(HBĐT) - Ngày 24/3, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) quý I, triển khai nhiệm vụ, giải pháp quý II/2020. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận hội nghị.

Bước vào năm 2020, Chương trình xây dựng NTM tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh, qua đó thúc đẩy chương trình tiếp tục có sự chuyển biến tích cực. Trong quý I, các nội dung trọng tâm của chương trình được triển khai hiệu quả, mang lại kết quả rõ nét. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, lan tỏa đến nhận thức của cán bộ các cấp và nhân dân. Hệ thống hạ tầng nông thôn phát triển mạnh mẽ, làm thay đổi bộ mặt nhiều vùng nông thôn. Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu lĩnh vực nông nghiệp đã và đang được thực hiện quyết liệt tại các địa phương, các dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị được triển khai bước đầu đạt hiệu quả.

Năm 2020, tổng số vốn đầu tư ngân sách T.Ư cấp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM là 720.060 triệu đồng; trong đó, vốn đầu tư 565.560 triệu đồng, vốn sự nghiệp 154.500 triệu đồng. UBND tỉnh đã ban hành quyết định phân bổ chi tiết vốn sự nghiệp của chương trình đợt 1 và quyết định phê duyệt Kế hoạch phân bổ chi tiết vốn đầu tư đợt 1. Đến nay, toàn tỉnh có 88/191 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 46% tổng số xã (sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính, có 53/131 xã đạt chuẩn NTM, đạt 40,5%).

Tuy nhiên, thực hiện chương trình còn nhiều khó khăn. Sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính, công tác quy hoạch các xã đạt chuẩn NTM phải điều chỉnh theo địa giới hành chính mới; kết quả thực hiện các tiêu chí NTM phải tổ chức rà soát, đánh giá lại thực trạng, một số tiêu chí ở các xã không duy trì được kết quả đạt chuẩn. Việc thực hiện, công nhận đạt tiêu chí thu nhập và hộ nghèo trong Bộ tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu và vườn mẫu gặp khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ công nhận ở một số địa phương chưa đạt yêu cầu đề ra...

Trong thời gian tới, Chương trình MTQG xây dựng NTM tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục tuyên truyền, truyền thông thực hiện cuộc vận động xã hội sâu rộng về xây dựng NTM; Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống Ban chỉ đạo và Văn phòng điều phối xây dựng NTM các cấp; Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống dân cư nông thôn; Rà soát, điều chỉnh quy hoạch theo địa giới hành chính sau khi sắp xếp đơi vị hành chính...

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Các cấp, ngành, đoàn thể cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nhận thức rõ vai trò chủ thể để tích cực tham gia xây dựng NTM. Các huyện ưu tiên bố trí nguồn lực để điều chỉnh quy hoạch các xã sáp nhập. Rà soát tiêu chí của xã đạt chuẩn và xã chưa đạt chuẩn để có giải pháp thực hiện đối với tiêu chí chưa đạt.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2020, tỉnh phấn đấu có 7 xã về đích NTM, đặc biệt, huyện Đà Bắc phấn đấu 2 xã đạt chuẩn không trong kế hoạch của tỉnh, do vậy, đề nghị các ngành chức năng bố trí nguồn lực vốn trung hạn trong xây dựng NTM hỗ trợ cho các xã. Các địa phương tiếp tục đẩy mạnh sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng các sản phẩm OCOP. Đồng thời chú trọng cải tạo giống đối với các loại cây chủ lực để nâng cao chất lượng, hướng tới thị trường là Thủ đô Hà Nội...


H.N

Các tin khác


Phát triển vùng mía tím Hòa Bình - cần giải pháp căn cơ

Bài 1 - Thực trạng mía tím Hòa Bình
(HBĐT) - Mía tím hiện chiếm khoảng 7% tổng diện tích trồng cây hàng năm của tỉnh. Nếu tính bình quân giá trị thu nhập, mỗi ha mía tím bằng 1,3 -1,5 ha canh tác so với nhiều cây trồng khác. Đây cũng là lý do nhiều nông dân trong tỉnh vẫn lựa chọn mía tím là cây trồng lợi thế.

Nông dân huyện Tân Lạc chung sức xây dựng nông thôn mới

(HBĐT) - Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân huyện Tân Lạc tích cực vận động cán bộ, hội viên phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, đóng góp kinh phí, ngày công, chung sức thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM.

Phòng, chống dịch Covid-19 trong đầu tư xây dựng

(HBĐT) - Ngày 1/4, Sở Xây dựng ban hành Văn bản số 839/SXD-QLXD về việc phòng, chống dịch Covid-19 trong đầu tư xây dựng.

Dịch COVID-19: Bộ Công Thương đề xuất giảm 10% giá điện hỗ trợ người dân và doanh nghiệp

Bộ Công Thương đề xuất giảm 10% giá điện trong 3 tháng để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Kho bạc Nhà nước Hòa Bình nêu cao vai trò, trách nhiệm quản lý quỹ ngân sách Nhà nước hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí

(HBĐT) - LTS: Ngày 4/1/1990, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ký Quyết định số 07/HĐBT thành lập hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) trực thuộc Bộ Tài chính, với chức năng quan trọng là giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về quỹ ngân sách Nhà nước (NSNN) và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/4/1990. Trải qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, cùng với hệ thống KBNN trong cả nước, KBNN Hòa Bình đã có sự phát triển vững mạnh, ngày càng hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Nhân dịp này, phóng viên Báo Hòa Bình đã trao đổi với đồng chí Lê Hoài Thanh, Giám đốc KBNN Hòa Bình về thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ tài chính - ngân sách.

Nỗ lực quản lý chặt chẽ các khoản chi ngân sách Nhà nước

(HBĐT) - Với tinh thần vượt qua mọi khó khăn, Phòng Kiểm soát chi luôn đoàn kết, thống nhất, bám sát các chủ trương, giải pháp điều hành của Chính phủ, chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Kho bạc Nhà nước (KBNN) và Ban lãnh đạo KBNN Hòa Bình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục