(HBĐT) - Yên Trị là một trong những xã được đánh giá thực hiện hiệu quả công tác xây dựng chuẩn mực đạo đức cho cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) của huyện Yên Thuỷ. Ngay trong tác phong, lề lối làm việc, thái độ tiếp công dân có những chuyển biến rõ nét, nhận thấy rõ qua sự hài lòng của người dân khi đến giải quyết công việc tại trụ sở UBND xã.


Thường trực Đảng ủy xã Yên Trị (Yên Thủy) cùng đảng viên nghiên cứu, trao đổi các nội dung trong chuẩn mực đạo đức cho cán bộ, đảng viên cần phải thực hiện. 

"Các tiêu chí trong chuẩn mực đạo đức được cấp ủy, chính quyền địa phương cập nhật, quán triệt đầy đủ đến 100% CB, ĐV. Lấy kết quả thực hiện những tiêu chí đó làm một trong những căn cứ để đánh giá, phân loại chất lượng CB, ĐV cuối năm. Hiện, 100% CB, ĐV tại địa phương đều nắm rõ, thường xuyên nghiên cứu và thực hiện nghiêm túc, đạt được hiệu quả nhất định, nhiều năm qua, Đảng bộ xã không có trường hợp vi phạm đạo đức phải kỷ luật” - đồng chí Bùi Văn Thập, Bí thư Đảng ủy xã Yên Trị cho biết.

 Hàng năm, Huyện ủy Yên Thủy chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống, phong cách làm việc của CB, ĐV. Trong đó đã gửi đến 100% chi, đảng bộ trực thuộc văn bản điều chỉnh hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Tuyên giáo Huyện ủy là đơn vị được giao theo dõi, đôn đốc việc xây dựng chuẩn mực đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Theo đó, Ban đã tham mưu lồng ghép việc kiểm tra, giám sát hàng năm của cấp ủy trong việc thực hiện chuẩn mực quy định đối với CB, ĐV và việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện của CB, ĐV. Định kỳ mỗi năm, các đảng viên thuộc các chi, đảng bộ trực thuộc xây dựng đầy đủ các nội dung cam kết, gồm: cam kết thực hiện tốt về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; ý thức tổ chức kỷ luật tốt. Đồng thời, kết quả thực hiện nhiệm vụ của mỗi CB, ĐV còn được gắn với bản cam kết của từng cá nhân đảng viên về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giao cho chi ủy, chi bộ theo dõi, đánh giá.

Từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BTV Huyện ủy, đa số CB, ĐV cơ bản thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy cơ sở và nơi cư trú. Việc thực hiện các nội dung chuẩn mực đạo đức được CB, ĐV toàn huyện nắm vững, thực hiện hiệu quả. Hầu hết các cơ sở Đảng, cơ quan, đơn vị đã xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ. Đối với chuẩn mực riêng về đạo đức nghề nghiệp, mỗi tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị chủ động rà soát, vận dụng tiêu chí đạo đức của ngành dọc, cấp trên xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức theo ngành, lĩnh vực cụ thể, sát với thực tiễn và chức năng, nhiệm vụ. 

Tuy nhiên, thẳng thắn nhìn nhận, vẫn còn có việc sinh hoạt chi bộ hàng tháng chưa đúng theo quy định, việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân đôi lúc chưa kịp thời để báo cáo cấp ủy, chính quyền các cấp.
 
Đồng chí Quách Hương Lam, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy cho biết: "Trên cơ sở các nội dung về chuẩn mực đạo đức đã được xây dựng, triển khai thực hiện, đội ngũ CB, ĐV nâng cao hơn ý thức, trách nhiệm, nhất là ngày càng khẳng định rõ nét vai trò người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo. Huyện ủy duy trì đều đặn việc cập nhật, quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị. Tăng cường việc bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức, cụ thể hóa thông qua hành động, việc làm của CB, ĐV gắn với chức năng, nhiệm vụ chuyên môn. Ngoài ra, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với CB, ĐV và tổ chức cơ sở Đảng nhằm góp phần xây dựng đội ngũ CB, ĐV chất lượng, đáp ứng được mọi yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Gia Khánh

Các tin khác


Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị: Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Ngay từ khi ra đời, Ðảng ta đã lấy tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức cơ bản. Nguyên tắc này luôn được Ðảng coi trọng và kiên định, làm tiền đề thực hiện các nguyên tắc khác. Giữ vững và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ là điều kiện tiên quyết để xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh.

Quyết chống "giặc nội xâm"

Người xưa có câu: "Quốc dĩ dân vi bản, dân dĩ thực vi tiên”, nghĩa là: Nước lấy dân làm gốc, dân lấy ăn làm đầu. Nói cho dễ hiểu là nhân dân quan trọng như gốc của cây, cây không thể không có gốc, nếu gốc không vững chắc thì cây không thể phát triển tốt và tồn tại vững bền. Được nhân dân đồng lòng, đồng sức ủng hộ thì nước mới mạnh và muốn nhân dân đồng thuận ủng hộ thì phải chăm lo cho cuộc sống của nhân dân.

Ánh sáng Cách mạng Tháng Mười Nga luôn soi đường cho Cách mạng Việt Nam

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần khẳng định giá trị lịch sử to lớn, ý nghĩa thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga và lãnh tụ V.I. Lênin đối với thế giới nói chung, cho dân tộc Việt Nam nói riêng.

Vai trò của báo chí, xuất bản trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 28/10, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia "Vai trò của báo chí, xuất bản trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”.

Phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái

(HBĐT) - Cuối tháng 8 vừa qua, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tiếp xúc, đối thoại (TX, ĐT) với Nhân dân huyện Lương Sơn và TP Hòa Bình. Đây là những địa bàn phát triển kinh tế trọng điểm của tỉnh, tuy nhiên đang tồn tại một số vấn đề có tính chất phức tạp, nhạy cảm. Cụ thể như việc giải quyết đơn, thư còn chậm, gây bức xúc trong Nhân dân; môi trường đầu tư kinh doanh chưa thực sự thông thoáng... Đặc biệt là một số cán bộ trực tiếp tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp còn gây phiền hà, nhũng nhiễu, lợi dụng vị trí việc làm cố tình làm phức tạp vấn đề trong thi hành công vụ. Tại hội nghị, Thường trực Tỉnh ủy đã lắng nghe ý kiến, kiến nghị của Nhân dân về các vấn đề: Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản; thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thu gom, xử lý rác thải; việc thực hiện các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính…

Cội nguồn sức mạnh vô địch của Đảng

Thực tiễn lịch sử dân tộc ta, thực tiễn cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới đã chứng minh một chân lý: Có dân là có tất cả; mất dân cũng có nghĩa là mất tất cả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục