Mùa thu Cách mạng rợp cờ bay

 Muôn triệu đồng bào tiếng vỗ tay

 Đón Bác hân hoan nền độc lập

 Xóa đời nô lệ hết từ đây

 Công ơn Đảng - Bác cao như núi

 Bao la như biển, như rừng cây

 Cách mạng Tháng Tám đời đổi mới

 Thu xưa vang vọng đẹp thu nay.

 

Đại Xá

 


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục