(HBĐT) - Kính thưa các vị khách quý. Kính thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Thưa đồng bào, cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh,


Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp. 

Sau 02 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ, đổi mới với tinh thần trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVI đã hoàn thành chương trình làm việc đề ra với nhiều nội dung quan trọng.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã dành nhiều thời gian để đánh giá bổ sung về kết quả phát triển KT-XH năm 2019 và thảo luận việc thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020. HĐND tỉnh nhận định: Trong thời gian qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng tiêu cực của tình hình dịch bệnh Covid-19 và biển đổi khí hậu, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng với sự đồng lòng, đoàn kết của Nhân dân, các dân tộc trong tỉnh, mặc dù các chỉ tiêu về kinh tế không đạt so với yêu cầu đặt ra, nhưng lĩnh vực văn hoá - xã hội và chính sách đảm bảo an sinh xã hội; hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng sau đại dịch Covid-19 được chú trọng, quan tâm kịp thời, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; những kết quả nêu trên đã giúp tỉnh ta vượt qua khó khăn, tạo tiền đề quan trọng để thực hiện đạt mức cao nhất của kế hoạch năm 2020 và cả giai đoạn 5 năm 2016-2020. Đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu HĐND tỉnh, tiếp tục bám sát tình hình thực tiễn, kịp thời đưa ra các giải pháp hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành để giữ vững đà tăng trưởng, bảo đảm ổn định kinh tế, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Trên cơ sở thảo luận kỹ lưỡng, xem xét toàn diện, khách quan. HĐND tỉnh đã thông qua 30 Nghị quyết để tiếp tục thể chế các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chủ trương của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đây là những Nghị quyết quan trọng, liên quan đến các lĩnh vực của đời sống KT-XH, AN-QP, tạo cơ sở pháp lý để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của các cấp, các ngành theo quy định của pháp luật; tăng cường công tác quản lý nhà nước, huy động nguồn lực, thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh trong thời gian tới. Các Nghị quyết được xem xét, cho ý kiến, thông qua tại kỳ họp đã được các vị đại biểu HĐND tỉnh thảo luận, tranh luận thẳng thắn, có trách nhiệm, thể hiện chính kiến rõ ràng và quyết định thông qua với tỷ lệ tán thành cao. Bên cạnh đó, HĐND tỉnh cũng dành thời gian để xem xét, cho ý kiến vào các nội dung về: Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVI. Các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh; các Ban của HĐND tỉnh; Thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Báo cáo của Toà án nhân dân tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh và các báo cáo chuyên đề khác.

HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát chuyên đề việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2016-2020. Trên cơ sở yêu cầu, đề xuất của HĐND tỉnh, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu theo Nghị quyết của HĐND tỉnh đã đề ra; yêu cầu các cơ quan của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh căn cứ Nghị quyết chủ động xây dựng, kế hoạch, chương trình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm phù hợp.

HĐND tỉnh đã tiến hành miễn nhiệm Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh; cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu đối với 03 đại biểu HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh không tiến hành chất vấn trực tiếp tại Hội trường, nhưng các vị đại biểu vẫn tích cực thực hiện chất vấn bằng văn bản gửi đến các Ủy viên UBND tỉnh, lãnh đạo các ngành về những vấn đề mà cử tri và Nhân dân quan tâm. Quyền chất vấn của đại biểu vẫn được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Tuy nhiên, nhiều vấn đề được nêu ra đã lâu nhưng chưa được tích cực chỉ đạo giải quyết còn để kéo dài gây bức xúc trong Nhân dân đề nghị UBND tỉnh tích cực chỉ đạo giải quyết dứt điểm, đảm bảo quyền lợi của cử tri và Nhân dân. HĐND tỉnh sẽ ban hành Thông báo nội dung phiên chất vấn và trả lời chất vấn, làm cơ sở để giám sát UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện.

Kính thưa các vị đại biểu,

Thưa cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh,

Trong những tháng còn lại của năm 2020, tỉnh ta tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn, thách thức rất lớn và cũng cần phải hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ quan trọng. HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp cùng toàn thể Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nêu cao trách nhiệm, phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết chủ động kịp thời ứng phó với thiên tai, dịch bệnh; khắc phục khó khăn, tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện tốt "nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển KT-XH, nỗ lực phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu của kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020 và kế hoạch 5 năm 2016-2020 theo Kết luận số 77-KL/TW ngày 05/6/2020 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ, nhất là việc thực hiện "Cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước còn lại của tỉnh và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2020, đặc biệt là các khoản chi mua sắm chưa thực sự cần thiết”; tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn ngân sách Nhà nước; tiếp tục rà soát đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ.

Sau Kỳ họp, đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân; nghiên cứu, tìm hiểu, nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội để phản ánh, kiến nghị kịp thời với HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan, tích cực chủ động hơn nữa trong công tác xây dựng Nghị quyết, công tác giám sát của HĐND tỉnh.

HĐND tỉnh yêu cầu Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh, chính quyền cấp huyện, cấp xã và các cơ quan, tổ chức hữu quan trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tập trung triển khai các biện pháp bảo đảm thi hành các Nghị quyết mới được thông qua; tiếp tục đánh giá, rút kinh nghiệm những việc đã làm được và chưa làm được; đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động để tạo những chuyển biến mạnh mẽ trong thời gian tới.

Thưa các vị đại biểu,

Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khoá XVI đã thành công tốt đẹp, thay mặt HĐND tỉnh tôi xin chân thành cảm ơn các đồng chí đại biểu Trung ương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các vị đại biểu khách đã dành thời gian về dự kỳ họp và luôn quan tâm góp ý kiến cho hoạt động của HĐND tỉnh.

Xin cảm ơn sự quan tâm đóng góp tích cực, tâm huyết của cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh; cảm ơn phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đã dự và đưa tin kịp thời về kỳ họp; cảm ơn các cơ quan, đơn vị đã phục vụ kỳ họp chu đáo, góp phần vào thành công của kỳ họp.

Với kết quả tốt đẹp của kỳ họp, tôi xin tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khoá XVI. Xin kính chúc các vị khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh, cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!


Các tin khác


Huyện Cao Phong: Thực hiện đột phá chiến lược về phát triển nguồn nhân lực

(HBĐT) - "Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển nguồn nhân lực (NNL) hướng tới mục tiêu phát triển NNL đảm bảo về số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương”. Đây là 1 trong 3 đột phá chiến lược đã được Đảng bộ huyện Cao Phong chú trọng thực hiện trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng thời, tiếp tục được xác định là nội dung quan trọng hàng đầu cần đẩy mạnh trong nhiệm kỳ 2020-2025 với quyết tâm: Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC), viên chức từ huyện đến cơ sở; phấn đấu đến năm 2025, trên 95% CBCC cấp xã đạt chuẩn theo chức danh.

Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 3, khóa XIV

(HBĐT) - Ngày 20/10, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tổ chức Hội nghị lần thứ 3, khóa XIV, kiểm điểm nhiệm vụ quý III/2020 và ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng Đảng bộ quý IV, công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020-2025.       

Tiếp tục phát huy vai trò các cơ quan khối Đảng, MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh

(HBĐT) - Chiều 22/10, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị giao ban các cơ quan Khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội (CT-XH) tỉnh quý III/2020.

Ngày làm việc thứ 3, Kỳ họp thứ mười: Quốc hội nghe, thảo luận trực tuyến 2 dự án luật

(HBĐT)- Sáng 22/10, Quốc hội thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành nội dung làm việc. Đồng chí Trần Đăng Ninh, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh và các ĐBQH khóa XIV tỉnh dự họp tại điểm cầu tỉnh ta. 

Các cơ quan Khối Nội chính bảo đảm ANCT-TTATXH

Ngày 22/10, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị giao ban các cơ quan Khối Nội chính quý III và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2020.

Giám sát cải cách thủ tục hành chính tại UBND thành phố Hòa Bình

(HBĐT) - Ngày 21/10, đoàn giám sát của UB MTTQ tỉnh do đồng chí Trần Đức Trường, Phó Chủ tịch UB MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) giai đoạn 2017 - 2020 tại UBND TP Hòa Bình.        

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục