(HBĐT) - Ngày 29/11, sau 2 ngày làm việc, Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 21, khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã hoàn thành các chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì phiên bế mạc hội nghị.


Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu bế mạc hội nghị.

Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh và các đồng chí tham dự hội nghị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến trí tuệ, tâm huyết vào các các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020; tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2019 và dự toán NSNN năm 2020 và các công việc quan trọng của tỉnh.

BCH Đảng bộ tỉnh thống nhất đánh giá, các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã chắt lọc, phản ánh được kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, sát với thực tế và còn nhiều phát hiện, đề xuất, vấn đề cần phải nghiên cứu, tập trung giải quyết để đưa tỉnh phát triển nhanh và bền vững.

BCH Đảng bộ tỉnh khẳng định: Dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song với sự nỗ lực chung của toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế tăng trưởng khá cao so với nhiệm kỳ trước. Có 18/20 chỉ tiêu dự báo đạt và vượt chỉ tiêu NQ. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tăng cường, hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành có nhiều đổi mới và hiệu quả, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề lớn, phức tạp, nhiều hạn chế, bất cập cần tiếp tục nghiên cứu, tập trung giải quyết.
 

Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp nhiều kiến trí tuệ, tâm huyết vào các các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. 

Về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020-2025, hội nghị thống nhất xác định: Tiếp tục đổi mới lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển và tạo ra sự liên kết giữa các thành phần kinh tế, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp, HTX; khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân; đẩy nhanh tiến độ giải ngân, tập trung triển khai các dự án, công trình quan trọng, tạo sức lan tỏa chuyển dịch và thúc đẩy tăng trưởng cơ cấu kinh tế; phát triển nông nghiệp, công nghiệp, du lịch, dịch vụ gắn với bảo vệ bền vững tài nguyên, môi trường. Chăm lo phát triển các lĩnh vực VH-XH, y tế, GD&ĐT…

BCH Đảng bộ tỉnh thống nhất giao BTV Tỉnh ủy chỉ đạo các tiểu ban nghiên túc tiếp thu các ý kiến, tiếp tục xin ý kiến đóng góp, phản biện xã hội của các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân, tạo thành đợt sinh hoạt tư tưởng sâu rộng, hoàn thiện các văn kiện bảo đảm chất lượng để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Về kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ năm 2019, BCH Đảng bộ tỉnh đánh giá: Với sự nỗ lực của toàn Đảng bộ và nhân dân, dự kiến có 19/21 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu NQ đề ra. Công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới, thực hiện nghiêm túc, sáng tạo NQ T.Ư 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thực hiện nghiêm túc công tác KT, GS. Lãnh đạo xử lý kịp thời những vụ việc, vụ án phức tạp được dư luận xã hội quan tâm. Tuy nhiên, công tác phát triển đảng viên còn nhiều yếu kém, chưa đạt kế hoạch đề ra; một số địa phương còn hiện tượng khiếu kiện, khiếu nại phức tạp, kéo dài; tăng trưởng kinh tế thiếu bền vững, chất lượng tăng trưởng thấp; môi trường kinh doanh chưa được cải thiện…

Về tình hình thực hiện thu, chi NSNN năm 2019, BCH Đảng bộ tỉnh khẳng định: Với sự tập tập trung chỉ đạo và vào cuộc của các cấp, ngành thực hiện các giải pháp tăng cường nguồn thu, đặc biệt là quản lý và khai thác nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, dự kiến năm 2019, thu NSNN của tỉnh sẽ đạt 4.000 tỷ đồng.  Trong đó, các khoản thu từ đất, DN, thuế thu nhập cá nhân, tiền thuê đất… đạt khá. Tuy nhiên, cơ cấu thu không bền vững, vẫn còn tình trạng nợ đọng thuế kéo dài, số nợ thuế tăng…

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Toàn Đảng bộ tỉnh cần tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, năng động, quyết liệt hành động trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị. Cấp ủy, chính quyền các cấp bám sát mục tiêu, nhiệm vụ NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, rà soát kết quả thực hiện nhiệm vụ tại cấp, ngành, địa phương mình. Từ đó đề ra các giải pháp cụ thể tập trung chỉ đạo thực hiện, phấn đấu đạt mức cao nhất mục tiêu năm 2020 và cả nhiệm kỳ đề ra. Trong đó, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm sau: Tập trung thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, đảm bảo thiết thực, trang trọng, ý nghĩa. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu NQ Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI. Tiếp tục lãnh đạo tổ chức lại thôn, xóm, tổ dân phố; đẩy nhanh tiếp độ sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã gắn với chuẩn bị nguồn nhân sự tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp. Thực hiện có hiệu quả NQ T.Ư 4 ( khóa XI, XII) và Chỉ thị số 05- CT/TW. Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể CT-XH tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh trong chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong GPMB, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn, huy động các nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng. Xử lý nghiêm các vi phạm trong quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường. Tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác, đối ngoại, đẩy mạnh thu hút đầu tư khai thác tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch, đô thị, dịch vụ. Duy trì chất lượng xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới kiểu mẫu. Quan tâm phát triển giáo dục, y tế; làm tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; đảm bảo QP-AN, TTATXH, tạo sự ổn định để phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh phát huy vai trò, trách nhiệm cùng tập thể cấp ủy lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH, tạo tiền đề quan trọng để hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.


 L.C

Các tin khác


Gặp những điển hình tiên tiến

(HBĐT) - Vì công việc, tôi có dịp đi đến nhiều địa phương trong tỉnh. Được gặp gỡ, chuyện trò với những nhân vật được được cộng đồng tôn vinh là điển hình trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Cá nhân tôi cảm nhận, bằng những suy nghĩ, việc làm sáng tạo của mình, họ đã và đang hăng hái góp sức "truyền lửa” cho cộng đồng.

Thủ tướng dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích Nhà 67

Nhân dịp đón Xuân Canh Tý 2020 và hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng 22/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại Nhà 67, trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam - Cu-ba

Cách xa nửa vòng trái đất, nhưng lý tưởng cách mạng, tinh thần đấu tranh anh dũng, vì độc lập, tự do và tình đoàn kết thủy chung đã đưa Việt Nam và Cu-ba gắn bó mật thiết, giúp nhau cùng vượt qua bao khó khăn. Năm 2020, hai nước kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đánh dấu chặng đường mới của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc Tết lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng bào chiến sĩ cả nước

Sáng 22-1 (tức 28 tháng Chạp năm Kỷ Hợi), tại Phủ Chủ tịch, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức gặp mặt, mừng Xuân Canh Tý 2020, mừng Đảng ta tròn 90 tuổi, mừng đất nước đạt những thành tựu quan trọng trong năm 2019 và gửi tới đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước cùng kiều bào ta ở nước ngoài lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu chúc Tết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục