(HBĐT) - Sáng 25/2, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy cho ý kiến công tác cán bộ nữ và công tác phát triển đảng đối với đoàn viên, thanh niên trong lực lượng vũ trang (LLVT), học sinh, sinh viên và một số nhiệm vụ quan trọng khác. Tham dự có các đồng chí Uỷ viên BTV Tỉnh ủy; đại diện các Ban Xây dựng Đảng T.Ư.Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chủ trì hội nghị.

Nghe và cho ý kiến vào Tờ trình của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, dự thảo Kế hoạch tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU, ngày 12/1/2015 của BTV Tỉnh ủy đối với công tác cán bộ nữ tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2015 - 2020 và những năm tiếp theo (Nghị quyết số 17), các đại biểu cho rằng: Việc tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 17 của BTV Tỉnh ủy nhằm đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện 4 mục tiêu, nhiệm vụ về công tác cán bộ nữ của địa phương, đơn vị được xác định trong Nghị quyết; gắn với đánh giá kết quả thực hiện 6 nhiệm vụ chủ yếu nêu tại Kết luận số 164-KL/TU, ngày 19/4/2018 của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 17; chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện và đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 17 trong năm 2020 và những năm tiếp theo, góp phần tạo nguồn nhân sự chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 gắn với nhân sự đại biểu Quốc hội và HĐND, UBND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cho ý kiến vào Tờ trình của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, dự thảo Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU, ngày 9/2/2010 và 5 năm thực hiện Kết luận số 164-KL/TU, ngày 14/5/2015 của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện công tác phát triển Đảng đối với đoàn viên, thanh niên thực hiện nghĩa vụ trong LLVT và đoàn viên, thanh niên ưu tú trong học sinh, sinh viên, hội nghị thống nhất đánh giá: Việc tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 35 và 5 năm thực hiện Kết luận số 164 cần làm rõ những kết quả đạt được, ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; trên cơ sở đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện công tác phát triển Đảng đối với đoàn viên, thanh niên thực hiện nghĩa vụ trong LLVT và đoàn viên, thanh niên ưu tú trong học sinh, sinh viên trong thời gian tới. Qua đó phát hiện những mô hình hay, cách làm sáng tạo, có hiệu quả trong công tác phát triển Đảng đối với đoàn viên, thanh niên thực hiện nghĩa vụ trong LLVT và đoàn viên, thanh niên ưu tú trong học sinh, sinh viên để phổ biến, nhân rộng trong Đảng bộ tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng nghe và cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy giữa 2 kỳ họp BTV Tỉnh ủy; tiến hành kiểm điểm, đánh giá, kết quả các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy năm 2019.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 17, Chỉ thị số 35, Kết luận số 164 của BTV Tỉnh ủy thời gian qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, các dự thảo Kế hoạch, Báo cáo tại hội nghị đã nêu cụ thể mục đích, yêu cầu; nội dung, hình thức, thời gian và phân công nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện; có đề cương báo cáo và các biểu mẫu kèm theo để thống nhất trong tiến hành tổng kết. Đối với Kế hoạch tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 17, các cấp ủy Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết làm căn cứ để tổng hợp, xây dựng báo cáo tổng kết trình BTV Tỉnh ủy. Việc tổng kết cần đảm bảo tính khách quan, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức. Đối với Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 35 và 5 năm thực hiện Kết luận số 164 cần đảm bảo nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả; cấp ủy các cấp lãnh đạo tổ chức thực hiện tổng kết ở cấp mình; cấp ủy cấp trên chỉ đạo tổng kết ở cấp dưới đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định.


L.C


Các tin khác


Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lương Sơn lần thứ XXVI thành công tốt đẹp

(HBĐT) - Sau 3 ngày (từ 3 - 5/8) làm việc với tinh thần dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lương Sơn lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. 

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lạc Sơn lần thứ XXVII thành công tốt đẹp

(HBĐT) - Sau 3 ngày (từ 3 - 5/8) làm việc với tinh thần đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - sáng tạo - phát triển, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lạc Sơn lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp.

Đơn vị tiêu biểu trong công tác phát triển Đảng

(HBĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh (BQL) là đơn vị tiểu biểu của Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh trong công tác phát triển đảng viên, chăm lo, xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh toàn diện, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chuyên môn.

Dấu ấn công tác tổ chức xây dựng Đảng

(HBĐT) - Nhiệm kỳ 2015- 2020, công tác tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối Các cơ quan (CCQ) tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng cao; công tác quản lý, phát triển đảng viên, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm thực hiện hiệu quả… Đồng chí Phạm Xuân Triển, Phó Bí thư TT Đảng ủy Khối khẳng định: Có được kết quả đó phải kể đến những đóng góp không nhỏ của tập thể cán bộ, chuyên viên Ban Tổ chức Đảng ủy Khối CCQ tỉnh.

Chi bộ Bảo trợ xã hội và chăm sóc trẻ em: Hiệu quả từ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

(HBĐT) - Chi bộ Bảo trợ xã hội và chăm sóc trẻ em là chi bộ ghép, gồm 3 bộ phận chuyên môn trực thuộc Đảng ủy Sở LĐ-TB&XH, hiện có 11 đảng viên. Nhiệm kỳ 2017-2020, chi bộ đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ chính là tham mưu giúp lãnh đạo Sở tổ chức thực hiện các chính sách về bảo trợ xã hội, Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, công tác bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục