Đấu giá tài sản thanh lý 01 xe ô tô NISSAN Biển kiểm soát: 28A - 0303 của Bưu điện tỉnh Hoà Bình (lần 2)

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hoà Bình (gọi tắt là Trung tâm Đấu giá), tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý 01 xe ô tô nhãn hiệu NISSAN, do Bưu điện tỉnh Hòa Bình chuyển giao như sau:

1. Đối tượng tham gia đấu giá: tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật đều được đăng ký tham gia đấu giá.

2. Tài sản bán đấu giá: Xe ô tô NISSAN, biển kiểm soát 28A-0303; năm sản xuất: 1998; số máy: 102266, số khung: 0001618 của Bưu điện tỉnh Hoà Bình.

3. Giá khởi điểm: 158.000.000 đồng (một trăm năm mươi tám triệu đồng chẵn).

4. Xem tài sản: thời hạn: từ ngày 13/03/2014 đến ngày 21/3/2014; tại Bưu điện tỉnh Hoà Bình; địa chỉ: đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình.

5. Tham khảo hồ sơ và đăng ký mua tài sản: thời hạn: ngày 19/3/2014; địa điểm: tại Trung tâm Đấu giá, địa chỉ: số 21, đường Hai Bà Trưng, tổ 18, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

6. Mở cuộc bán đấu giá: thời hạn: từ 09 giờ ngày 21/3/2014; địa điểm: tại Trung tâm Đấu giá.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm Đấu giá và Bưu điện tỉnh Hòa Bình, địa chỉ: phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hoà Bình./.

 

 

ĐẤU GIÁ VIÊN

 

  

 

 

 

Nguyễn Thị Lợi Quỳnh

Các tin khác

Không có hình ảnh