Màu cờ đỏ thắm muôn nơi

Ngày vui đại thắng đất trời hoàn ca

Nhớ về trận chiến đã qua

Đêm nằm ụ pháo, cày da đất rừng.

Bom rơi, đạn nổ không ngừng

Chợt nghe thơ Bác tưng bừng, xốn xang

“Năm qua thắng lợi vẻ vang

Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to,

Vì độc lập, vì tự do

Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào

Lời thơ vang vọng chiến hào

Thắm tình non nước, thấu vào lòng quân

Bồi hồi xúc động tri ân

Quân hành cháu bước trăng ngần dõi theo.

Băng rừng, vượt thác cheo leo

Chí quân thêm mạnh vượt đèo gió sương

Bác ơi! Gian khổ coi thường

Nhớ vần thơ Bác tình thương dạt dào

Chiến công sáng mãi anh hào

Mùa xuân đại thắng dâng trào niềm vui.

 

 

                  Nguyễn Phương Đông

Các tin khác