Trâu, bò thả rông trên đường làm ảnh hưởng đến các phương tiện tham gia giao thông. ảnh chụp tại phố Lâm Hóa, xã Vũ Lâm (Lạc Sơn).


Đ.T


Các tin khác