(HBĐT) - Đảng bộ huyện Lương Sơn đã xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng Đảng, từng bước giải quyết những vấn đề của thực tiễn, nhất là trong quản lý quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường, bảo đảm ANTT, xây dựng huyện Lương Sơn cơ bản đạt các tiêu chí thị xã vào năm 2025, là hạt nhân vùng động lực phía Đông Bắc của tỉnh.Huyện Lương Sơn đẩy mạnh giải phóng mặt bằng để đấu giá đất tăng thu ngân sách Nhà nước.

Đảng bộ huyện có 33 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy với trên 5.800 đảng viên. Đảng bộ huyện thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của T.Ư, của tỉnh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tiếp tục tạo chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao. Huyện uỷ, BTV Huyện uỷ đã ban hành các chỉ thị, nghị quyết đối với công tác quản lý đất đai, khoáng sản, môi trường, trật tự xây dựng; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải phóng mặt bằng… Trên cơ sở phân công các đồng chí trong Thường trực, BTV Huyện ủy chỉ đạo, đôn đốc các chi, đảng bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể cho từng tháng, từng quý để tổ chức triển khai, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ để đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân, cơ quan, đơn vị. Theo đó, các mặt công tác, nhiệm vụ trọng tâm có chuyển biến tích cực. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá do UBND tỉnh giao năm 2022 đã có 2/18 chỉ tiêu hoàn thành, 1 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch, 6 chỉ tiêu và 1 chỉ số được đánh giá hoàn thành bằng và trên 50%, có chỉ tiêu đạt trên 90% kế hoạch…

Huyện đang tập trung huy động các nguồn lực xây dựng đạt tiêu chí thị xã theo Nghị quyết của số 10 của BTV Tỉnh ủy. Theo đó, đã ban hành 7 đề án để triển khai, chỉ đạo lập quy hoạch đô thị, trình Sở Xây dựng thẩm định chương trình phát triển đô thị Lương Sơn; xây dựng giải pháp huy động động nguồn lực thực hiện các tiêu chí nâng cấp các xã lên phường, tiêu chí đô thị loại IV và tiêu chí thị xã Lương Sơn trong tương lai. 8 tháng năm 2022, huyện đạt được những kết quả khả quan. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 14.809 tỷ đồng, đạt 66,1% kế hoạch. Thu ngân sách Nhà nước  478,9 tỷ đồng, đạt 69% dự toán tỉnh giao. Tiến độ giải ngân nguồn vốn ngân sách tỉnh đạt 54,9%. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có bước phát triển. Huyện tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, xây dựng. BTV Huyện ủy đã chỉ đạo kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 2 tổ chức Đảng và 11 đảng viên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản; đã xử lý 2 tổ chức Đảng và 9 đảng viên vi phạm đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật, 2 đảng viên nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm. UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản về việc ngăn chặn, xử lý tình trạng tự ý cải tạo mặt bằng, khai thác đất trái phép trên địa bàn; kết luận thanh tra trách nhiệm của UBND xã Cư Yên và xã Cao Sơn trong thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản, trật tự xây dựng, xử lý kỷ luật 2 tập thể, 9 cá nhân vi phạm. UBND huyện cũng ban hành 9 quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai với số tiền 400 triệu đồng…

Đồng chí Bùi Quang Toàn, Bí thư Huyện ủy cho biết: Thời gian tới, Đảng bộ huyện tiếp tục triển khai toàn diện các nhiệm vụ về xây dựng Đảng, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Phấn đấu đến hết quý III giải ngân đạt 70% kế hoạch. Xây dựng, triển khai các đề án quy hoạch đô thị, đề án huy động nguồn lực xây dựng huyện đạt tiêu chí đô thị loại IV, phấn đấu đến năm 2025 cơ bản đạt tiêu chí thị xã; triển khai đề án huy động nguồn lực xây dựng các xã mở rộng vùng thị trấn đạt tiêu chí đơn vị hành chính cấp phường. Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, trật tự xây dựng; đẩy mạnh cải cách hành chính, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền…


Lê Chung

Các tin khác


Huyện Cao Phong: Đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên hoạt động tích cực, hiệu quả

(HBĐT) - Về xã Bắc Phong (Cao Phong), trước đây đời sống Nhân dân còn nhiều khó khăn, kinh tế chủ yếu thuần nông nên thu nhập thấp, cơ sở vật chất chưa đáp ứng được hết nhu cầu sử dụng của nhân dân. Trong nhiều cuộc họp dân, tiếp xúc cử tri, đối thoại trực tiếp, đội ngũ báo cáo viên (BCV), cộng tác viên (CTV) dư luận xã hội (DLXH) của xã đã nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng chính đáng về việc nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn kịp thời báo cáo cấp uỷ, chính quyền cấp trên đề ra giải pháp. Đến nay, xã Bắc Phong đã đạt chuẩn nông thôn mới với những khởi sắc rõ rệt.

Xã Vĩnh Tiến (Kim Bôi) chung tay thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động

(HBĐT) - Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền, công tác phối hợp của MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức thành viên cùng sự đồng thuận của Nhân dân, các phong trào thi đua, cuộc vận động được triển khai, thực hiện hiệu quả ở xã Vĩnh Tiến (Kim Bôi). Qua đó, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển KT-XH, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Giám sát công tác đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản công tại huyện Lương Sơn

(HBĐT) - Chiều 28/9, đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát tình hình thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ) để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất, đấu giá tài sản công (TSC) trên địa bàn huyện Lương Sơn, giai đoạn 2020 - 2022.

Bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về dân tộc và miền núi

(HBĐT) - Chiều 28/9, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) trên địa bàn tỉnh và đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn được giao kế hoạch năm 2022 theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Chủ động rà soát, đánh giá thủ tục hành chính

(HBĐT) - Thực hiện kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) năm 2022 trên địa bàn tỉnh (Kế hoạch số 07/KH-UBND, ngày 14/1/2022), có 18/19 sở, ban, ngành được giao chủ trì rà soát 153 TTHC trên 18 lĩnh vực (quá trình thực hiện, Sở Nội vụ bổ sung rà soát thêm 4 thủ tục); 10 đơn vị cấp huyện chủ động xây dựng kế hoạch rà soát của địa phương và phối hợp các sở, ban, ngành chủ trì thực hiện rà soát.

HĐND huyện Lạc Thủy họp chuyên đề Kỳ họp thứ 7

(HBĐT) - Ngày 27/9, HĐND huyện Lạc Thủy tổ chứ họp chuyên đề Kỳ họp thứ 7, khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND UBND; các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTT huyện và các đồng chí là đại biểu HĐND huyện khóa XX và lãnh đạo các phòng, ban, ngành huyện cùng dự.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục