(HBĐT) - Năm năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Cao Phong đã phát huy tinh thần đoàn kết, vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào tình hình thực tiễn địa phương và đạt được kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu KT-XH Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII đề ra. Trong nhiệm kỳ, đã có 13/17 chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết đại hội.   Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo các ban, ngành thăm gian trưng bày tại Lễ hội cam Cao Phong 2019.

Trên cơ sở xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện Cao Phong đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN. Kết quả: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 11,24%/năm, vượt 2,24% chỉ tiêu nghị quyết đại hội. Cơ cấu kinh tế trong giá trị sản xuất chuyển dịch theo hướng tích cực, ước tính đến hết năm 2020: Tỷ trọng ngành CN-TTCN-XD chiếm 30%; nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 41,2%; dịch vụ - du lịch chiếm 28,8%; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 50,4 triệu đồng, vượt 2,4 triệu đồng so với chỉ tiêu nghị quyết đại hội, gấp 1,8 lần so với năm 2015; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn bình quân tăng 14%/năm; tỷ lệ đô thị hóa ước đến hết năm 2020 đạt 16%. Lãnh đạo thực hiện tốt 3 đột phá chiến lược, gồm: Cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh; phát triển nguồn nhân lực và đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, qua đó đã tạo thế và lực mới để Cao Phong phát triển bền vững.

Trong giai đoạn 2016 - 2020 huyện đã xây mới, nâng cấp 59,26 km đường giao thông nông thôn, đến nay, 100% các xã có đường ô tô đến trung tâm; các trường học được xây dựng khang trang, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học được đầu tư, phục vụ tốt hơn việc giảng dạy, học tập; hệ thống y tế từ huyện đến cơ sở được đầu tư khá đồng bộ, đáp ứng công tác khám, chữa bệnh cho Nhân dân; hạ tầng kỹ thuật ở các xã được xây dựng theo hướng hiện đại, văn minh. Đến năm 2020, huyện có 4 xã đạt chuẩn NTM, xã Dũng Phong đạt chuẩn NTM nâng cao, bình quân mỗi xã đạt 15,5 tiêu chí, tăng 3,5 tiêu chí so với đầu nhiệm kỳ. An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng cao. Đến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo ước giảm còn 10,52% (bình quân giảm trên 3%/năm), tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt 55%, vượt 5% so với chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện đề ra; QP-AN được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng đạt kết quả tích cực, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành việc sáp nhập xóm, khu dân cư và sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được kiện toàn theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, hoạt động hiệu quả. Hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp có nhiều đổi mới. MTTQ và các đoàn thể Nhân dân phát huy được vai trò, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong phát triển KT-XH, xây dựng Đảng, chính quyền.

Đạt được kết quả trên là do Đảng bộ và Nhân dân trong huyện đã đoàn kết, thống nhất, vận dụng có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh vào điều kiện cụ thể địa phương; khai thác tiềm năng, lợi thế thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH đề ra. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số chỉ tiêu như: Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, tỷ lệ đô thị hóa, độ che phủ rừng, kết nạp đảng viên mới chưa đạt chỉ tiêu nghị quyết đại hội. Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, chưa đạt được, nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm, bài học kinh nghiệm được rút ra trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII:

Một là, quan tâm công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, đổi mới phương pháp, nâng cao vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp. Chú trọng công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có phẩm chất, đạo đức tốt, trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Hai là, trong lãnh đạo, chỉ đạo phải tập trung, quyết liệt, năng động, sáng tạo, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đồng thời vận dụng linh hoạt chủ trương, chính sách của cấp trên phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong từng thời kỳ cụ thể, lựa chọn giải pháp thực hiện phù hợp, hiệu quả. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm.

Ba là, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, đảm bảo Qp-AN, bảo vệ môi trường để tạo điều kiện cho phát triển KT-XH. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Nghiêm túc đánh giá, nhìn nhận những kết quả đạt được và những hạn chế, yếu kém, BCH Đảng bộ huyện Cao Phong đề ra giải pháp khắc phục hiệu quả. Từ đó đề ra mục tiêu phấn đấu cho nhiệm kỳ tới: Tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; phát triển nông nghiệp chất lượng cao gắn với công nghiệp và du lịch; phấn đấu đến năm 2025, trở thành huyện NTM, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


Bùi Thị Minh
TUV, Bí thư Huyện ủy Cao Phong


Các tin khác


Ðồng chí Lê Khả Phiêu với sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị

Đồng chí Thượng tướng Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Ðảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QÐND) Việt Nam, một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vĩnh biệt chúng ta! Trọn vẹn cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi, đầy tâm huyết, dù ở cương vị nào, đồng chí cũng luôn cố gắng hoàn thành xuất sắc trọng trách của mình trước Ðảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân; luôn giữ vững khí tiết của người cộng sản, phẩm chất nhân cách "Bộ đội Cụ Hồ", hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Những đóng góp to lớn của đồng chí trong sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị đã được Ðảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao; thể hiện rõ tầm tư tưởng, tư duy chính trị, quân sự sắc bén, luôn mang tính thời sự, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc.

Ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

(HBĐT) - Ngày 12/8, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 15/TB-UBND về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Đảng bộ huyện Tân Lạc: Nhanh chóng đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống

(HBĐT) - Tính đến ngày 26/6/2020, 100% chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy Tân Lạc đã hoàn thành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hiện nay, các cấp ủy cơ sở đang nhanh chóng triển khai đưa nghị quyết vào cuộc sống, quyết tâm tạo chuyển biến mới trong giai đoạn tiếp theo.

Xã Cao Sơn: Giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ

(HBĐT) - Những năm qua, Đảng ủy, chính quyền xã Cao Sơn (Đà Bắc) luôn quan tâm, chú trọng công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thanh, thiếu nhi. Qua đó, giúp thế hệ trẻ thấm nhuần truyền thống cách mạng, nỗ lực rèn luyện, trưởng thành, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Đình chỉ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội với đồng chí Nguyễn Đức Chung

Ngày 11-8, Bộ Chính trị đã quyết định đình chỉ sinh hoạt Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và đình chỉ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đối với đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội để xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan của đồng chí trong một số vụ án theo quy định của pháp luật.

Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh lần thứ VI thành công tốt đẹp

(HBĐT) - Trong 2 ngày 10 - 11/8, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh tổ chức Đại hội Liên minh HTX lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự đại hội, về phía tỉnh ta có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Về phía Liên minh HTX Việt Nam có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo HĐND, UB MTTQ tỉnh và 206 đại biểu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục