(HBĐT) - Ban Chấp hành, Ban Thường vụ (BCH, BTV) Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đầy đủ các nội dung công tác nhân sự cấp ủy theo đúng quy trình, hướng dẫn của T.Ư. Bảo đảm công khai, dân chủ, khách quan, đúng quy định, thực hiện phương châm lấy phẩm chất chính trị, uy tín, hiệu quả công tác để đánh giá, sàng lọc, bố trí cán bộ, lựa chọn vào BCH, BTV những đồng chí đủ đức, đủ tài, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của tỉnh.


Cung văn hóa tỉnh được trang hoàng chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII sẽ diễn ra đầu tháng 10/2020.

Với sự tập trung chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy, đến ngày 30/6/2020, 100% tổ chức cơ sở Đảng đã hoàn thành xong việc tổ chức đại hội. Đến ngày 7/8/2020, 13/13 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở. Nhìn chung, công tác chuẩn bị và tiến hành tổ chức đại hội Đảng bộ cấp cơ sở đảm bảo tiến độ về thời gian, đáp ứng yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, phát huy dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm của cấp ủy, các tổ chức CT-XH và toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 233-KH/TU của BCH Đảng bộ tỉnh. Đối với công tác nhân sự được thực hiện nghiêm túc, công khai, dân chủ, khách quan, đúng quy định, đảm bảo các yêu cầu tiêu chuẩn về trình độ, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, độ tuổi, cơ cấu ngành, lĩnh vực, số dư, có tính kế thừa và phát triển. Công tác bầu cử thực hiện theo đúng quy chế bầu cử trong Đảng, tôn trọng quyền ứng cử, đề cử của đảng viên, tỷ lệ cán bộ nữ, tuổi trẻ tham gia cấp ủy phù hợp với tình hình thực tế địa phương, cơ quan, đơn vị. 

Đồng chí Bùi Văn Trường, Bí thư Huyện ủy Lạc Thủy cho biết: Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV thành công tốt đẹp. BCH Đảng bộ huyện khóa XXV đã bầu BTV Huyện ủy gồm 11 đồng chí, bầu chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy; bầu 22 đồng chí dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Kết quả công tác bầu cử đáp ứng yêu cầu đề ra, thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chắc chắn, thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, tỷ lệ nữ, đổi mới cấp ủy… trong công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí trúng cử vào BCH, BTV có số phiếu cao, tập trung, thực sự là những đồng chí đủ đức, đủ tài, uy tín, khả năng quy tụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, hướng tới mục tiêu tạo bước đột phá trong lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020-2025. Riêng BTV khóa mới, tỷ lệ nữ hơn 1 đồng chí so với nhiệm kỳ trước. 

Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết: Đảng bộ các cấp đã thực hiện nghiêm túc 5 bước trong công tác nhân sự. Công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, chắc chắn, thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch... Hầu hết đại hội diễn ra đúng kịch bản, không có đề cử, ứng cử ngoài danh sách giới thiệu. 

Công tác chuẩn bị nhân sự đại hội được BTV Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành từng bước, thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình. BTV Tỉnh ủy đã chỉ đạo thực hiện kiện toàn các cấp ủy trực thuộc theo quy định, hướng dẫn của T.Ư và yêu cầu thực tế của từng đơn vị, địa phương, đồng thời, rà soát, có kế hoạch kiện toàn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị, địa phương. BTV Tỉnh ủy đã thông qua và phê duyệt quy hoạch nhân sự cấp ủy của các Đảng bộ trực thuộc, làm cơ sở để các Đảng bộ xây dựng đề án nhân sự trình đại hội. BTV Tỉnh ủy đã tổ chức lấy ý kiến của BCH các nội dung: điều chỉnh, bổ sung quy hoạch BCH Đảng bộ, BTV Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo phân cấp quản lý cán bộ; định hướng cơ cấu nhân sự BCH Đảng bộ, BTV Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025…

Căn cứ vào hướng dẫn của T.Ư, BCH Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đầy đủ các nội dung công tác nhân sự cấp ủy theo đúng quy trình. BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã xây dựng đề án nhân sự BCH khóa XVII dự kiến 53 đồng chí, danh sách giới thiệu nhân sự bầu vào BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 60 đồng chí, dư 7 đồng chí (13,2%); nữ 11 đồng chí, đạt 18,3%; tuổi trẻ, dưới 40 tuổi 6 đồng chí, đạt 10%; dân tộc thiểu số 65%. Tỷ lệ đổi mới cấp ủy đạt trên 50% so với đầu nhiệm kỳ. Tiêu chuẩn cấp ủy viên các cấp đảm bảo tiêu chuẩn chung nêu tại Quy định số 89-QĐ/TW, ngày 4/8/2017 của Bộ Chính trị. BTV Tỉnh ủy khóa XVII dự kiến 15 đồng chí. Danh sách giới thiệu nhân sự bầu vào BTV Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 17 đồng chí, đạt tỷ lệ số dư 13,3%; nữ 3 đồng chí (17,6%); dân tộc thiểu số 58,8%; tỷ lệ đổi mới BTV 64% so với đầu nhiệm kỳ. Như vậy, về cơ bản đáp ứng yêu cầu, hướng dẫn về công tác nhân sự, bảo đảm cơ cấu, tỷ lệ nữ, tính đổi mới trong BCH, BTV Tỉnh ủy khóa tới. 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong 3 ngày từ ngày 1-3/10/2020 với chủ đề "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; huy động tối đa mọi nguồn lực, tạo đột phá để phát triển nhanh, bền vững; phấn đấu đến năm 2025, kinh tế tỉnh Hòa Bình đạt mức trung bình của cả nước”.

                  P.V

Các tin khác


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide

Sáng ngày 19-10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đang ở thăm chính thức Việt Nam.

Hiệu quả công tác kiểm gia, giám sát tại Đảng bộ huyện Lạc Sơn

(HBĐT) - Thời gian qua, huyện Lạc Sơn đã tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát (KT, GS) đồng bộ, toàn diện, đảm bảo đúng quan điểm, phương châm, quy trình và thẩm quyền. Số lượng các cuộc KT, GS của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) tăng dần từng năm theo kế hoạch của tỉnh. Nội dung các cuộc kiểm tra đi vào trọng tâm, trọng điểm, các cuộc giám sát được mở rộng, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ. Góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí, làm trong sạch nội bộ Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên.

Huyện ủy Lạc Thủy đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

(HBĐT) - "Đảng bộ huyện Lạc Thủy đã chú trọng đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả lãnh đạo toàn diện của tổ chức Đảng và đạt được những kết quả nổi bật, hoàn thành 17/19 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, huyện nhiều năm liên tục đứng ở tốp đầu khối thi đua các huyện, thành phố. Đảng bộ huyện tiếp tục chăm lo xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, sớm đưa nhanh các nghị quyết vào cuộc sống, phấn đấu xây dựng huyện đạt tốp đầu phát triển kinh tế của tỉnh" - đồng chí Bùi Văn Trường, Bí thư Huyện ủy Lạc Thủy cho biết.

Đa dạng phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”

(HBĐT) - Trong những năm qua, phong trào thi đua "Cựu chiến binh (CCB) gương mẫu” đã tạo sức lan tỏa trong cán bộ, hội viên CCB. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đã được triển khai nhằm khơi dậy lòng yêu nước, ý chí phấn đấu, tinh thần vượt khó của các thế hệ CCB. Qua đó, góp phần xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh, cải thiện đời sống, vật chất tinh thần của hội viên. 

Phát huy vai trò của người dân tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh

(HBĐT) - "Công tác dân vận của cả hệ thống chính trị đã đạt được những kết quả tích cực, hướng mạnh về cuộc sống, tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của Nhân dân; nâng cao trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu trước Nhân dân. MTTQ, các tổ chức CT-XH tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, sâu sát cơ sở, làm cầu nối quan trọng giữa Đảng với Nhân dân. Động viên Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng” - đồng chí Nguyễn Quang Minh, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cho biết.

Đảng bộ huyện Lạc Sơn: Tạo chuyển biến tích cực trong công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Nhiệm kỳ 2015 - 2020, các cấp ủy Đảng huyện Lạc Sơn đã chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (KTGS), trọng tâm là bám sát quy định tại Điều 30, Điều lệ Đảng. Dưới sự lãnh đạo của BTV Tỉnh ủy, chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy, sự phối kết hợp đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả giữa cấp ủy, UBKT các cấp với các tổ chức liên quan, công tác KTGS của Đảng bộ huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục