(HBĐT) - Từ đầu năm đến nay, ngành Thuế đã tăng cường giải pháp quản lý thu, chống thất thu ngân sách và thu hồi thuế nợ đọng. Đồng thời, tập trung huy động nguồn thu từ thuế, phí; chú trọng các nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản… nhằm tăng nguồn thu ngân sách địa phương.


Những năm qua, Công ty TNHH Midori Apperel Việt Nam Hòa Bình tại Khu công nghiệp Lương Sơn đi vào sản xuất, kinh doanh ổn định, đóng góp đáng kể cho ngân sách địa phương.

Trong tháng 7, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 263 tỷ đồng. Lũy kế 7 tháng ước đạt 1.877,3 tỷ đồng, bằng 58% dự toán Thủ tướng Chính phủ và 47% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh; thu xuất, nhập khẩu đạt 152,7 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, đến hết tháng 7, thu ngân sách địa phương ước đạt 7.396,8 tỷ đồng, bằng 75% dự toán Thủ tướng Chính phủ và 70% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh. Chi ngân sách địa phương ước đạt 5.971,2 tỷ đồng, bằng 61% dự toán Thủ tướng Chính phủ và 57% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh.


H.N

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục