(HBĐT) - Với sự tập trung chỉ đạo, chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp, bảo đảm tiến độ, chất lượng, đáp ứng yêu cầu Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị.


Các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, bầu những đồng chí đủ đức, đủ tài, đủ năng lực vào BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 830 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, từ ngày 1/1/2020, Đảng bộ tỉnh có 13 Đảng bộ trực thuộc; 512 tổ chức Đảng, trên 67.000 đảng viên. BTV Tỉnh ủy đã quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW, Kế hoạch số 233-KH/TU về chỉ đạo đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. BTV Tỉnh ủy chọn Đảng bộ huyện Lạc Thủy là đơn vị tổ chức đại hội điểm cấp huyện. Các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy chọn 22 tổ chức cơ sở Đảng để chỉ đạo đại hội điểm. Theo đó, thành lập tổ công tác trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, rút kinh nghiệm để tổ chức đại hội đại trà các chi, Đảng bộ cơ sở.

Với sự tập trung chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy, đến ngày 30/6, 100% tổ chức cơ sở Đảng đã hoàn thành xong việc tổ chức đại hội. Đến ngày 7/8, 13/13 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở. Đầu tháng 10, Đại hội Đảng bộ tỉnh được tổ chức thành công tốt đẹp, cơ bản đáp ứng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của T.Ư.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Tỉnh ủy: Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh, cấp huyện và 509/511 tổ chức Đảng thực hiện đủ 4 nội dung theo Chỉ thị số 35-CT/TW. Đại hội Đảng bộ các cấp thực sự là đại hội của đổi mới, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả. Công tác xây dựng văn kiện đại hội được chuẩn bị đầy đủ, công phu, sát với tình hình thực tế địa phương, bám sát đề cương, hệ thống chỉ tiêu chủ yếu; thể hiện ý chí, khát vọng của Đảng bộ, Nhân dân. Các ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ cấp trên trực tiếp, dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII phát huy trí tuệ, có chất lượng. Công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, chắc chắn, thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch...

BTV Tỉnh ủy đã tổ chức lấy ý kiến của BCH các nội dung: Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch BCH Đảng bộ, BTV Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo phân cấp quản lý cán bộ; định hướng cơ cấu nhân sự BCH Đảng bộ, BTV Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025… Công tác bầu cử thực hiện theo đúng quy chế bầu cử trong Đảng, tôn trọng quyền ứng cử, đề cử của đảng viên, tỷ lệ cán bộ nữ, tuổi trẻ tham gia cấp ủy phù hợp tình hình thực tế địa phương, cơ quan, đơn vị. Kết quả bầu cấp ủy bảo đảm tiêu chuẩn, bầu một lần đủ số lượng; đảm bảo tỷ lệ nữ, tuổi trẻ theo quy định, cơ cấu độ tuổi, người dân tộc thiểu số phù hợp. Kết quả bầu cử BTV, bí thư, phó bí thư cấp ủy đủ số lượng, đúng cơ cấu. Nhân sự trúng cử đa số đều có số phiếu bầu đạt từ 80% trở lên, một số đạt 100% phiếu bầu.

BTV Tỉnh ủy đánh giá: Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã thành công, đáp ứng yêu cầu Chỉ thị số 35-CT/TW là có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng về mọi mặt, nhân sự đáp ứng yêu cầu về đổi mới, trẻ hóa, tỷ lệ cán bộ nữ. Đại hội đã kiểm điểm kết quả thực hiện, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ rõ những khuyết điểm, yếu kém, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, phấn đấu xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày một phát triển.

Lê Chung


Các tin khác


Huyện Cao Phong: Hiệu quả rà soát nhân sự lãnh đạo quản lý các cấp

(HBĐT) - Xác định công tác quy hoạch cán bộ có vai trò đặc biệt quan trọng, bám sát chỉ đạo của T.Ư, của tỉnh, BTV Huyện ủy Cao Phong đã ban hành nhiều văn bản, tiến hành xây dựng quy hoạch nhân sự cấp ủy, nhân sự lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng quy định, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, tạo được kết quả tích cực lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ phát triển KT-XH.

Ðại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam lần thứ 10

Ngày 14-1, tại Hà Nội diễn ra Ðại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật (VHNT) Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020-2025. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự và chỉ đạo Ðại hội. Cùng dự, có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Vũ Ðức Ðam, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể; hơn 260 đại biểu là các cán bộ chủ chốt của 10 hội VHNT chuyên ngành Trung ương; 63 hội VHNT tỉnh, thành phố trong cả nước; các văn nghệ sĩ tiêu biểu, đại diện cho hơn 40 nghìn văn nghệ sĩ ở lĩnh vực VHNT.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bình Phước

Sáng 14-1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bình Phước.

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh: Bảo đảm trật tự an toàn giao thông là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị

(HBĐT) - Chiều 14/1, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện phong trào bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) giai đoạn 2016-2020, năm ATGT 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban ATGT tỉnh chủ trì hội nghị. 

Xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 của các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp và UBND các huyện, thành phố

(HBĐT) - Ngày 13/1, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 84/QĐ-UBND xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 của các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp và UBND các huyện, thành phố.

Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh: Chú trọng công tác phòng, chống tham nhũng

(HBĐT) - "BTV Đảng ủy Khối Các cơ quan (CCQ) tỉnh đã chỉ đạo triển khai, thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng (PCTN), góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị trong Khối" - đồng chí Nguyễn Đức Cường, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh cho biết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục