(HBĐT) - Đánh giá kết quả công tác kiểm tra, giám sát (KT,GS) và thi hành kỷ luật Đảng năm 2017, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hoàng Văn Đức cho biết: Trong năm 2017, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo, hướng dẫn của UBKT T.ư, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan liên quan, UBKT các cấp trên toàn tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, các Huyện ủy, Thành ủy để tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ KT, GS do Điều lệ Đảng quy định.

Cán bộ cơ quan UBKT Huyện uỷ Tân Lạc cập nhật tình hình tổ chức Đảng và đảng viên phục vụ công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được giao

 

Trong năm 2017, cùng với thực hiện tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác KT,GS, UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra 138 đảng viên, 59 tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm, trong đó có 72 cấp ủy viên các cấp, chiếm 52,1%, gồm 15 huyện ủy viên và tương đương, 34 đảng ủy viên, 72 chi ủy viên. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành quy định về những điều đảng viên không được làm; nguyên tắc tập trung dân chủ; việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Kết luận sau kiểm tra có 102 đảng viên có vi phạm, chiếm 74% so với tổng số đảng viên được kiểm tra. Trong đó, phải thi hành kỷ luật 31 đảng viên, chiếm 22,4%, đã thi hành kỷ luật 28 đảng viên.

Đối với tổ chức Đảng, nội dung kiểm tra tập trung chủ yếu vào dấu hiệu vi phạm trong việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ… Kết luận sau kiểm tra có 23 tổ chức có khuyết điểm vi phạm, trong đó 1 tổ chức vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật.

Trong năm 2017, UBKT các cấp đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ KT, GS đối với 665 tổ chức Đảng, tăng 40 tổ chức so với năm 2016; kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 71 tổ chức, giảm 127 tổ chức so với năm 2016. Qua đó, kết luận có 27 tổ chức chưa làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ KT,GS, 4 tổ chức chưa thực hiện tốt việc thi hành kỷ luật, đã yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Không chỉ thực hiện tốt công tác giám sát thường xuyên đối với đảng viên và tổ chức Đảng, năm 2017, UBKT các cấp đã tiến hành giám sát chuyên đề đối với 546 đảng viên, tăng 78 đảng viên so với năm 2016 và 624 tổ chức Đảng, tăng 27 tổ chức so với cùng kỳ năm trước. Nội dung giám sát tập trung váo việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, quy chế làm việc của cấp ủy, nguyên tắc tập trung dân chủ; chấp hành chính sách, pháp luật Nhà nước, phòng - chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; thực hiện những quy định đảng viên không được làm… Qua đó, phát hiện và chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 10 tổ chức Đảng và 5 đảng viên. Các tổ chức Đảng và đảng viên còn lại được xác định cơ bản thực hiện tốt các nội dung được giám sát.

Bên cạnh đó, kiểm tra thu, chi ngân sách 27 tổ chức Đảng, UBKT Tỉnh ủy đã yêu cầu 1 cấp ủy huyện kiểm điểm nghiêm túc và tiếp tục chỉ đạo thu hồi trên 214 triệu đồng chi sai trong xây dựng cơ bản; yêu cầu 3 cấp ủy chỉ đạo các cơ quan chức năng thu hồi số tiền sai phạm tại các hạng mục công trình hơn 94, 5 triệu đồng; chỉ đạo các nhà đầu tư lắp đặt bổ sung các thiết bị còn thiếu cho các công trình hơn 28, 1 triệu đồng; giảm trừ giá trị công trình xây dựng trên 20, 4 triệu đồng.

Thông qua công tác KT,GS, UBKT các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc đã thi hành kỷ luật 34 đảng viên, gồm khiển trách 13 trường hợp, cảnh cáo 1 trường hợp, khai trừ 20 trường hợp. Việc thi hành kỷ luật cơ bản đảm bảo phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục và thẩm quyền, hình thức kỷ luật phù hợp với nội dung, mức độ vi phạm.

Theo Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hoàng Văn Đức, cùng với những kết quả đã đạt được, công tác KT, GS còn một số hạn chỏ, khuyết điểm như: Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chưa đồng đều, thiếu toàn diện, nhất là nhiệm vụ trọng tâm kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hạn chế về số lượng. Kiểm tra thu, chi kinh phí ngân sách cấp và kiểm tra cơ quan tài chính Đảng cùng cấp số lượng chưa nhiều. Công tác giám sát thường xuyên, nắm tình hình địa bàn của một số UBKT chưa sâu sát, kịp thời. Tình hình đơn, thư tố cáo giấu tên, mạo danh có xu hướng gia tăng. Việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kết luận sau kiểm tra chưa hiệu quả, thiếu triệt để.

Nguyên nhân của một số vấn đề trên là do một số UBKT chưa tích cực tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ dạo thường xuyên và kịp thời trong tổ chức, thực hiện các cuộc KT, GS. Một số CB, CC làm công tác kiểm tra chưa đề cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Mặt khác, trình độ, năng lực của một bộ phận CB, CC còn hạn chỏ, nhất là cán bộ kiểm tra ở cơ sở chủ yếu kiêm nhiệm, chế độ đãi ngộ chưa phù hợp, nên việc dành thời gian thỏa đáng cho nghiên cứu tài liệu chuyên môn, nghiệp vụ chưa nhiều…

UBKT Tỉnh ủy ủy xác định đây là những vần đề cần tập trung khắc phục, chấn chỉnh, uốn nắn để năm 2018 và những năm tiếp theo UBKT các cấp tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đắc lực vào công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ phát triển KT -XH, đảm bảo QP -AN trên địa bàn tỉnh.

 

Đức Phượng

Các tin khác


Giải Báo chí quốc gia 2017: Tăng mạnh về số lượng tác phẩm dự thi

Lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ 12 (năm 2017) đã chính thức diễn ra tối 21/6 tại Hà Nội nhân kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2018).

Kết luận kỳ họp thứ 12 Của UBKT Tỉnh ủy (Khóa XVI)

(HBĐT) - Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát của ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh uỷ năm 2018, ngày 19/6, UBKT Tỉnh ủy có Công văn số 744 về việc thông tin sau kỳ họp của UBKT. Báo Hòa Bình đăng tải Kết luận kỳ họp thứ 12 của UBKT Tỉnh ủy (khóa XVI) như sau:

Phát huy dân chủ, hiệu quả thiết thực - nhìn từ xã Địch Giáo

(HBĐT) - Là một trong hai xã đầu tiên của huyện Tân Lạc thực hiện thí điểm Đề án sáp nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố (Đề án 1084), xã Địch Giáo gặp những khó khăn nhất định. Tuy nhiên, nhờ cách làm hay, đặc biệt là phát huy tinh thần dân chủ nên việc thực hiện thí điểm đề án đã nhận được sự đồng tình, đồng thuận của người dân.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Kim Bôi

(HBĐT) - Ngày 21/6, tại xã Mỵ Hòa, Đoàn ĐBQH tỉnh gồm các đồng chí: Nguyễn Tiến Sinh, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Quách Thế Tản, Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh; Bạch Thị Hương Thủy, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã tiến hành tiếp với cử tri các xã trung tâm và phía Bắc huyện Kim Bôi. Cùng tham dự có đồng chí Đinh Văn Dực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo UB MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ngành.

Đồng bộ, quyết liệt thực hiện Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm

(HBĐT) - Ngày 15/11/2017, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 102-QĐ/TW về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Để giúp bạn đọc hiểu rõ những nội dung quan trọng và định hướng trong việc thực hiện Quy định số 102-QĐ/TW trong Đảng bộ tỉnh, phóng viên Báo Hòa Bình đã phỏng vấn đồng chí Hoàng Văn Đức, UV BTV, Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xung quanh Quy định này.

Báo chí cách mạng Việt Nam luôn xứng đáng là những chiến sĩ cách mạng tiên phong, kiên trung trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng, dân tộc

Sáng 20-6, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu trong buổi gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2018). Nhân Dân điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng.