(HBĐT) - Quán triệt sâu sắc lời dạy của Bác Hồ "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, đồng thời, nghiêm túc triển khai các chủ trương của Đảng và quy định của Nhà nước, trong giai đoạn 2015 – 2020, Liên minh HTX tỉnh đã tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước. Công tác thi đua, khen thưởng luôn có sự đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp thực hiện và đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo cơ sở cho việc đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động của Liên minh HTX tỉnh.


Đại diện lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh nhận bằng khen của Liên minh HTX Việt Nam tại Đại hội thi đua yêu nước Liên minh HTX Việt Nam lần thứ IV, giai đoạn 2020 - 2025.

5 năm qua, Liên minh HTX tỉnh đã phát động các phong trào thi đua với nội dung củng cố các HTX, nâng cao năng lực, tổ chức sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ cho các thành viên HTX; thi đua sản xuất an toàn, hiệu quả, nâng cao đời sống thành viên và người lao động gắn với các phong trào thi đua như: "Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX”, "HTX tiên phong trong xóa đói, giảm nghèo xây dựng nông thôn mới”, phong trào thi đua "Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX, liên hiệp HTX, Liên minh HTX các cấp, góp phần xây dựng nông thôn mới", phong trào "Nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh”, "Cộng đồng doanh nghiệp, HTX thi đua sản xuất kinh doanh giỏi và chung sức xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2015 và giai đoạn 2015 - 2020”... Tổ chức 2 cuộc thi tìm hiểu Luật HTX năm 2012 và tìm hiểu các mô hình HTX kiểu mới. Cuộc thi "Tìm hiểu Luật HTX năm 2012” nhận được hàng trăm bài dự thi của các HTX, cán bộ Liên minh HTX tham gia. Cuộc thi "Tìm hiểu mô hình HTX kiểu mới” được tổ chức với 2 hình thức báo chí và sân khấu hóa, thu hút sự tham gia tích cực của các cấp,  ngành và HTX. Nội dung thi sân khấu hóa được tổ chức quy mô rộng từ cấp tỉnh đến xã, phường, kết quả cuộc thi cấp tỉnh đã lựa chọn được: 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 5 giải khuyến khích; tỉnh đã cử 1 đội thi tham dự cuộc thi "Tìm hiểu mô hình HTX kiểu mới” cụm các tỉnh Tây Bắc và đạt giải nhì toàn cụm. Phần thi báo chí có 20 tác phẩm báo viết, 2 tác phẩm báo hình tham gia dự 3 đợt thi ở T.Ư.

Phong trào thi đua của Liên minh HTX tỉnh luôn gắn với việc thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Qua đó, kết quả thực hiện các phong trào thi đua đã góp phần quan trọng vào kết quả hoạt động của Liên minh HTX tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh hiện có 387 HTX, tăng 8,71% so với năm 2015. Hiệu quả hoạt động của các HTX ngày càng ổn định và có xu hướng phát triển, năm 2020 tăng cao so với đầu nhiệm kỳ (năm 2015). Doanh thu hàng hóa và cung cấp dịch vụ của HTX đạt bình quân 3.240 triệu đồng/HTX, tăng 1.128,6 triệu đồng (tăng 53,45%) so với năm 2015, tạo việc làm ổn định cho 12.638 thành viên tham gia (tăng 42,74% so với năm 2015), tạo việc làm thường xuyên cho 21.600 lao động (tăng 63,17% so với năm 2015).

Hội đồng thi đua Liên minh HTX tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền, xây dựng, nhân rộng, biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến. Liên minh HTX tỉnh chủ động phối hợp cơ quan báo chí của T.Ư, địa phương tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể. Nhìn lại nhiệm kỳ qua về kết quả thực hiện Nghị quyết của Liên minh HTX Việt Nam, của UBND tỉnh, Liên minh HTX tỉnh, cả về số lượng và chất lượng tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX thành lập mới đều tăng hàng năm, đa dạng về loại hình ở các huyện, thành phố gắn với quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế của địa phương. Hội đồng thi đua khen thưởng Liên minh HTX tỉnh đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Thông qua các phong trào thi đua, Liên minh HTX tỉnh đã vinh dự được Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng: 1 cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, 2 cờ thi đua của Liên minh HTX Việt Nam, 4 bằng khen của Bộ KH&ĐT, 30 bằng khen của UBND tỉnh; 67 HTX điển hình tiên tiến cấp tỉnh, 93 giấy khen cho các tập thể, cá nhân; 6 tập thể, 6 cá nhân được tôn vinh danh hiệu doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Hoà Bình.
 
Thanh Tâm
(Liên minh HTX tỉnh)

Các tin khác


Sức bật từ các phong trào thi đua xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

(HBĐT) - So với 5 năm trước (năm 2015), Hòa Bình đã khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn mới. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, QP-AN đảm bảo, quan hệ hợp tác quốc tế mở rộng... Kết quả đó được tạo dựng bởi việc triển khai, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước (TĐYN), trong đó có những phong trào thi đua (PTTĐ) mang tính chuyên đề để góp sức xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước

(HBĐT) - Ngày 18/9, UB T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức Đại hội thi đua yêu nước (TĐYN) giai đoạn 2020 - 2025 theo hình thức trực tuyến đến 63 điểm cầu trong cả nước với hơn 1.500 đại biểu tham gia. Dự đại hội tại Hà Nội có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) T.Ư; Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch UB T.Ư MTTQ Việt Nam; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam. Tại điểm cầu Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Thị Oanh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh; lãnh đạo, cán bộ UB MTTQ tỉnh và đại biểu tiêu biểu.

Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước trong hội viên, phụ nữ huyện Kim Bôi

(HBĐT) - Những năm qua, Hội LHPN huyện Kim Bôi đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, chủ động xây dựng, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với nội dung phong phú, phù hợp. Qua đó, tạo sức lan tỏa trong cán bộ, hội viên, phụ nữ, khẳng định vai trò, vị trí của phụ nữ trong thời đại mới.

ĐOÀN KẾT, NHẤT TRÍ, TẠO XUNG LỰC MỚI TIẾP TỤC THÚC ĐẨY CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC

Bùi Văn Tỉnh
Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy


(HBĐT) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đặc biệt rất quan tâm tới phong trào thi đua yêu nước (TĐYN) và luôn nhắc nhở các cấp, các ngành phải coi trọng công tác thi đua. Thực hiện lời dạy của Người, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhiều phong trào TĐYN đã được phát động và trở thành cao trào cách mạng của quần chúng Nhân dân. Các phong trào như "Bình dân học vụ", "Hũ gạo kháng chiến, "Mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt", "Thanh niên ba sẵn sàng", "Phụ nữ ba đảm đang", "Đền ơn - đáp nghĩa”, "Tuổi trẻ giữ nước", "Ngày vì người nghèo"... đã mang lại những hiệu quả to lớn, góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, để lại những dấu ấn sâu đậm làm rạng rỡ thêm truyền thống yêu nước, tô sáng thêm trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam ta.

Hệ thống chính trị huyện Lạc Thủy: Thực hiện hiệu quả công tác dân vận

(HBĐT) - Công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, là trách nhiệm của tất cả các tổ chức trong hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các bộ, chiến sỹ, lực lượng vũ trang. Xác định rõ điều đó, hệ thống chính trị huyện Lạc Thủy đã có nhiều cách làm hay, xây dựng nhiều mô hình mới với quyết tâm thực hiện hiệu quả công tác dân vận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục