trong độ tuổi lao động; số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên 69 nghìn người, đạt 14,2% so với lực lượng trong độ tuổi lao động. Số người tham gia BHYT trên 771 nghìn người, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân là 89% dân số.


BHXH và Bưu điện tỉnh phối hợp tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đến người dân tại chợ Thái Bình (TP Hòa Bình).

Theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 7, BCH T.Ư Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH; Chương trình hành động số 24-CTr/TU của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW; Kế hoạch số 160/KH-UBND của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình hành động số 24 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 81/KH-BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT, đối tượng tham gia BHXH bắt buộc hiện nay trên địa bàn tỉnh còn phải phấn đấu tăng thêm 11,8% lực lượng lao động trong độ tuổi so với mục tiêu đến năm 2025. Trong lĩnh vực BHYT, ngày 29/4/2002, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 546/QĐ-TTg về việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ BHYT giai đoạn 2022 - 2025, theo đó, trong năm 2022, Chính phủ giao tỉnh đạt 95,15% dân số có thẻ BHYT. Từ nay đến cuối năm phải phát triển thêm 6,15% dân số tham gia BHYT.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Mục tiêu phấn đấu năm 2022, toàn tỉnh có hơn 23 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện, trên 832 nghìn người tham gia BHYT. Đây là nhiệm vụ nặng nề của ngành BHXH và của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Do vậy, ngành BHXH đề nghị UBND các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn, đặc biệt là việc phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Cần sự vào cuộc quyết liệt và phối hợp chặt chẽ, thường xuyên hơn nữa của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các sở, ngành: LĐ-TB&XH, TT&TT, Y tế, LĐLĐ tỉnh… trong việc thực hiện, tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đến với nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, nội dung đa dạng, ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể.

Ngành Bưu điện tăng cường lực lượng, nâng cao chất lượng nhân viên đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, bám sát địa bàn, khu phố, "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để tư vấn, tuyên truyền, giải thích cho người dân hiểu rõ, hiểu đúng về chính sách BHXH, BHYT. Các cơ quan truyền thông tăng cường thời lượng phát sóng, đăng tải các nội dung tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT đến từng gia đình, người dân. Cơ quan BHXH cấp huyện tăng cường tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc tổ chức, thực hiện chính sách BHXH, BHYT; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị triển khai những giải pháp đột phá để thực hiện cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục, hồ sơ để người dân đăng ký tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.


Việt Lâm


Các tin khác


Để nông dân về già có lương, có thẻ BHYT đi khám bệnh

(HBĐT) - Hội Nông dân (HND) tỉnh có hơn 130 nghìn hội viên. Tính đến hết năm 2021, đạt 92,8% số hội viên tham gia BHYT. Mục tiêu đến năm 2025, có 96,9% hội viên tham gia BHYT.

BHXH Việt Nam hướng dẫn chi trả trợ cấp thất nghiệp qua dịch vụ công trực tuyến

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 1433/QĐ-BHXH về việc ban hành dịch vụ công trực tuyến chi trả trợ cấp thất nghiệp.

Bảo hiểm xã hội huyện Lạc Sơn: Hiệu quả công tác tuyên truyền về bảo hiểm đến với Nhân dân

(HBĐT) - Những năm qua, một trong nhiều giải pháp quan trọng góp phần đưa BHXH, BHYT đến với người dân được BHXH huyện Lạc Sơn chú trọng thực hiện đó là công tác tuyên truyền. Bằng hình thức đa dạng, thiết thực, hiệu quả đã nâng cao nhận thức của người lao động, người dân, các đối tượng thụ hưởng chính sách, lợi ích của BHXH, BHYT. Nhờ đó, trong 5 tháng đầu năm 2022, BHXH huyện đạt được nhiều kết quả khả quan.

Vai trò của chính quyền trong phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT

(HBĐT) - Tính đến ngày 30/5, toàn tỉnh có trên 13,1 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện và 777,1 nghìn người tham gia BHYT. Theo mục tiêu của BHXH tỉnh, đến hết năm 2022 có hơn 23 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện, trên 832 nghìn người tham gia BHYT.

Khuyến khích người hưởng lương, chế độ BHXH không dùng tiền mặt

(HBĐT) - Nhằm khuyến khích người dân thanh toán và nhận chế độ không dùng tiền mặt (KDTM), Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 22/CT-TTg về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán KDTM. UBND tỉnh ban hành Công văn số 1177/UBND-KGVX về đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán KDTM. BHXH Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán KDTM. BHXH tỉnh giao chỉ tiêu BHXH huyện, phòng nghiệp vụ về việc vận động, khuyến khích người lao động (NLĐ) khi đến nộp hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và người đang hưởng lương hưu trợ cấp BHXH nhận lương qua phương tiện thanh toán KDTM.

BHXH huyện Lạc Sơn: Tuyên truyền hạn chế người lao động rút BHXH một lần

(HBĐT) - Theo thống kê của BHXH huyện Lạc Sơn, trong năm 2021 có 1.425 người lao động (NLĐ) rút BHXH 1 lần với số tiền 37,6 tỷ đồng. Trong 3 tháng đầu năm nay có 547 người rút với số tiền 11,8 tỷ đồng. Đây là địa phương có số người rút BHXH 1 lần cao nhất tỉnh. Như vậy, sẽ có gần 2.000 người có thể không có lương hưu, chế độ chính sách khi về già và phải nương dựa vào gia đình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục