(HBĐT) - Nghe lời Bác là nghe lời non nước
Ba mươi năm đánh giặc giữ nhà
Hai trận thắng Điện Biên lịch sử
Hai thực dân cũ, mới... đều tan
Cả nước một nhà xây dựng giang sơn
Nghe lời Bác là nghe theo lời Đảng
Dẫn dân đi trên đường mới thênh thang
Thắng đói nghèo, thắng giặc dốt, giặc tham...
Đất nước vươn lên đàng hoàng to đẹp...
Dân ấm no: vật chất, tinh thần...
Lời non nước là lời Đảng, Bác
Chống dịch như chống giặc năm xưa
Lo cho dân từ miếng ăn, nơi ở
Từng mét đường cứng hóa dân đi...
Tất cả vì dân... thời đại Bác Hồ!

Trần Huy
(Bưu điện Văn hóa Mường Khến - Tân Lạc)

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục