Mùa thu cách mạng Việt Nam
Đánh Pháp, đuổi Nhật đập tan gông xiềng
Việt Minh dậy khắp ba miền
Giành lại ruộng đất, chính quyền về tay
Sao vàng cờ đỏ tung bay
Dân mạnh như thác; Nhật, Tây đầu hàng
Lời thề độc lập ầm vang
Cách mạng Tháng Tám sử vàng hồi sinh
Trời thu sáng rực Ba Đình
Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước nhà
Non sông, bờ cõi về ta
Chủ quyền, độc lập nước nhà về dân
Lời Bác, lời của núi sông
Triệu triệu dân Việt trông mong đón chờ
Ngày hai tháng chín bốn lăm
Ngày vui lập quốc ghi lòng toàn dân
Bạn bè thế giới xa gần
Chúc mừng người Việt mùa xuân lại về
Đảng, Bác giữ trọn lời thề
Lòng dân phấn khởi tràn trề niềm vui
Khổ đau, nô lệ qua rồi
Chung xây đất nước đẹp tươi mạnh giàu!

Nguyễn Văn Nam

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục