(HBĐT) - Đánh giá kết quả công tác kiểm tra, giám sát (KT,GS) và thi hành kỷ luật Đảng năm 2017, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hoàng Văn Đức cho biết: Trong năm 2017, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo, hướng dẫn của UBKT T.ư, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan liên quan, UBKT các cấp trên toàn tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, các Huyện ủy, Thành ủy để tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ KT, GS do Điều lệ Đảng quy định.

Cán bộ cơ quan UBKT Huyện uỷ Tân Lạc cập nhật tình hình tổ chức Đảng và đảng viên phục vụ công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được giao

 

Trong năm 2017, cùng với thực hiện tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác KT,GS, UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra 138 đảng viên, 59 tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm, trong đó có 72 cấp ủy viên các cấp, chiếm 52,1%, gồm 15 huyện ủy viên và tương đương, 34 đảng ủy viên, 72 chi ủy viên. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành quy định về những điều đảng viên không được làm; nguyên tắc tập trung dân chủ; việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Kết luận sau kiểm tra có 102 đảng viên có vi phạm, chiếm 74% so với tổng số đảng viên được kiểm tra. Trong đó, phải thi hành kỷ luật 31 đảng viên, chiếm 22,4%, đã thi hành kỷ luật 28 đảng viên.

Đối với tổ chức Đảng, nội dung kiểm tra tập trung chủ yếu vào dấu hiệu vi phạm trong việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ… Kết luận sau kiểm tra có 23 tổ chức có khuyết điểm vi phạm, trong đó 1 tổ chức vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật.

Trong năm 2017, UBKT các cấp đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ KT, GS đối với 665 tổ chức Đảng, tăng 40 tổ chức so với năm 2016; kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 71 tổ chức, giảm 127 tổ chức so với năm 2016. Qua đó, kết luận có 27 tổ chức chưa làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ KT,GS, 4 tổ chức chưa thực hiện tốt việc thi hành kỷ luật, đã yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Không chỉ thực hiện tốt công tác giám sát thường xuyên đối với đảng viên và tổ chức Đảng, năm 2017, UBKT các cấp đã tiến hành giám sát chuyên đề đối với 546 đảng viên, tăng 78 đảng viên so với năm 2016 và 624 tổ chức Đảng, tăng 27 tổ chức so với cùng kỳ năm trước. Nội dung giám sát tập trung váo việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, quy chế làm việc của cấp ủy, nguyên tắc tập trung dân chủ; chấp hành chính sách, pháp luật Nhà nước, phòng - chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; thực hiện những quy định đảng viên không được làm… Qua đó, phát hiện và chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 10 tổ chức Đảng và 5 đảng viên. Các tổ chức Đảng và đảng viên còn lại được xác định cơ bản thực hiện tốt các nội dung được giám sát.

Bên cạnh đó, kiểm tra thu, chi ngân sách 27 tổ chức Đảng, UBKT Tỉnh ủy đã yêu cầu 1 cấp ủy huyện kiểm điểm nghiêm túc và tiếp tục chỉ đạo thu hồi trên 214 triệu đồng chi sai trong xây dựng cơ bản; yêu cầu 3 cấp ủy chỉ đạo các cơ quan chức năng thu hồi số tiền sai phạm tại các hạng mục công trình hơn 94, 5 triệu đồng; chỉ đạo các nhà đầu tư lắp đặt bổ sung các thiết bị còn thiếu cho các công trình hơn 28, 1 triệu đồng; giảm trừ giá trị công trình xây dựng trên 20, 4 triệu đồng.

Thông qua công tác KT,GS, UBKT các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc đã thi hành kỷ luật 34 đảng viên, gồm khiển trách 13 trường hợp, cảnh cáo 1 trường hợp, khai trừ 20 trường hợp. Việc thi hành kỷ luật cơ bản đảm bảo phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục và thẩm quyền, hình thức kỷ luật phù hợp với nội dung, mức độ vi phạm.

Theo Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hoàng Văn Đức, cùng với những kết quả đã đạt được, công tác KT, GS còn một số hạn chỏ, khuyết điểm như: Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chưa đồng đều, thiếu toàn diện, nhất là nhiệm vụ trọng tâm kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hạn chế về số lượng. Kiểm tra thu, chi kinh phí ngân sách cấp và kiểm tra cơ quan tài chính Đảng cùng cấp số lượng chưa nhiều. Công tác giám sát thường xuyên, nắm tình hình địa bàn của một số UBKT chưa sâu sát, kịp thời. Tình hình đơn, thư tố cáo giấu tên, mạo danh có xu hướng gia tăng. Việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kết luận sau kiểm tra chưa hiệu quả, thiếu triệt để.

Nguyên nhân của một số vấn đề trên là do một số UBKT chưa tích cực tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ dạo thường xuyên và kịp thời trong tổ chức, thực hiện các cuộc KT, GS. Một số CB, CC làm công tác kiểm tra chưa đề cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Mặt khác, trình độ, năng lực của một bộ phận CB, CC còn hạn chỏ, nhất là cán bộ kiểm tra ở cơ sở chủ yếu kiêm nhiệm, chế độ đãi ngộ chưa phù hợp, nên việc dành thời gian thỏa đáng cho nghiên cứu tài liệu chuyên môn, nghiệp vụ chưa nhiều…

UBKT Tỉnh ủy ủy xác định đây là những vần đề cần tập trung khắc phục, chấn chỉnh, uốn nắn để năm 2018 và những năm tiếp theo UBKT các cấp tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đắc lực vào công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ phát triển KT -XH, đảm bảo QP -AN trên địa bàn tỉnh.

 

Đức Phượng

Các tin khác


Thông cáo đặc biệt

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vô cùng thương tiếc báo tin:

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải từ trần

Theo tin từ Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã từ trần vào hồi 1 giờ 30 phút ngày 17-3-2018 tại quê nhà Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chuyển biến từ nhận thức đến hành động

(HBĐT) - Được xem là nhiệm vụ quan trọng trong việc xây dựng hệ thống chính trị, chính quyền các cấp gần dân, phục vụ nhân dân, ngay từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 13, ngày 31/7/2014 của Huyện ủy Tân Lạc về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh, văn hoá công sở”, đã tạo sự chuyển biến toàn diện từ nhận thức đến hành động trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC-VC) trong toàn huyện.

Giữ trọn niềm tin với Đảng

(HBĐT) - Trung tuần tháng 2/2018, ông Bùi Kim Thanh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh vô cùng xúc động khi Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Đăng Ninh trực tiếp đến tận nhà trao tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng. Cả một đời theo Đảng và cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, đón nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng là dịp ông ôn lại những chặng đường đầy gian khó, thách thức và những nỗ lực để luôn giữ vững là đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi hoàn cảnh và cương vị công tác.

Đề nghị xem xét, xử lý kỷ luật lãnh đạo một số địa phương

Tại kỳ họp này, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã đề nghị xem xét kỷ luật lãnh đạo một số địa phương như: Đồng Nai, Đắk Lắk, Yên Bái...

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ hoạt động tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

(HBĐT) - Chiều ngày 15/3, UBKT Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động phối hợp tuyền truyền công tác KTGS của Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tham dự có các đồng chí: Hoàng Văn Đức, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Toàn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm tra Trung ương, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình.