CÔNG TY CP TÀI CHÍNH ĐẤU GIÁ HÒA BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 103/TB-ĐG

Hoà Bình, ngày 08 tháng 02 năm 2018

THÔNG BÁO

TẠM DỪNG VIỆC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN


Căn cứ Văn bản số 813/VPUBND-TCD ngày 06/02/2018 của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình về việc giải quyết đơn khiếu nại của Công ty TNHH đầu tư sản xuất – Xuất nhập khẩu Hà Nội;

Căn cứ Đơn Kiến nghị ghi ngày 07/02/2018 của Công ty TNHH Đầu tư sản xuất – Xuất nhập khẩu Hà Nội; Người ký đơn là Vũ Hồng Ký, Chức danh Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư sản xuất – Xuất nhập khẩu Hà Nội gửi tới Công ty Cổ phần Tài chính Đấu giá Hoà Bình;

Ngày 31 tháng 01 năm 2018 Công ty Cổ phần Tài chính Đấu giá Hòa Bình (gọi tắt là Công ty Đấu giá Hòa Bình), ban hành Thông báo đấu giá tài sản số 66/TB-ĐG về việc tổ chức bán đấu giá tài sản là Nhà cửa, vật kiến trúc và cây cối của Công ty TNHH Đầu tư sản xuất – Xuất nhập khẩu Hà Nội, tài sản được tiến hành xác định giá trị còn lại tài sản trên đất để xử lý thu hồi đất.

Ngày 20/12/2017 Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình ban hành Văn bản số 1911/UBND-NNTN ngày 20/12/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc xác định giá trị còn lại của tài sản đã đầu tư trên đất để xử lý khi thu hồi đất do Công ty TNHH Đầu tư SX - XNK Hà Nội vi phạm trong quá trình sử dụng đất tại phường Thịnh Lang, thành phố Hoà Bình nội dung văn bản Uỷ ban nhân dân tỉnh giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình tổ chức thực hiện và chuyển giao để bán đấu giá.

Do tài sản đang trong quá trình giải quyết đơn khiếu nại của Công ty TNHH Đầu tư sản xuất – Xuất nhập khẩu Hà Nội vì vậy Công ty đấu giá Hoà Bình thông báo tạm dừng việc tổ chức bán đấu giá tài sản là Nhà cửa, vật kiến trúc và cây cối nêu trên để các cơ quan chức năng giải quyết đơn khiếu nại nêu trên, qua đó căn cứ kết quả giải quyết đơn khiếu nại để có hướng tiếp tục thực hiện việc bán đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật. Chi tiết về các thông tin và tài sản bán đấu giá đã thông báo:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản:

1.1. Tên đơn vị:Công ty Cổ phần Tài chính Đấu giá Hòa Bình;

1.2. Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 1, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình;

1.3. Văn phòng giào dịch: Số 47, đường Trần Quốc Toản, phường Hữu Nghị, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình.

2. Tên, địa chỉ của tổ chức người có tài sản đấu giá:

2.1. Tên cơ quan: Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình;

2.2. Địa chỉ trụ sở chính: Đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hòa Bình.

3. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá:

3.1. Tên tài sản: Nhà cửa, vật kiến trúc và cây cối;

3.2. Địa điểm: Tại Phường Thịnh Lang, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hòa Bình.

4. Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá: 552.810.000 đồng (Năm trăm năm mươi hai triệu tám trăm mười nghìn đồng). Giá trên chưa bao gồm: Các chi phí di dời, bốc rỡ và các chi phí khác.

5. Mọi thông tin về việc tiếp tục việc bán đấu giá tài sản nêu trên sẽ được Công ty Đấu giá Hoà Bình thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết thông báo bán đấu giá tài sản theo quy định.

6. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: (Trong giờ hành chính)

- Công ty Đấu giá Hòa Bình: Tổ 1, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; Điện thoại: 02183 600607.

- Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hoà Bình: Đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hòa Bình.

 

Niêm yết tại:

- Nơi trưng bày tài sản;

- Trụ sở Công ty cổ phần tài chính

đấu giá Hòa Bình;

- Báo chí;

- Lưu VT, HSĐG.

ĐẤU GIÁ VIÊN

Nguyễn Thị Lợi Quỳnh

Các tin khác

Không có hình ảnh

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục