Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hoà Bình (gọi tắt là Trung tâm Đấu giá) thông báó xử lý và bán đấu giá tài sản thế chấp do Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình (gọi tắt là Ngân hàng Agribank Chi nhánh Mai Châu – Hòa Bình) chuyển giao như sau:

 

 

1. Đối tượng tham gia đấu giá: tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật đều được đăng ký tham gia đấu giá.

 

2. Tài sản bán đấu giá: Nhà xưởng, các công trình trên đất tại Nhà máy chế biến gỗ ép thanh, ván MDF Hồng Thắng, gồm: Hạng mục san nền; Hạng mục kè đá chắn đất; Hệ thống cấp, thoát nước sản xuất + sinh hoạt; Hệ thống đường nội bộ; Hệ thống cấp điện sản xuất sinh hoạt; Nhà xưởng số 1; Nhà xưởng số 2; Nhà xưởng số 5; Nhà xưởng vòm thép; Bếp nấu ăn cho công nhân và 03 nhà vệ sinh độc lập.

 

3. Tổng giá khởi điểm: 14.773.900.000 đồng (mười bốn tỷ, bảy trăm bảy mươi ba  triệu, chín trăm nghìn đồng).

 

4. Thời hạn xem tài sản: từ ngày 26/3/2014 đến ngày 07/04/2014, tại nơi có tài sản: Công ty TNHH Một thành viên Hồng Thắng, địa chỉ: Cụm công nghiệp xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

 

5. Thời hạn tham khảo hồ sơ và đăng ký mua tài sản: ngày 07/4/2014; địa điểm: tại Trung tâm Đấu giá; địa chỉ: số 21, đường Hai Bà Trưng, tổ 18, phường Phương Lâm, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình.

 

6. Mở cuộc bán đấu giá: thời hạn: từ 09 giờ ngày 08/4/2014; địa điểm: tại Trung tâm Đấu giá.

 

7. Các thông tin khác (ưu tiên tham gia xử lý tài sản): người thế chấp tài sản, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến tài sản thế chấp, cầm cố được chuộc lại tài sản hoặc được mua tài sản, trong điều kiện nộp tiền chuộc tài sản hoặc nộp tiền mua tài sản vào Trung tâm Đấu giá.

 

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm Đấu giá (điện thoại: 0218.6292.144)Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mai Châu./.

 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC,  PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trung Kiên

 

 

 

Các tin khác


Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất (lần 5)

(HBĐT) - Công ty Cổ phần Tài chính Đấu giá Hòa Bình (gọi tắt là Công ty Đấu giá Hòa Bình), tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng 2.600 m2 (13 lô) đất ở tại thôn 2C, xã Cố Nghĩa, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lạc Thủy tỉnh Hòa Bình chuyển giao như sau:

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

(HBĐT) - Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Báo Hoà Bình thông báo việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản do Báo Hoà Bình quản lý và sử dụng, nay thanh lý, cụ thể như sau: