(HBĐT) - Vừa qua, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2719/QĐ-BCT phê duyệt khung giá bán buôn điện lực bình quân của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các Tổng công ty Điện lực năm 2017.

Theo đó, so mức giá năm 2016 tại Quyết định số 1797/QĐ-BCT ngày 12/5/2016 thì mức giá bán buôn điện (giá chưa bao gồm thuế GTGT) năm 2017 biến động không đáng kể; đơn cử như mức giá tối đa bán ra năm 2017:

- Tổng công ty Điện lực miền Bắc: 1.173 đồng/kWh (tăng 1 đồng/kWh);

- Tổng công ty Điện lực miền Nam: 1.348 đồng/kWh (tăng 2 đồng/kWh);

- Tổng Công ty Điện lực miền Trung: 1.209 đồng/kWh (tăng 9 đồng/kWh);

- Tổng công ty Điện lực Hà Nội: 1.414 đồng/kWh (giảm 8 đồng/kWh);

- Tổng Công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh: 1.551 đồng/kWh (giảm 11 đồng/kWh).

Xem chi tiết khung giá bán buôn điện năm 2017 tại Quyết định số 2719/QĐ-BCT ngày 19/7/2017; khung giá này áp dụng từ ngày 1/1/2017 - 31/12/2017.

                                                       PBĐ-TL (TH)

Các tin khác