Gặp các anh chiến sĩ Điện Biên

 

Tuổi đã cao say sưa kể chuyện

 

Bộ đội ta dùng mưa kéo pháo

 

Đánh đồi A1, Hồng Cúm, Him Lam…

 

Chiến dịch xa rồi vẫn nhớ Mường Thanh

 

Những trận đánh quân ta chiến thắng

 

Nay người còn thương người đã khuất

 

Đồng đội mình anh dũng hy sinh

 

Huy hiệu Chiến sĩ Điện Biên trên ngực

 

Trái tim đã từng thử lửa tự hào

 

Truyền cho lớp trẻ về nguồn cội

 

Giải phóng Điện Biên cảm xúc dâng trào

 

Lên Điện Biên ôn những trang lịch sử

 

Lại bừng lên khí phách anh hùng

 

Thăm tướng tài ba, anh Cả quân đội (1)

 

Nhủ lòng mình cần trong sáng, kiên trung

 

Cuộc sống hôm nay còn nhiều thách thức

 

Khó khăn nào cũng giữ trọn niềm tin

 

Học tập, làm theo Bác Hồ đã dạy

 

Chiến sĩ Điện Biên truyền thống giữ gìn.

 

 

(*) Đại tướng Võ Nguyên Giáp

 

Trần Quang Thạch (CTV)

 

Các tin khác

Không có hình ảnh