( HBĐT)- Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 13 (ngày 29/9/2023) của đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy


Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc hội nghị.

Thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,

Thưa các đồng chí đại diện các Ban xây dựng Đảng Trung ương,

Thưa các đồng chí dự hội nghị,

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa; hôm nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khai mạc hội nghị lần thứ 13 để bàn, thảo luận và cho ý kiến đối với các nội dung theo chương trình vừa được Ban Chấp hành thông qua. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đại biểu về dự hội nghị; xin gửi tới các đồng chí lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Sau đây, tôi xin phát biểu một số ý kiến có tính chất gợi mở, nêu vấn đề để các đồng chí nghiên cứu, thảo luận.

I- Báo cáo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023

Chín tháng đầu năm 2023, Đảng bộ tỉnh triển khai nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp; xung đột giữa Nga và Ukraine cùng với hậu qu đại dịch Covid-19 kéo dài, biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế toàn cầu. Quán triệt chỉ đạo của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, với quyết tâm chính trị cao, triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ, đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực.

Công tác xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được triển khai thực hiện hiệu quả. Đón, tiếp Đoàn công tác của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Ban, Bộ, Ngành Trung ương thăm, làm việc tại tỉnh. Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các văn kiện của Trung ương, của tỉnh; sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Ban hành, thay thế Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy; Quy định phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy chế làm việc của Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm tốt công tác phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tiêu cực. Điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử 28 đồng chí. Tuyển chọn, mở lớp đào tạo, bồi dưỡngcán bộ tham gia Đề án số 10-ĐA/TU. Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, chất lượng sinh hoạt chi bộ. Công tác kiểm tra, giám sát; xử lý kỷ luật đảng được tiến hành chặt chẽ, nghiêm minh, có tác dụng giáo dục, răn đe, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Duy trì, nhân rộng các mô hình "dân vận khéo”; đẩy mạnh dân vận chính quyền. Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân, Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028; ban hành Chỉ thị lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2024-2029.

Lãnh đạo thực hiện quyết liệt các đột phá chiến lược. Rà soát, hoàn thiện: Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, huy động, lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư các dự án hạ tầng trọng điểm, ưu tiên đầu tư phát triển vùng động lực, kết cấu hạ tầng giao thông, khu, cụm công nghiệp, đô thị, khu, điểm du lịch quốc gia. Tổ chức giao ban chuyên đề: "Tỉnh Hòa Bình đồng hành với các doanh nghiệp để cùng phát triển”; "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy dịch vụ công, trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức, phát huy trách nhiệm người đứng đầu trong điều hành, quản lý thực thi công vụ nhằm cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh”. Khởi công một số dự án trọng điểm như: Đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội, cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu); tuyến cáp treo Hương Bình tại xã Phú Lão, huyện Lạc Thủy và xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội.

Mặc dù kinh tế gặp nhiều khó khăn nhưng một số lĩnh vực đạt kết quả khá, Tăng trưởng kinh tế ước tăng 0,15% (số liệu của Tổng cục Thống kê. Trên cơ sở đó, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh sẽ có báo cáo bổ sung để trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh); thu ngân sách Nhà nước ước đạt 2.643 tỷ đồng, đạt 36% so với Nghị quyết, bằng 70% so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu ước đạt 1.225 triệu USD, tăng 15,9% so với cùng kỳ, bằng 72,26% kế hoạch năm. Có 282 doanh nghiệp thành lập mới, vốn đăng ký là 3.724,5 tỷ đồng (tăng 82% doanh nghiệp, 52% vốn đầu tư so với cùng kỳ). Có 32 dự án đầu tư trong nước được chấp thuận chủ trương đầu tư nâng tổng số dự án đầu tư lên 736 dự án. Đến 31/8/2023, giải ngân vốn đầu tư công là 1.328 tỷ đồng, đạt 13% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và kế hoạch vốn đã giao chi tiết cho các dự án; dự kiến đến 30/9/2023 đạt 20% kế hoạch vốn giao. Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư được quan tâm. Tháo gỡ khó khăn trong mua sắm thuốc, vật tư y tế phục vụ chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Tỷ lệ thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT đạt 99,31%. Giải quyết việc làm cho 13.365 lao động, đạt 83,5% kế hoạch; tỷ lệ tham gia Bảo hiểm y tế đạt 90,4%. Quan tâm bảo vệ, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc, đặc biệt là dân tộc Mường và nền "Văn hóa Hòa Bình”. Chương trình mục tiêu quốc gia được quan tâm thực hiện. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; tổ chức thành công diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó thảm họa thiên tai, động đất và tìm kiếm cứu nạn. Công tác đối ngoại tiếp tục được mở rộng.

Trên cơ sở Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 05/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Kết luận số 912-KL/TU, ngày 28/8/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và tình hình thực tiễn tại các ngành, lĩnh vực, địa phương; đề nghị các đồng chí thảo luận tham gia ý kiến và quan tâm một số nội dung sau:

(1) Các giải pháp toàn diện trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, phát huy đoàn kết nội bộ, tạo thống nhất, đồng thuận trong Nhân dân. Đặc biệt là giải pháp khắc phục hạn chế: Một số cơ quan tổ chức nghiên cứu, học tập nghị quyết của Đảng còn mang tính hình thức; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hiệu quả chưa cao. Việc nắm tình hình dư luận xã hội có lúc, có nơi chưa chủ động, kịp thời. Vẫn còn cán bộ, đảng viên các cấp nhận trách nhiệm chính trị, có vi phạm phải xử lý. Một số ít tổ chức cơ sở đảng chưa quan tâm đúng mức công tác phát triển đảng viên. Việc tự kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm trong nội bộ, phát hiện dấu hiệu vi phạm để đề xuất kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm thông qua công tác giám sát thường xuyên, chuyên đề còn ít. Công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội có mặt còn hạn chế.

(2) Giải pháp thực hiện quyết liệt, hiệu quả 04 nhiệm vụ đột phá chiến lược; hoàn thành, tổ chức thực hiện Quy hoạch tỉnh; rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch xây dựng; hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện hạ tầng các cụm công nghiệp đã có vốn, đang hoạt động, khắc phục tình trạng chậm giải phóng mặt bằng để đẩy mạnh thu hút đầu tư. Phát triển vùng động lực và giải pháp đầu tư hạ tầng, xây dựng thành phố Hòa Bình đạt tiêu chuẩn đô thị loại II, thị trấn Lương Sơn lên thị xã.

(3) Nghiên cứu giải pháp: Phân cấp quản lý Nhà nước theo tinh thần của Chính phủ về đẩymạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý Nhà nước; thực hiện hiệu quả Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về kinh tế, xã hội; tập trung giải ngân hết vốn đầu tư công năm 2023; cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng thu hút đầu tư. Kiên quyết thu hồi các dự án không triển khai, chậm triển khai, vi phạm để thu hút các nhà đầu tư có thực lực. Giải quyết vướng mắc trong giải phóng mặt bằng; kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đặc biệt là dự án trọng điểm. Hoàn thiện hạ tầng các khu, cụm công nghiệp. Các giải pháp nhằm tăng thu ngân sách Nhà nước; cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Nâng cao năng lực quản lý tài nguyên môi trường, đất đai.

(4) Thúc đẩy quảng bá, xúc tiến, đa dạng hóa thị trường, sản phẩm du lịch; các hoạt động văn hóa, thể thao, bảo tồn di sản văn hóa dân tộc Mường và nền văn hóa Hòa Bình; đẩy mạnh giáo dục, đào tạo, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, đảm bảoan sinh xã hội; lồng ghép, sử dụng hiệu quả nguồn vốn 3 Chương trình Mục tiêu Quốc gia, nhất là chương trình phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nhiệm vụ thông tin, truyền thông tạo sự thống nhất, đồng thuận trong hệ thống chính trị và cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số. Các vấn đề liên quan đến công tác dân tộc, tôn giáo, các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi lợi dụng tôn giáo để chống phá Đảng, nhà nước.

II- Báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về kết quả giải ngân vốn đầu tư công và tình hình thu ngân sách Nhà nước: (1) Giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng đầu năm thấp, đặc biệt là các dự án sử dụng nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, vốn nước ngoài ODA và vốn Chương trình phục hồi,phát triển kinh tế, xã hội. Đến 31/8/2023 là 1.328 tỷ đồng, đạt 13% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và số kế hoạch vốn đã được giao chi tiết cho các dự án; dự kiến đến 30/9/2023 đạt 20% kế hoạch vốn giao.

(2) Thu ngân sách Nhà nước khó khăn, đến 30/9/2023 tổng thu ngân sách ước đạt 2.643 tỷ đồng, đạt 36% so với Nghị quyết, bằng 70% so với cùng kỳ. Thu tiền sử dụng đất và thu từ bán tài sản dôi dư theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP,ngày 31/12/2017 của Chính phủ đạt khoảng 8% kế hoạch năm. Các dự án còn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, định giá đất; quy trình, thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng, đất lúa mất nhiều thời gian, chậm hoàn thành; các dự án giao thông chưa giải quyết dứt điểm tình trạng khó khăn về đất đắp. Nguồn thu sử dụng đất không đảm bảo, không có nguồn vốn bố trí cho các công trình, dự án.

III-Sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 22-CTr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp: Sau 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 22-CTr/TU, chínhsách tiền lương đã được các cấp ủy, chính quyền thực hiện kịp thời, đúng nguyên tắc, đối tượng; góp phần cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng; tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giảm biên chế giai đoạn 2015 - 2021. Từng bước cải thiện đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động; tạo động lực, niềm tin tích cực, tận tụy, gắn bó, cống hiến và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đề nghị các đồng chí tập trung phân tích hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp: (1) Giải pháp tài chính, ngân sách tạo nguồn lực cho cải cách chính sách tiền lương. (2) Tiếp tục rà soát, bố trí, sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo vị trí việc làm, tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức; cán bộ, công chức cấp xã. (3) Thực hiện quyết liệt, hiệu quả kế hoạch tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. (4) Tập trung cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức nhằm cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh….

Thưa các đồng chí,

Những vấn đề Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 13 bàn, thảo luận, quyết định có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hoạch định chiến lược phát triển trong thời gian tới. Đề nghị các đồng chí phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, sôi nổi thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng để Hội nghị đạt được kết quả cao nhất.Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 13. Chúc hội nghị thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

(*) Đầu đề do Báo Hòa Bình đặt.
Các tin khác


Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Đổi mới, Chủ tịch Đảng Cộng sản Brazil

Sáng 28/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Đổi mới, Chủ tịch Đảng Cộng sản Brazil Luciana Santos đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản liên quan

Ngày 28/11, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản liên quan theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối đến 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố. PGS,TS Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Ban Pháp chế (HĐND tỉnh): Thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVII

Ngày 27/11, Ban Pháp chế (HĐND tỉnh) tổ chức hội nghị thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 (Kỳ họp thứ 17), HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Quách Thế Ngọc, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế chủ trì hội nghị.

UBND tỉnh làm việc với các tổ chức hội quần chúng cấp tỉnh

Ngày 27/11, UBND tỉnh tổ chức hội nghị làm việc giữa lãnh đạo tỉnh với các tổ chức hội quần chúng cấp tỉnh năm 2023. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng lên đường thăm chính thức Nhật Bản

Ngày 26/11, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam lên đường thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 27-30/11.

Dân vận chính quyền để phục vụ nhu cầu doanh nghiệp và người dân

Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (BTVTU) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, gắn công tác dân vận (CTDV) chính quyền với các nhiệm vụ phát triển KT-XH và đạt được những kết quả quan trọng. Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị nghiêm túc quán triệt, cụ thể hoá bằng chương trình, kế hoạch thực hiện CTDV phù hợp với nhiệm vụ. Bộ máy chính quyền phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Mô hình chính quyền thân thiện góp phần khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), tạo niềm tin, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục