(HBĐT) - Cuối tháng 5 vừa qua, chúng tôi về xã Hương Nhượng (Lạc Sơn). Xã đã hoàn thành việc kiểm điểm kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tập trung triển khai các nội dung, giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu xây dựng Đảng, phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2023. Trong đó có một nội dung quan trọng về công tác chính trị tư tưởng là triển khai đợt học tập, sinh hoạt chính trị tư tưởng về tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.Cán bộ, đảng viên xã Hương Nhượng (Lạc Sơn) tìm hiểu nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Đồng chí Đỗ Văn Bảng, Bí thư Đảng ủy xã Hương Nhượng cho biết: Đảng bộ xã có 219 đảng viên, sinh hoạt tại 8 chi bộ. Việc triển khai tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư trước tiên được thực hiện ở đảng ủy, cấp ủy các chi bộ, đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, sau đó lan tỏa rộng ra Nhân dân trên địa bàn xã. Việc triển khai chú trọng liên hệ với thực tiễn của cơ quan, đơn vị. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị trong học tập, tuyên truyền, triển khai việc thực hiện đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng này. Quan điểm đưa nội dung cốt lõi của tác phẩm vào trong sinh hoạt của cấp ủy, sinh hoạt chi bộ hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề của từng chi bộ.

Thực hiện Kế hoạch số 164-KH/TU, ngày 10/4/2023 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về triển khai đợt học tập, sinh hoạt chính trị tư tưởng về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, BTV Huyện ủy Lạc Sơn đã xây dựng kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng trong toàn Đảng bộ huyện. Với mục tiêu làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc tư tưởng lãnh đạo, quan điểm xuyên suốt chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của đồng chí Tổng Bí thư trong tác phẩm. Qua đó tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí, hành động trong Đảng, cả hệ thống chính trị và Nhân dân "trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đồng thời củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự nghiệp cách mạng của Đảng ta.

Đồng chí Trần Công Lâm, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lạc Sơn cho biết: BTV Huyện ủy chỉ đạo việc tổ chức đợt sinh hoạt phải được triển khai nghiêm túc, thường xuyên, sâu rộng tới từng chi bộ, tuyên truyền, phổ biến đến các tầng lớp nhân dân. Hình thức tổ chức phong phú, đa dạng, sáng tạo, hiệu quả, tiết kiệm, gắn với các hoạt động triển khai đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các sự kiện chính trị của đất nước, địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc triển khai đợt sinh hoạt phải được tổ chức thường xuyên, tập trung cao điểm vào dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước như: Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh mùng 2/9… Các hình thức triển khai cần được tổ chức sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị. Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các ứng dụng nền tảng mạng xã hội; tuyên truyền miệng của lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên, của cán bộ, đảng viên. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội sẽ tăng cường phổ biến, tuyên truyền, giới thiệu nội dung tác phẩm, đồng thời phối hợp các cơ quan liên quan đấu tranh, phản bác luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.


Dương Liễu

Các tin khác


Phát triển nhanh, bền vững và toàn diện vùng Trung du, miền núi phía Bắc

(HBĐT) - UBND tỉnh Hòa Bình vừa phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư đăng cai tổ chức Hội nghị lần thứ nhất Hội đồng điều phối vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Hội nghị có sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, sự tham gia của 6 bộ, ngành T.Ư và 14 tỉnh thuộc vùng Trung du, miền núi phía Bắc. Diễn ra trong 1 buổi sáng nhưng với tâm huyết và trí tuệ, có thể nói, hội nghị đã tìm ra tiếng nói, giải pháp chung nhằm liên kết, thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững và toàn diện vùng Trung du, miền núi phía Bắc.

Huyện Cao Phong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh

(HBĐT) - Nhiều năm nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong tăng cường chỉ đạo quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, thông qua đó góp phần quan trọng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

Củng cố tình hữu nghị Việt Nam-Brazil

Trải qua chặng đường hơn 30 năm, tình hữu nghị và đoàn kết giữa Việt Nam và Brazil ngày càng phát triển mạnh mẽ, với nền tảng là mối quan hệ cân bằng và tôn trọng lẫn nhau. Hai nước đang nỗ lực thúc đẩy hiệu quả hợp tác sâu rộng hơn nữa trong nhiều lĩnh vực, đồng thời củng cố vai trò đối tác chủ chốt của nhau ở hai khu vực Ðông Nam Á và Mỹ Latin.

Huyện Lương Sơn ra mắt mô hình “ Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”

(HBĐT) - Ngày 22/9, Ban chỉ đạo phong trào thi đua "Dân vận khéo” phối hợp UBND huyện Lương Sơn tổ chức ra mắt mô hình "Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện.

Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người gắn với phát triển văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Hòa Bình

(HBĐT) - Sáng 22/9, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị trực tuyến chuyên đề về "Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người gắn với phát triển văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Hòa Bình”. 

Đảng bộ thị trấn Chi Nê quan tâm phát triển đảng viên

(HBĐT) - Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ thị trấn Chi Nê (Lạc Thủy) phấn đấu kết nạp 60 đảng viên mới. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ thị trấn kết nạp được 29 đảng viên. Đảng bộ xác định trong thời gian tới tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm bồi dưỡng tạo nguồn, hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục