Bây giờ có tuổi ngại đi xa

Sức khỏe giảm theo, tủi cảnh già!

Vui thú bạn bè, thường lỗi hẹn

Ai người chia sẻ, động viên ta?

Quê hương nghĩa nặng, tình son sắt

Nay được về quê - trở lại nhà!

Gặp gỡ bạn bè thời để chỏm

Thủy chung tình bạn, chẳng phôi pha.


Trần Quốc Luận


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục