(HBĐT) - Lấy dân là gốc, làm chủ thể của công cuộc đổi mới

Trong bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có đoạn: "Trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, luôn xác định dân là gốc, thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; kiên trì thực hiện đúng nguyên tắc:dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân… làm cho Đảng thật sự là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân".

Tôi nhận thấy bài phát biểu đã khẳng định cần tạo ra bước cải cách đột phá để tạo đà phát triển toàn diện chính là "coi dân là gốc, tin tưởng, coi trọng dân”. Do đó, Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ đang thực hiện đúng phương châm trên cơ sở tin tưởng, tôn trọng, phát huy quyền làm chủ của người dân. Đặc biệt, để dân được biết, được bàn từ khâu quy hoạch đến triển khai thực hiện các kế hoạch, mục tiêu phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội… Nổi bật như xây dựng nông thôn mới, cấp ủy, chính quyền các cấp công khai, minh bạch việc người dân hiến đất, tiền của làm đường giao thông, đường hoa… tạo môi trường xanh, sạch, đẹp hay các công trình khác. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã tạo điều kiện cho Nhân dân giám sát trực tiếp thông qua Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, tích cực tham gia ý kiến xây dựng hương ước, quy ước; giám sát việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tham gia ý kiến đóng góp cho cán bộ chủ chốt ở cơ sở cũng như việc phát triển KT-XH của địa phương. Trong đó, làm tốt công tác đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền đã đáp ứng nhu cầu cấp thiết, chính đáng của Nhân dân.

Bùi Thị Phương Loan

Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện Lạc Thủy


Xây dựng, chỉnh đốn Đảng để đất nước phát triển bền vững

Là đảng viên trẻ công tác tại cơ quan Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, khi được đọc bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, điều khiến tôi tâm đắc nhất đó là những nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong bài viết.

Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cụ thể "Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt quan tâm, tiến hành toàn diện trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, tạo dấu ấn nổi bật. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí chuyển biến mạnh mẽ, được triển khai quyết liệt, bài bản, đi vào chiều sâu, có bước đột phá và đạt nhiều kết quả cụ thể, rõ rệt, tích cực”. Không ngừng xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; đổi mới phương thức lãnh đạo; coi trọng công tác chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống; tăng cường trách nhiệm nêu gương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả các cơ quan Nhà nước.

Những trăn trở của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã khiến những đảng viên trẻ như tôi nhận thức rõ trách nhiệm của bản thân trong việc tự học tập, tự giác rèn luyện, nâng cao năng lực, phẩm chất đạo đức của người đảng viên. Do đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cần phải được tiến hành toàn diện trên các mặt để Đảng ta luôn xứng đáng là "người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân". Chúng tôi tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, với những giải pháp chiến lược như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nêu, Việt Nam của chúng ta sẽ đạt mục tiêu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Bùi Thị Thanh Huyền

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh


Các tin khác


Huyện Cao Phong: Phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên

(HBĐT) - Với phương châm "Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, trong nhiều năm qua, đội ngũ cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) ở huyện Cao Phong luôn tiên phong, gương mẫu trong các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng NTM, phát triển kinh tế, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong quần chúng Nhân dân.

Thảo luận báo cáo tổng kết công tác năm 2020 của một số ngành

(HBĐT) - Tiếp tục ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV, sáng 26/10, Quốc hội đã nghe các báo cáo và thảo luận cho ý kiến vào báo cáo tổng kết công tác năm của các ngành Công an, Viện KSND tối cao; Thi hành án; Thanh tra Chính phủ.

Tọa đàm khoa học "Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Công đoàn cơ sở"

(HBĐT) - Ngày 26/10, tại Trường Chính trị tỉnh, Khối thi đua số 4 Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức tọa đàm khoa học "Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Công đoàn cơ sở". Tham dự buổi tọa đàm có lãnh đạo LĐLĐ tỉnh; thường trực Công đoàn Viên chức tỉnh; Trưởng khối, Phó trưởng Khối thi đua số 1, 2, 3 Công đoàn Viên chức tỉnh; đại biểu tiêu biểu của các Công đoàn cơ sở trong Khối thi đua số 4.

Đảng bộ huyện Tân Lạc: Đổi mới phương thức lãnh đạo đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

(HBĐT) - Nhiều năm nay, Đảng bộ huyện Tân Lạc đã chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện sáng tạo và phù hợp, đưa nhanh các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tạo hiệu quả tích cực trong phát triển KT-XH, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống Nhân dân.

Phát huy tiềm năng, lợi thế phát triển KT-XH vùng Tây Bắc nhanh và bền vững

(HBĐT) - Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, KT-XH vùng Tây Bắc đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể: Tốc độ tăng GDP toàn vùng bình quân 8,4%/năm; cơ cấu kinh tế bước đầu có sự chuyển dịch tích cực, tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ theo hướng hiện đại.

Ngày làm việc thứ 4, Kỳ họp thứ mười: Quốc hội nghe, thảo luận trực tuyến 2 dự án luật

(HBĐT) - Sáng 23/10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội họp phiên toàn thể trực tuyến, thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS). Đồng chí Trần Đăng Ninh, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh và các ĐBQH khóa XIV tỉnh dự họp tại điểm cầu tỉnh ta. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục