Đại tá Đỗ Thanh Bình 
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh 

 (HBĐT) - Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BCA, ngày 19/5/2018 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy”, trong những năm qua, các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã lan toả sâu rộng trong toàn lực lượng Công an tỉnh, động viên cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) khắc phục khó khăn, đoàn kết, thi đua lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc. Thông qua các phong trào, cuộc vận động đã xuất hiện nhiều cách làm hay, hiệu quả, nhiều gương người tốt, việc tốt, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, được các cấp khen thưởng, Nhân dân khen ngợi.


Đại tá Đỗ Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá vụ án buôn bán, vận chuyển ma túy và lưu hành tiền giả tháng 9/2022.

Quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 04 của Bộ Công an, Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong toàn lực lượng Công an tỉnh nhằm rèn luyện tư thế, lễ tiết, tác phong, lề lối làm việc, từ đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác. Để việc thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy đi vào thực chất, Công an tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo, ban hành chương trình hành động để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Tổ chức tốt các đợt sinh hoạt, học tập, nghiên cứu về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người để mỗi CB, CS thấm nhuần lời dạy của Bác, lấy đó làm kim chỉ nam cho quá trình rèn luyện, học tập, công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, gắn bó mật thiết với Nhân dân.

Để việc thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp, trước hết là vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, thủ trưởng đơn vị. Quán triệt phương châm "nói đi đôi với làm”, việc học tập và làm theo Bác phải được thể hiện trong công việc cụ thể, hằng ngày của mỗi CB, CS, tránh tình trạng hô khẩu hiệu, "phát” nhưng không "động”, không tạo được hiệu ứng lan tỏa của các phong trào. Trong công việc, đạo đức, lối sống của từng CB, CS Công an tỉnh đã có sự sự chuyển biến tích cực trong tu dưỡng, rèn luyện; đoàn kết nội bộ được tăng cường; thực hiện nghiêm chế độ làm việc, kỷ luật trong công tác, chiến đấu; thực hiện chế độ thông tin báo cáo, sử dụng trang phục, tư thế, lễ tiết, tác phong nghiêm túc, chính quy; chào hỏi, xưng hô, ứng xử có văn hóa; nội vụ vệ sinh ngăn nắp, gọn gàng. Đến nay, đã có 49 mô hình, 47 điển hình được đăng ký xây dựng giai đoạn 2020 - 2026; hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được ghi sổ vàng đơn vị; hơn 1 nghìn lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.

Với phương châm hành động "Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, "Mỗi ngày làm một việc tốt vì Nhân dân”, các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã góp phần quan trọng nêu cao tinh thần trách nhiệm vì Nhân dânphục vụ; khích lệ, động viên CB, CS khắc phục khó khăn, gian khổ, nỗ lực, cố gắng vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh.

Lực lượng An ninh nhân dân thường xuyên bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, không để xảy ra "đột xuất, bất ngờ”. Tập trung đấu tranh ngăn chặn hoạt động phức tạp của các đối tượng tham gia tổ chức khủng bố "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” và các đối tượng chống đối trên địa bàn, không để đối tượng hoạt động gây rối an ninh trật tự (ANTT). CB, CS làm công tác tiếp dân thực hiện phương châm "hết việc chứ không hết giờ”, phấn đấu giải quyết hết công việc cho tổ chức, công dân tới liên hệ trong ngày. Lực lượng Cảnh sát bảo vệ, cơ động, Cảnh sát 113, các tổ công tác đảm bảo ANTT tăng cường tuần tra, canh gác trên mọi nẻo đường với tinh thần "thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi”. Lực lượng Cảnh sát điều tra đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, liên tục mở các đợt tấn công, trấn áp tội phạm, nâng tỷ lệ điều tra, khám phá án, nhất là đối với những vụ án nghiêm trọng, phức tạp. Giai đoạn 2017 - 2023 đã điều tra, khám phá 2.719/3.253 vụ phạm pháp hình sự, đạt 85,43%; án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 97%. Tập trung phối hợp điều tra khám phá nhanh các vụ trọng án và chuyên án lớn, thu hồi nhiều tài sản có giá trị lớn, được Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng thường xuyên được đổi mới, nhất là trong việc rèn luyện kỷ luật, kỷ cương và chấp hành điều lệnh Công an nhân dân (CAND). Công an tỉnh quán triệt, thực hiện nghiêm cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ” gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hoá” trong nội bộ. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy CAND. Phát động CBCS thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong công tác, sinh hoạt. Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện đại phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng đội ngũ CB, CS có tư duy đổi mới, tinh thông nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật được siết chặt, tinh thần trách nhiệm, tác phong làm việc, phong cách ứng xử của CB, CS ngày càng được nâng cao. Thông qua đó đã xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực công tác, chiến đấu được Nhân dân gửi thư khen ngợi. Các hoạt động xã hội, từ thiện được đẩy mạnh, CB, CS toàn lực lượng Công an tỉnh tích cực đóng góp, ủng hộ các quỹ "Nghĩa tình đồng đội”, vì người nghèo, vì nạn nhân chất độc da cam, đền ơn - đáp nghĩa, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng; thăm hỏi, tặng quà người nghèo, gia đình chính sách với số tiền trên 11.230 triệu đồng. Tổ chức nhiều đợt tình nguyện ủng hộ tại các tỉnh miền Trung bị thiên tai, lũ lụt và dịch Covid-19 ở các tỉnh miền Nam hơn 400 triệu đồng..., được các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân ghi nhận.

Trong những năm qua, việc thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy CAND ở Công an Hòa Bình đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được lan tỏa mạnh mẽ trong CB, CS, qua đó xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân lập công xuất sắc, được các cấp khen thưởng. Đã có 1.880 lượt tập thể, 4.182 lượt cá nhân được Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh và các cấp khen thưởng. Trong đó, 3 Huân chương Chiến công; 52 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; 12 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 290 bằng khen của Bộ Công an và UBND tỉnh. Ngoài ra có hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân được các Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ, Công an tỉnh và các sở, ngành, địa phương khen thưởng; Nhân dân gửi hàng trăm thư khen ngợi, biểu dương CBCS Công an tỉnh.

Có thể khẳng định, ở đâu, khi nào mỗi đơn vị, mỗi CB, CS Công an tỉnh quán triệt sâu sắc các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phong trào "CAND học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy” thì ở đó, khi đó ANTT được đảm bảo, lực lượng Công an được Nhân dân tin yêu, hết lòng ủng hộ, góp phần mang lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho Nhân dân.


Các tin khác


Đảng bộ thị trấn Lương Sơn xây dựng Đảng vững mạnh

(HBĐT) - Từ việc triển khai toàn diện công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) đã góp phần quan trọng để Đảng bộ thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn) nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng (TCĐ), lãnh đạo hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị, xây dựng thị trấn Lương Sơn từng bước đạt tiêu chí đơn vị hành chính cấp phường vào năm 2025.

Ngày 2/6, Chính phủ trình Quốc hội dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi)

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ sẽ trình bày trước Quốc hội Tờ trình về dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi).

Việt Nam và Australia hướng tới khuôn khổ hợp tác mới

Trải qua 50 năm kể từ khi quan hệ ngoại giao được thiết lập đến nay, mối quan hệ giữa Việt Nam và Australia ngày càng phát triển và thu được nhiều thành quả thực chất.

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV: Nhận diện khó khăn, tìm giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Chiều 1/6, tại phiên thảo luận của Quốc hội về vấn đề thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã tham gia giải trình, làm rõ thêm một số ý kiến của các đại biểu Quốc hội.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình: Cần cơ chế đặc thù khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

(HBĐT) - Tuần làm việc thứ hai, Quốc hội khóa XV đã dành 1,5 ngày để thảo luận tại Hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục