Tiếng trống ếch vang lên

Chúng em về đông đủ

Nhà văn hóa xóm thôn

Cùng nhau đi rước đèn

Cùng nhau đi múa lân

Qua đường làng, ngõ phố

Tiếng trống vang vang rền

Bạn bè nắm tay nhau

Hát bài ca cách mạng

Về Bác Hồ Chí Minh

Chị Hằng theo chân bước

Vui trung thu cùng em.

Lưu Đăng Hồng


Các tin khác