(HBĐT) - Ngày 26/9/2022, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tiến hành kỳ họp tháng 9/2022, xem xét, kết luận một số nội dung sau:


1. Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đối với Đảng uỷ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (TTKSBT); chi bộ Phòng Tổ chức - Hành chính, Khoa Dược - Vật tư y tế; chi bộ Phòng Tài chính - Kế toán, phòng Kế hoạch nghiệp vụ thuộc Đảng bộ TTKSBT; đồng chí Kiều Đình Vì, Bí thư Đảng uỷ TTKSBT; đồng chí Bùi Thanh Tuyền, Phó Bí thư chi bộ Phòng Tài chính - Kế toán, phòng Kế hoạch nghiệp vụ, UBKT Đảng uỷ Khối nhận thấy:

- Đảng uỷ TTKSBT chưa kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo một số chi bộ trực thuộc thực hiện kiểm tra, giám sát (KTGS) đảng viên theo kế hoạch đã xây dựng. Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy đã buông lỏng việc lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu KTGS dẫn đến việc TTKSBT khi thực hiện đấu thầu đối với 2 gói thầu mua sắm sinh phẩm xét nghiệm, test kháng nguyên SARS-CoV-2 do TTKSBT Hòa Bình ký với Công ty CP công nghệ Việt Á đã vi phạm quy định về các điều cấm trong công tác đấu thầu. Những khuyết điểm, vi phạm của Đảng uỷ TTKSBT đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật, UBKT Đảng ủy Khối đề nghị BTV Đảng ủy Khối thi hành kỷ luật theo thẩm quyền. BTV Đảng ủy Khối sau khi xem xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm và căn cứ vào các quy định của Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật Đảng ủy TTKSBT bằng hình thức khiển trách.

- Chi bộ Phòng Tổ chức - Hành chính, Khoa Dược - Vật tư y tế và chi bộ Phòng Tài chính - Kế toán, phòng Kế hoạch nghiệp vụ thuộc Đảng bộ TTKSBT đã thiếu KTGS đối với đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là trong việc tham mưu phối hợp tổ chức đấu thầu thuốc, vật tư sinh phẩm, vắc xin. Từ đó, dẫn đến việc TTKSBT khi thực hiện đấu thầu đối với 2 gói thầu mua sắm sinh phẩm xét nghiệm, test kháng nguyên SARS-CoV-2 do TTKSBT Hòa Bình ký với Công ty CP công nghệ Việt Á đã vi phạm quy định về các điều cấm trong công tác đấu thầu; chi bộ có cán bộ, đảng viên vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến mức phải thi hành kỷ luật. Những khuyết điểm, vi phạm của chi bộ Phòng Tổ chức - Hành chính, Khoa Dược - Vật tư y tế; chi bộ Phòng Tài chính - Kế toán, phòng Kế hoạch nghiệp vụ thuộc Đảng bộ TTKSBT đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, UBKT Đảng uỷ Khối quyết định thi hành kỷ luật đối với chi bộ Phòng Tổ chức - Hành chính, Khoa Dược - Vật tư y tế; chi bộ Phòng Tài chính - Kế toán, phòng Kế hoạch nghiệp vụ bằng hình thức khiển trách.

- Đối với đồng chí Kiều Đình Vì, Bí Thư Đảng ủy, Giám đốc TTKSBT chịu trách nhiệm chính với những khuyết điểm của Đảng ủy, cụ thể: Chưa kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo một số chi bộ trực thuộc thực hiện KTGS đảng viên theo kế hoạch đã xây dựng. Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy đã buông lỏng việc lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu KTGS dẫn đến việc TTKSBT khi thực hiện đấu thầu đối với 2 gói thầu mua sắm sinh phẩm xét nghiệm, test kháng nguyên SARS-CoV-2 do TTKSBT Hòa Bình ký với Công ty CP công nghệ Việt Á đã vi phạm quy định về các điều cấm trong công tác đấu thầu.Những khuyết điểm, vi phạm của đồng chí Kiều Đình Vì đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, UBKT Đảng uỷ Khối quyết định thi hành kỷ luật đối với đồng chí Kiều Đình Vì bằng hình thức cảnh cáo.

- Đối với đồng chí Bùi Thanh Tuyền, Phó Bí thư chi bộ Phòng Tài chính - Kế toán, phòng Kế hoạch nghiệp vụ, được phân công phụ trách công tác KTGS, đồng chí chịu trách nhiệm chính trong việc chi bộ xây dựng kế hoạch KTGS đảng viên chưa đảm bảo theo yêu cầu; chưa thực hiện KTGS đảng viên theo kế hoạch đã xây dựng. Với trách nhiệm làm Trưởng phòng Tài chính - Kế toán,đồng chí đã thiếu trách nhiệm trong việc lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế toán thực hiện nhiệm vụ giúp Giám đốc TTKSBT xây dựng kế hoạch và triển khai, giám sát việc thực hiện các dự án mua sắm sinh phẩm xét nghiệm, test kháng nguyên SARS-CoV-2. Từ đó, dẫn đến việc TTKSBT khi thực hiện đấu thầu đối với 2 gói thầu mua sắm sinh phẩm xét nghiệm, test kháng nguyên SARS-CoV-2 do TTKSBT Hòa Bình ký với Công ty CP công nghệ Việt Á đã vi phạm quy định về các điều cấm trong công tác đấu thầu.Những khuyết điểm, vi phạm của đồng chí Bùi Thanh Tuyền đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, UBKT Đảng uỷ Khối quyết định thi hành kỷ luật đối với đồng chí Bùi Thanh Tuyền bằng hình thức cảnh cáo.

UBKT Đảng ủy Khối yêu cầu Đảng ủy TTKSBT chỉ đạo việc kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến những sai phạm và việc kỷ luật hành chính theo quy định.

2. Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với chi bộ Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - thăm dò chức năng và đồng chí Ngô Thị Phượng, Phó Bí thư Đảng uỷ TTKSBT, UBKT Đảng uỷ Khối nhận thấy:

- Chi bộ Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - thăm dò chức năng xây dựng kế hoạch KTGS đảng viên chưa đảm bảo theo yêu cầu (không có nội dung, đối tượng cụ thể); chưa thực hiện KTGS đảng viên theo kế hoạch đã xây dựng.

- Đồng chí Ngô Thị Phượng, Phó Bí thư Đảng uỷ TTKSBT với trách nhiệm làm Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Giám đốc TTKSBT chịu một phần trách nhiệm với những khuyết điểm của Đảng ủy TTKSBT. Những khuyết điểm, vi phạm của chi bộ Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - thăm dò chức năng và đồng chí Ngô Thị Phượng chưa đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật. UBKT Đảng uỷ Khối yêu cầu chi bộ và đồng chí Ngô Thị Phượng nghiêm túc kiểm điểm sâu sắc, rút kinh nghiệm. 


P.V (TH)

Các tin khác


Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho cấp uỷ viên các cấp

(HBĐT) - Từ ngày 24-25/11, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2022. Đây là đợt tập huấn thứ 2 theo Thông báo số 106-TB/ĐUK với trên 300 học viên là cấp uỷ viên các cấp trong Đảng bộ khối.

Nhìn lại công tác tổ chức đại hội chi bộ tại Đảng bộ huyện Lạc Sơn

(HBĐT) - "Ngay sau khi có hướng dẫn của Huyện ủy Lạc Sơn, Đảng ủy xã Thượng Cốc đã ban hành kế hoạch chi tiết, chọn chi bộ xóm Đồng Tâm để tổ chức đại hội điểm. Từ ngày 6 - 28/7, 18/18 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã đã hoàn thành việc tổ chức đại hội chi bộ (ĐHCB) nhiệm kỳ 2022 - 2025. Thượng Cốc cũng là địa phương hoàn thành việc tổ chức ĐHCB đầu tiên của huyện.

Tầm nhìn chiến lược của Đảng và Bác Hồ trong chỉ đạo làm nên thắng lợi

Với bản chất hiếu chiến và ngoan cố, đế quốc Mỹ đã phá vỡ đàm phán và bí mật lập kế hoạch chuẩn bị chiến dịch mang mật danh Linebacker II" vào đánh phá Hà Nội, Hải Phòng cuối tháng 12/1972. Nhưng với tầm nhìn chiến lược, Đảng và Bác Hồ đã dự đoán trước được âm mưu và thủ đoạn đó của địch, nên đã lãnh đạo, chỉ đạo quân và dân ta chủ động mở chiến dịch phòng không (CDPK) đánh bại cuộc tập kích đường không (TKĐK) chiến lược bằng B-52 của địch, làm nên Chiến thắng "Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không".

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về truyền thông chính sách

Chiều 24/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác truyền thông chính sách với chủ đề "Nhận thức-Hành động-Nguồn lực".

Huyện Đà Bắc tổ chức hội nghị báo cáo viên chuyên đề “Công tác phòng chống tham nhũng; mối quan hệ Việt Nam – Trung Quốc”

(HBĐT) - Ngày 24/11, Huyện ủy Đà Bắc đã tổ chức hội nghị Báo cáo viên chuyên đề "Công tác phòng chống tham nhũng; mối quan hệ Việt Nam – Trung Quốc”. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ huyện đến 17 điểm cầu các xã, thị trấn.

Đảng bộ huyện Yên Thủy: Khai trừ 4 đảng viên ra khỏi Đảng vì vi phạm quy định pháp luật

(HBĐT) - UBKT Huyện ủy Yên Thủy vừa có quyết định thi hành kỷ luật 4 đảng viên bằng hình thức khai trừ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục