(HBĐT) - Ngày 3/7, HĐND tỉnh đã khai mạc kỳ họp thứ 6, khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021. Các đồng chí: Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Văn Dực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

  *Nghe các Báo cáo, Tờ trình và thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021. 

Dự kỳ họp có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Ủy viên UBTV Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện Quốc Hội; đại diện các Cục của Văn phòng T.Ư Đảng, Ủy ban Kiểm tra trung ương, các vị ĐBQH khóa XIV của tỉnh; các đồng chí nguyên là Bí thư Tỉnh ủy qua các thời kỳ; lãnh đạo UBND tỉnh, Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và đại diện một sở ngành của tỉnh, thường trực HĐND các huyện, thành phố.


Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

 

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ: Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra trong bối cảnh tình hình KT-XH của tỉnh có nhiều chuyển biến và đạt được một số kết quả tích cực: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 8,39%; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng 8% so với cùng kỳ năm trước; xây dựng NTM đạt nhiều kết quả; văn hoá - xã hội được quan tâm, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; ANCT, TTATXH được giữ vững. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình KT-XH của tỉnh vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để khắc phục, tháo gỡKỳ họp diễn ra trong 2 ngày có nhiều nội dung quan trọng, số lượng nghị quyết phải xem xét, thông qua khá nhiều, trân trọng đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, đoàn kết, dân chủ, tập trung nghiên cứu, tích cực thảo luận, góp phần vào thành công của kỳ họp, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo Bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2017; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018 tại kỳ họp.

Ngay sau diễn văn khai mạc của Chủ tịch HĐND tỉnh, các đại biểu đã nghe đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Báo cáo (tóm tắt) Bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2017; tình hình thực hiện kế hoạch phát KT-XH dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018, trong đó nêu rõ: 6 tháng đầu năm 2018, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp của Chính phủ về chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy SX-KD, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh. Cùng với sự cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, tình hình KT-XH của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, một số lĩnh vực tiếp tục tăng trưởng khá. Trong 6 tháng đầu năm,UBND tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư; ban hành và tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Quyết định chủ trương đầu tư cho 29 dự án đầu tư trong nước, tăng 4 dự án so với cùng kỳ năm trước; ước có 200 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 2.800 tỷ đồng, tăng 20,47% so với cùng kỳ. Sản xuất công nghiệp trên địa bàn duy trì mức tăng trưởng khá. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 1.478,46 tỷ đồng, bằng 53% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 44% so với Nghị quyết HĐND tỉnh, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách địa phương ước đạt 6.411,03 tỷ đồng, bằng 65% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 62% so với Nghị quyết HĐND tỉnh, tăng 29% so với cùng kỳ. Chương trình xây dựng NTM tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Công tác khắc phục hậu quả mưa bão năm 2017, đã cơ bản hoàn thành việc di dời, ổn định đời sống của các hộ dân vùng sạt lở tại các khu tái định cư... Báo cáo cũng chỉ rõ những hạn chế, yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, điều hành ngân sách năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018. Qua đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH và dự toán ngân sách Nhà nước cho 6 tháng cuối năm 2018.


Tiếp đó, Đại diện thường trực MTTQ tỉnh thông báo (tóm tắt) về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền nhân dân 6 tháng năm 2018 và một số kiến nghị; Thường trực HĐND tỉnh đã báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri qua tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 và một số báo cáo, tờ trình tại kỳ họp.Tiến hành thảo luận tại tổ và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.


Các đại biểu thảo luận tại tổ cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình.Biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

(Ngày mai 4/7, HĐND tỉnh sẽ tiếp tục chương trình nghị sự với các hoạt động: Thảo luận tại hội trường. UBND tỉnh báo cáo (tóm tắt) kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5- HĐND tỉnh. Chất vấn và trả lời chất vấn. Bầu cử Ủy viên UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021. Biểu quyết thông qua một số nghị quyết và bế mạc kỳ họp).


Thúy Hằng


Các tin khác


Các cơ quan, đơn vị phối hợp chuẩn bị tốt kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ và phòng chống khủng bố năm 2018.

(HBĐT) - Ngày 19/7, UBND tỉnh tổ chức họp, nghe báo cáo công tác chuẩn bị và thông qua chủ trương diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập phòng chống khủng bố tỉnh năm 2018. Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Huyện Lạc Sơn tập trung các giải pháp, nguồn lực, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

(HBĐT) - Sáng 18/7, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy kiểm tra kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 tại Huyện uỷ Lạc Sơn. Tham dự có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng tỉnh.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và huy động các nguồn lực xây dựng thành phố Hoà Bình thành đô thị loại 2 vào năm 2020

(HBĐT) - Sáng 17/7, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 tại Thành ủy Hòa Bình. Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo HĐND tỉnh, các Ban xây dựng Đảng tỉnh.

Công điện khẩn của Chủ tịch UBND tỉnh về chủ động ứng phó với mưa, lũ quét và sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia: Từ ngày 15 đến hết ngày 17/7, ở các tỉnh từ Thanh Hoá đến Quảng Tri có mưa vừa, mưa to, riêng các tỉnh Hoà Bình, Sơn La, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh sẽ có mưa rất to. Cảnh báo khả năng xảy ra hiệ tượng lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Hoà Bình rất lớn.

Diễn tập vận hành cơ chế điều hành xả lũ khẩn cấp hồ Hòa Bình

(HBĐT) - Chiều tối ngày 14/7, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức diễn tập vận hành cơ chế điều hành xả lũ khẩn cấp hồ Hòa Bình và ứng phó đảm bảo an toàn hạ du năm 2018. Cuộc diễn tập được kết nối trực tuyến tại các điểm cầu các tỉnh: Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, và nhà máy thủy điện Hoà Bình. Tại điểm cầu Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai có đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Trưởng Ban, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT chỉ huy.

Chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý và thu ngân sách Nhà nước

(HBĐT) - Sáng 13/7, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI tại Cục Thuế tỉnh. Tham dự có đồng chí Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng tỉnh, Công an tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy.