(HBĐT) - Ngày 3/7, HĐND tỉnh đã khai mạc kỳ họp thứ 6, khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021. Các đồng chí: Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Văn Dực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

  *Nghe các Báo cáo, Tờ trình và thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021. 

Dự kỳ họp có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Ủy viên UBTV Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện Quốc Hội; đại diện các Cục của Văn phòng T.Ư Đảng, Ủy ban Kiểm tra trung ương, các vị ĐBQH khóa XIV của tỉnh; các đồng chí nguyên là Bí thư Tỉnh ủy qua các thời kỳ; lãnh đạo UBND tỉnh, Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và đại diện một sở ngành của tỉnh, thường trực HĐND các huyện, thành phố.


Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

 

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ: Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra trong bối cảnh tình hình KT-XH của tỉnh có nhiều chuyển biến và đạt được một số kết quả tích cực: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 8,39%; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng 8% so với cùng kỳ năm trước; xây dựng NTM đạt nhiều kết quả; văn hoá - xã hội được quan tâm, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; ANCT, TTATXH được giữ vững. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình KT-XH của tỉnh vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để khắc phục, tháo gỡKỳ họp diễn ra trong 2 ngày có nhiều nội dung quan trọng, số lượng nghị quyết phải xem xét, thông qua khá nhiều, trân trọng đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, đoàn kết, dân chủ, tập trung nghiên cứu, tích cực thảo luận, góp phần vào thành công của kỳ họp, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo Bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2017; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018 tại kỳ họp.

Ngay sau diễn văn khai mạc của Chủ tịch HĐND tỉnh, các đại biểu đã nghe đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Báo cáo (tóm tắt) Bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2017; tình hình thực hiện kế hoạch phát KT-XH dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018, trong đó nêu rõ: 6 tháng đầu năm 2018, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp của Chính phủ về chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy SX-KD, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh. Cùng với sự cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, tình hình KT-XH của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, một số lĩnh vực tiếp tục tăng trưởng khá. Trong 6 tháng đầu năm,UBND tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư; ban hành và tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Quyết định chủ trương đầu tư cho 29 dự án đầu tư trong nước, tăng 4 dự án so với cùng kỳ năm trước; ước có 200 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 2.800 tỷ đồng, tăng 20,47% so với cùng kỳ. Sản xuất công nghiệp trên địa bàn duy trì mức tăng trưởng khá. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 1.478,46 tỷ đồng, bằng 53% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 44% so với Nghị quyết HĐND tỉnh, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách địa phương ước đạt 6.411,03 tỷ đồng, bằng 65% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 62% so với Nghị quyết HĐND tỉnh, tăng 29% so với cùng kỳ. Chương trình xây dựng NTM tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Công tác khắc phục hậu quả mưa bão năm 2017, đã cơ bản hoàn thành việc di dời, ổn định đời sống của các hộ dân vùng sạt lở tại các khu tái định cư... Báo cáo cũng chỉ rõ những hạn chế, yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, điều hành ngân sách năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018. Qua đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH và dự toán ngân sách Nhà nước cho 6 tháng cuối năm 2018.


Tiếp đó, Đại diện thường trực MTTQ tỉnh thông báo (tóm tắt) về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền nhân dân 6 tháng năm 2018 và một số kiến nghị; Thường trực HĐND tỉnh đã báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri qua tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 và một số báo cáo, tờ trình tại kỳ họp.Tiến hành thảo luận tại tổ và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.


Các đại biểu thảo luận tại tổ cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình.Biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

(Ngày mai 4/7, HĐND tỉnh sẽ tiếp tục chương trình nghị sự với các hoạt động: Thảo luận tại hội trường. UBND tỉnh báo cáo (tóm tắt) kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5- HĐND tỉnh. Chất vấn và trả lời chất vấn. Bầu cử Ủy viên UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021. Biểu quyết thông qua một số nghị quyết và bế mạc kỳ họp).


Thúy Hằng


Các tin khác


Nghe báo cáo tình hình KT-XH và lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu

(HBĐT) - Sáng ngày 4/12, tại hội trường Tỉnh ủy, HĐND tỉnh khóa XVI đã khai mạc kỳ họp thứ 7. Dự phiên khai mạc phía T.Ư có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, UV BCH T.Ư Đảng, UV Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện Quốc hội; đại diện các Vụ, Viện thuộc Ban Tổ chức T.Ư Đảng, Ủy ban Kiểm tra T.Ư; Ban Nội chính T.Ư. Tỉnh ta có đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên là Bí thư Tỉnh ủy qua các thời kỳ; đồng chí Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và đại diện các sở, ngành của tỉnh.

Hôm nay 4/12 khai mạc kỳ họp thứ 7- HĐND tỉnh Khóa XVI

(HBĐT) - Sáng nay (4/12), tại Hội trường Tỉnh ủy, HĐND tỉnh khóa XVI đã khai mạc Kỳ họp thứ 7. Kỳ họp diễn ra trong 3 ngày (từ 4 – 6/12). Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại diện Ban Thường trực UB MTTQ tỉnh, ĐBQH tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành dự phiên khai mạc kỳ họp.

Cụ thể, sáng tạo các giải pháp, phấn đấu đạt mức cao nhất mục tiêu năm 2019 và cả nhiệm kỳ đã đề ra

(HBĐT) - Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, chiều 30/11, Hội nghị lần thứ 14, BCH Đảng bộ tỉnh đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Chủ trì phiên bế mạc có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, các Ban xây dựng Đảng Trung ương.

Quyết định một số vấn đề quan trọng về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và nhiệm vụ phát triển KT-XH

(HBĐT) -Chiều ngày 29/11, taị hội trường Tỉnh ủy đã diễn ra phiên khai mạc Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, thảo luận, cho ý kiến và quyết định một số nội dung quan trọng về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh. Các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí: đại diện các Ban xây dựng Đảng T.Ư; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI; Ủy viên UBKT Tỉnh ủy khóa XVI; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh.

Các dự thảo quyết định phải cụ thể và phù hợp với thực tế

(HBĐT) - Sáng 29/11, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 11 của UBND tỉnh cho ý kiến nhiều nội dụng quan trong trong phát triển KT-XH của tỉnh.

Tặng Bằng khen cho 40 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Diễn tập KVPT tỉnh năm 2018

(HBĐT) - Ngày 28/11, Ban Tổ chức diễn tập tỉnh đã tổ chức bế mạc Diễn tập KVPT tỉnh năm 2018. Dự lễ bế mạc có Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Tư Lệnh Quân khu 3, Trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập Quân khu; đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Quang Cường, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng, phó trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 3; đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức diễn tập KVPT tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo đại diện Bộ tư lệnh Cảnh sát Cơ động (Bộ Công an); các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, đạo diễn, phái viên diễn tập KVPT Quân khu 3 và của tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.