Nơi đầu núi có ngôi nhà

Vừa đủ cho ba lớp tuổi

Trước nhà chặn ngang dòng suối

Nước nguồn sớm tối dâng đầy

Ngôi nhà như con gà mái

Cánh xòe kéo lại đàn con

Gà con rồi cũng lớn khôn

Gà mẹ bơ vơ cục tác…

Hồ đầy nước tìm mương thoát

Mặt hồ bát ngát trăng vàng

Thương hồ, cá lội tung tăng

Đàn vịt lay hồ gợn sóng

Ngôi nhà chỉ còn đôi bóng

Đêm ngày lầm lũi vào, ra

Các con như thể đàn gà

Cũng rời mẹ cha kiếm sống

Đầu núi vẫn đó ngôi nhà

Hun hút tháng ngày gió lộng

Sớm chiều vật vờ đôi bóng

âm thầm trông ngóng đàn con.

        

                                                                   Đinh Đăng Lượng

 

Các tin khác

Không có hình ảnh