Đảng là cuộc sống của ta
Mùa xuân ơn Đảng tiếng ca xây đời.
Xuân về! Đất nước rạng ngời
"Mường Xuân, mừng Đảng” đất trời hoàn ca.
Cồng ngân vang vọng thiết tha
Mùa xuân hội nhập, nhà nhà đông vui.
Khó khăn gian khổ không lùi
Đồng cam cộng khổ, ngọt bùi cùng dân
Đường lối sáng suốt, ân cần
Tầm cao đổi mới, ngàn lần kinh qua
Đánh tây, đuổi giặc, dựng nhà
Dân giàu, nước mạnh tạo đà tương lai.
Tiên phong soi sáng ngày mai
Chín mươi tuổi Đảng đường dài nước non
Toàn dân chung sức sắt son.
Một lòng theo Đảng, cháu con kết đoàn
Mùa xuân đất nước khải hoàn
Mừng xuân Canh Tý nồng nàn yêu thương.

Nguyễn Phương Đông

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục